PureBallast
.
ballast water treatment  sytem
ballast water treatment sytem
 

Vælg det rigtige system til behandling af ballastvand

Dit valg af system til behandling af ballastvand er vigtigt. Det skal være et perfekt match til dit fartøj, som sikrer en jævn drift og korrekt overholdelse af miljølovgivningen. Med Alfa Laval PureBallast 3 kan du være sikker på begge dele.

Sammenligning af UV og elektroklorering (EC)

Dit valg af teknologi til behandling af ballastvand har vigtige konsekvenser for din ro i sindet og din økonomi.

Valg mellem de førende teknologier

UV-behandling og elektroklorering (EC) er de vigtigste metoder til behandling af ballastvand. I starten blev UV-teknologier såsom PureBallast betragtet som enklere og bedre til mindre gennemløb af ballastvand, mens elektroklorering blev anset for at være mere praktisk til større gennemløb. Det ændrer sig imidlertid hurtigt.

I dag har UV og elektroklorering samme egenskaber mht. kapacitet, miljøbelastning og strømforbrug, hvilket sætter fokus på andre faktorer. Elektroklorering indebærer sundhedsfarer, sikkerhedsproblemer, kontinuerlige forbrugsudgifter og ofte skjulte CAPEX-omkostninger, som alle kan vippe balancen til UV-løsningernes fordel.

Vores hvidbog "Sammenligning af UV og elektroklorering: At opnå ro i sindet og økonomien for behandling af ballastvand" undersøger disse spørgsmål nærmere. Læs den for at se, hvordan dit valg påvirker dig – både på kort og lang sigt.

Download hvidbogen

Valg af system til behandling af ballastvand

Der er 11 nøglefaktorer, der skal undersøges ved valg af systemer til behandling af ballastvand. Følgende valgguide kan være til hjælp. Der findes en række forskellige teknologier til behandling af ballastvand. UV-behandling er et almindeligt valg, men selv UV-baserede systemer adskiller sig væsentligt fra hinanden.

SEA webinar - 640x360

Lovgivning om behandling af ballastvand

De længe ventede bestemmelser om behandling af ballastvand træder nu i kraft. IMO-konventionen for håndtering af ballast vand (BWM – Ballast Water Management) er blevet ratificeret, og lovgivningen fra US Coast Guard (USCG) er allerede gældende. I kraft af ti års erfaring kan Alfa Laval hjælpe dig med at finde rundt i de regler, der omfatter dit fartøj.

ship-hull-in-water

BWM-konvention fra IMO

BWM-konventionen blev vedtaget officielt i 2004 som den internationale konvention om kontrol og håndtering af skibes ballastvand og sedimenter. Selv om det tog mange år at ratificere konventionen, udløste dens indførsel udviklingen af ​​nutidens udvalg af behandlingssystemer.

Siden ratificeringen i september 2016 har BWM-konventionen gjort behandling af ballastvand til en stor udfordring over hele verden. For nybyggede skibe kræves der typegodkendte behandlingssystemer fra september 2017, mens eksisterende skibe skal have dem eftermonteret​​ efter deres første skibsfornyelsesundersøgelse efter denne dato. Grundlæggende skal alle skibe installere et behandlingssystem inden for en periode på omkring fem år.

Da BWM-konventionen blev fastlagt på et tidspunkt, hvor parterne havde mindre indsigt i de kontrolmekanismer, der kræves for behandling af ballastvand, har IMO-typegodkendelsesattester udviklet sig over tid. Certifikater, der er udstedt efter 2014, indeholder flere oplysninger om driftsbegrænsningerne for et system, såsom saltholdighed, temperatur og UV-transmissionsniveauer. Ethvert certifikat, der er udstedt før denne dato bør, undersøges kritisk, og det skal altid tilstræbes at anskaffe den nyeste udgave af et certifikat.

I dag fortolkes BWM-konventionen på en mere eller mindre ensartet måde af kontrolmyndigheder overalt i verden, som stræber efter at sikre en høj grad af gennemsigtighed i alle testprocedurer.

USCG-standarden for udledning af ballastvand

Som de mest bemærkelsesværdige nationale bestemmelser for behandling af ballastvand har USCG-standarden for udledning af ballastvand været gældende siden juni 2012. Pr. december 2013 skal alle nye fartøjer, der ønsker at dumpe ballastvand i de amerikanske farvande, overholde de krav for eksisterende fartøjer, som følger derefter. I en indledende periode er visse IMO-godkendte systemer blevet godkendt til brug i USA's farvande som alternative håndteringssystemer (AMS – Alternative Management Systems). På grund af tilgængeligheden af ​​behandlingssystemer med USCG-typegodkendelse vil IMO-systemer, der er installeret efter den 7. marts 2017, ikke længere få AMS-godkendelsen.

Systemer, der er indsendt til USCG-typegodkendelse, skal i øjeblikket testes i henhold til CMFDA/FDA-farvningsmetoden. Systemerne skal være veludviklede, når testen udføres, og testene skal udføres af en uafhængig tredjepart. Denne grad af gennemsigtighed øger troværdigheden af ​​testresultaterne. Derudover er der mere specifikke krav til overvågning af driftsparametre under USCG-testning.

Hidtil har kun en håndfuld systemer til behandling af ballastvand modtaget USCG-typegodkendelsen, herunder PureBallast 3. Fremtidig godkendelse af MPN-testmetoden (mest sandsynligt antal), som er mere egnet til UV-baserede systemer som PureBallast 3, vil tillade fortsat brug af nogle systemer, som i dag er godkendt som AMS.