PureBallast
.
ballast water treatment
ballast water treatment
 

Alt hvad du behøver at vide

Efter mange års forsinkelse er behandling af ballastvand nu blevet et presserende problem, der rejser mange spørgsmål. Alfa Laval har som leverandør af totalløsninger med stor erfaring en unik og omfattende viden, der sætter os i stand til at kunne besvare alle dine spørgsmål.

Avoid limitations with Compliance Navigator

Compliance Navigator is a new tool for ensuring that your ballast water treatment system complies where you sail – not just on paper. It reveals the hidden issues within type approvals, so that you can find performance to match real-life requirements. Choose your vessel, define your trade route, explore the issues that will affect your system and see how a PureBallast 3 system addresses them.

Compliance Navigator vignette

commissioning_updated_mepc.jpg

White paper – commissioning sampling

Our newly updated white paper, “Commissioning sampling for ballast water treatment systems: Understanding the purpose and implementation”, explores the new sampling requirement that was adopted as part of commissioning testing at MEPC 75. It explains not only the commissioning sampling procedures, but also the implementation process and who is – or is not – affected today.

Read the white paper

You can find additional white papers by choosing “Insights” from the dropdown menu in the next section of this page.

Ekspertressourcer

Med erfaring fra mere end et årtis arbejde med behandling af ballastvand har Alfa Laval sammensat en række informative ressourcer, som kan hjælpe dig i din beslutningsproces.

Dokumentation om håndtering af ballastvand

"Forstå håndtering af ballastvand" tilbyder omfattende information om bestemmelser for ballastvand, valgmuilgheder for at overholde lovkrav og behandlingsteknologier. Dokumentationen indeholder vigtige indsigter og tekniske fakta samt illustrationer, diagrammer og tabeller. For at bestille en trykt kopi af dokumentationen, skal du udfylde formularen herunder eller downloade PDF-filen.

Du accepterer, at Alfa Laval må indsamle, bruge og videregive dine personlige oplysninger, som du har angivet i denne formular, til at levere marketingmateriale, som du har accepteret at modtage, i overensstemmelse med Alfa Lavals privatlivspolitik. 

Oplysningerne gemmes og behandles i overensstemmelse med vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger.

Dokumenter om håndtering af ballastvand

Overholdelse, forskrifter, redaktionelle bemærkninger og produktoplysninger

Ofte stillede spørgsmål

Når du planlægger et system til behandling af ballastvand, rejser det mange spørgsmål. Her finder du svar på almindelige spørgsmål både om Alfa Laval PureBallast 3 og om de lovgivningsmæssige spørgsmål omkring behandling af ballastvand.


Alfa Laval PureBallast 3

Forskellene mellem Alfa Laval PureBallast 3 og andre systemer er nemme at forklare og vanskelige at ignorere. Intet andet system kommer i nærheden af dets egenskaber.

1. Hvorfor er PureBallast 3 ren tillid – i alle farvande?

Kort sagt leverer PureBallast 3 fuldt kompatibel ballastvandbehandling uden at begrænse fartøjets drift eller bevægelsesfrihed. Som typegodkendt af både IMO og US Coast Guard kan det udføre:

Denne unikke kombination af funktioner sikrer, at du har et komplet udvalg af muligheder. Dit system til behandling af ballastvand vil aldrig begrænse, hvor og hvordan du driver forretning.

Hertil kommer den kompromisløse konstruktion af PureBallast 3. Bygget med ikke-korroderende superaustenitisk rustfrit stål kan PureBallast 3-reaktorer forventes at holde op til 20 år eller mere uden udskiftning.

2. Hvordan adskiller PureBallast 3-teknologi sig fra andre UV-baserede behandlingssystemer?

Mange af alternativerne har faktisk deres rødder i behandlingen af drikkevand. Fordi de er tilpasninger af landbaserede teknologier til vandrensning, er de mindre velegnede til almindelige marine forhold såsom lav UV-transmission. I modsætning hertil blev den forbedrede UV-behandlingsteknologi i PureBallast 3 udviklet specielt til marin brug.

I PureBallast 3 kombineres reaktorens UV-lamper med specialdesignede lamperør af syntetisk kvarts. Udover at optimere bredden på ​​bølgelængdespektret har rørene en høj transmissionseffektivitet, der resulterer i mere UV-lys under desinfektionsprocessen. Kombineret med det flowoptimerede design af reaktoropbygningen sikrer den optimale UV-dosering og lavt energiforbrug.

Understøttelse af den forbedrede UV-behandling er et ekstremt effektivt filterstadium, som fjerner større organismer og partikler inden den biologiske desinfektion. Sammen giver filter- og reaktortrinnene behandling med fuldt gennemløb af fersk-, brak- og havvand med UV-transmission helt ned til 42 %. Intet andet system kan matche denne ydeevne.

3. Hvorfor er CIP-cyklus en del af PureBallast 3?

Uden nogen form for rengøring dannes der aflejringer af calciumcarbonat og metalioner på kvartsrørene på UV-lamperne i et system til behandling af ballastvand. Dette vil forringe behandlingen, da en mindre andel af UV-lyset, som frembringes af lamperne, vil kunne passere igennem.

Mekanisk aftørring er et alternativ til CIP, men aftørringer er ineffektive mod opbygningen af ​​metalioner, som skal fjernes med en væske med lav pH-værdi. De rengør heller ikke UV-sensoren i reaktoren, som måler UV-transmissionen. Hvis sensoren og kvartsrørene er snavsede, kan systemet bruge mere strøm end nødvendigt eller vil være svært at styre.

Enhver form for mekanisk rengøring – herunder manuel rengøring – vil også medføre ridser på rørene. Disse vil med tiden også forringe behandlingens resultater.

Kort sagt har tests vist, at CIP har en værdifuld rolle i at opretholde den biologiske desinfektionsevne for et system til behandling af ballastvand. I et UV-baseret system er virkningerne mærkbare efter en enkelt rengøringshandling. Desuden giver CIP en langsigtet effekt i form af reducerede driftsomkostninger ved at reducere energiforbruget og maksimere levetiden for kvartsrørene.

4. Er PureBallast 3 nem at installere og betjene?

Svaret er ja, i begge henseender.

PureBallast 3 Compact Flex er svaret på dine bekymringer om pladsbehov og fleksibilitet. Egner sig ideelt til de fleste fartøjer, da det leveres som løse komponenter, som giver optimal frihed i installationen. Kort sagt omfatter det markedets førende ballastvandbehandlingssystem med den mindste miljøbelastning – til lavere installationsomkostninger. Fri placering af lampekabinettet op til 30 m væk giver yderligere fordele, når pladsen er trang.

Når pladsen tillader det, kan PureBallast 3 Compact endda leveres som en medemonteret, brugsklar løsning med markedets mindste miljøbelastning, som tilmed forenkler både konstruktionen og sparer tid og penge på installationen.

PureBallast 3 non-Ex og Ex leveres begge som løse komponenter, der giver høj fleksibilitet, idet placeringen af lampedrevskabinettet op til 150 m væk muliggør yderligere pladsbesparelser i maskinrummet samt placering uden for den farlige zone for Ex-systemer.

Fordi der ikke anvendes salt eller kemikalier, er der ikke behov for ekstra tanke eller ventilationssystemer. Der er heller ikke behov for manuel indgriben – som f.eks. besætningens åbning og lukning af ventiler. Driften er fuldautomatisk og startes eller stoppes med et tryk på en knap, enten via den grafiske berøringsskærms grænseflade eller via fartøjets integrerede skibsstyringssystem.

5. Hvor effektiv er PureBallast 3?

Effektivitet kan henvise til to ting i et system til behandling af ballastvand: biologisk desinfektionsevne eller energiforbrug. I praksis går disse ting imidlertid hånd i hånd.

Med hensyn til biologisk desinfektion er intet system mere effektivt til at neutralisere ballastvand end PureBallast 3. Kun PureBallast 3 kan arbejde med alle vandtyper og i vand med en UV-transmission helt ned til 42 %. Systemet kan klare dette ved fuldt gennemløb, dvs. uden at reducere hastigheden på ballasthåndteringen.

På grund af sin høje ydeevne er PureBallast 3 også meget energieffektiv. I de fleste situationer kan systemet køre med kun 50 % af den potentielle driftskraft, når man sejler i IMO-regulerede farvande. Kun når det er nødvendigt, for eksempel i farvande med ekstremt lav UV-transmission, kører det med installationens fulde effekt.


Lovgivning om behandling af ballastvand

Behandling af ballastvand er blevet debatteret gennem mange år. Nu, da IMO-konventionen Ballast Water Management (BWM) er blevet ratificeret, er spørgsmålet blevet presserende verden over.

1. Hvorfor skal jeg beslutte mig for et system til ballastvandbehandling nu?

Nu hvor BWM-konventionen er trådt i kraft, er der ikke tid til at vente. Selvom dit fartøj lige har gennemgået en opgraderingsundersøgelse, skal den have et system til behandling af ballastvand eftermonteret ved sin første opgraderingsundersøgelse efter september 2019. Dette vil tage mere tid og flere ressourcer end mange rederier forventer, så tidlig igangsætning og god planlægning er nøglerne til succes.

Grundlæggende skal alle fartøjer installere et behandlingssystem inden for en periode på omkring syv år. Som følge heraf vil der være en enorm efterspørgsel efter systemer og værftspladser. Bogstaveligt talt vil tusindvis af fartøjer konkurrere om både leverandører og værftskapacitet.

Mange leverandører mangler produktionsstyrken til at skalere op i de kommende år, eller erfaringerne med at sikre jævn levering og installation med de mange involverede parter. For at du skal kunne modtage et kompatibelt system i tide, skal du vælge en leverandør, som er i stand til at gøre begge dele.

Hvis du skal dumpe ballast i USA, skal du vælge med endnu større omhu. For at overholde USAs Coast Guard (USCG) Ballast Water Discharge Standard, som blev lov i 2012, har du brug for et system, der er specifikt godkendt til brug af USCG.

2. Hvorfor skal jeg have en opdateret typegodkendelsesattest?

BWM-konventionen fungerer som den vigtigste internationale retningslinje for systemer til behandling af ballastvand. Den blev imidlertid udformet, da der var langt mindre kendskab til de kontrolmekanismer, der kræves ved behandling af ballastvand. I takt med at konventionen blev taget i brug, blev IMO-testen også mere ensartet og strengere.

IMO-typegodkendelsesattester, som er udstedt fra 2014, kan give mere detaljerede oplysninger om driftsbegrænsningerne for et system, f.eks. saltholdighed, temperatur og UV-transmissionsniveau. Enhver attest, der er udstedt før denne dato bør, skal undersøges kritisk, og det skal altid tilstræbes at anskaffe den nyeste udgave af attesten.

USCG typegodkendelsessystemet blev designet meget senere og med gennemsigtighed i tankerne. USCG-typegodkendelser, der er blevet udstedt for en håndfuld systemer indtil dato, giver en solid indikation af systemets kapacitet.

3. Hvorfor skal typegodkendelsestests udføres af en autoriseret tredjepart?

Typegodkendelsestests, der er udført af en autoriseret tredjepart, er afgørende for at sikre god gennemsigtighed, validitet og i sidste ende systemets overholdelse af kravene. Når tredjeparter agerer som testmyndigheder, kan de sikre et kontrolleret testmiljø og realistiske testbetingelser, hvor ingen mangler i systemet bliver overset.

For eksempel har organismer, som lever tæt på vandoverfladen, en langt højere tolerance for UV-lys end dem, der lever dybere nede. For at neutralisere disse organismer effektivt er der brug for UV-lamper til mellemtryk. Ved at anvende en dyrket blanding, der udelukker disse organismer, er det muligt at opfylde kravene ved hjælp af en teknologisk praktisk løsning.

I dag ved vi meget om de kontrolmekanismer, der er nødvendige for at sikre overholdelse. Seriøse leverandører vælger robust UV-teknologi, søger gennemsigtighed gennem tredjeparter og udfører deres tests med vand, der indeholder naturligt forekommende organismer, sådan som Alfa Laval har gjort det med Alfa Laval PureBallast 3.

4. Hvad betyder muligheden for havnestatskontrolinspektioner for mig?

Uoverensstemmelser i IMO-typegodkendelsen har ført til stigende krav om kontrolmekanismer. Stikprøver er blevet foreslået med henblik på at sikre, at IMO-certificerede behandlingssystemer fungerer korrekt i praktisk drift. Naturligvis vil ansvaret for kontrollerne falde til havnestatskontrollen.

I virkeligheden rejser dette lige så mange spørgsmål. som det besvarer. For eksempel:

  • Skal et fartøj, der ikke består en stikprøvekontrol, have lov til at udføre udskiftning af ballastvand?
  • Hvad skal ellers ske med et fartøj, der ikke består sin stikprøvekontrol?
  • Hvordan skal en stikprøve udføres i praksis?

På grund af den tid og de praktiske vanskeligheder, det vil involvere, ville en endnu strengere IMO-test være at foretrække for stikprøvekontroller. Skibsejere og skibsoperatører skal imidlertid være forberedt på muligheden af stikprøvekontroller og sikre, at deres behandlingssystemer reelt fungerer korrekt i virkeligheden.

5. Hvorfor er det nødvendigt at lovgive om behandling af ballastvand?

Valget af et system til behandling af ballastvand er endnu en stor beslutning i planlægningen af ​​et nyt fartøj eller en eftermontering, foruden de ekstra omkostninger forbundet hermed. Men uden ballastvandbehandling ville der blive en endnu større pris at betale.

Invasive marine arter er ikke bare generende. De er identificeret som en af ​​de største trusler mod vores oceaner i dag. Hvert år forårsager de skader for milliarder af dollars ved at ødelægge fiskeriet og andre marine virksomheder, og i mange tilfælde påvirker de virksomhederne og handlen på land. Til tider har de endda kostet menneskeliv. (Specifikke eksempler kan findes her.)

Så mens behandling af ballastvand kan virke som en uvelkommen tilføjelse til det marine erhvervsliv, er konsekvenserne af ikke at handle, endnu mindre ønskværdige.


Alfa Laval PureBallast 3 og de reviderede G8-retningslinjer fra IMO

Følgende spørgsmål og svar forklarer betydningen af Alfa Laval PureBallast 3-typegodkendelsen i forhold til de reviderede G8-retningslinjer. 

1. Hvilke tests var nødvendige, for at Alfa Laval få et IMO-certifikat i henhold til de reviderede MEPC.279 (70) G8-krav fra 2016?

Yderligere to landbaserede tests af den biologiske effektivitet blev udført uden pausetid for hver saltholdighed. Miljøtestningen af komponenterne opfylder i højere grad kravene fra US Coast Guard (USCG). Det betyder, at kravene er strengere i forhold til MEPC.174 (58) G8-kravene fra 2008. IMO accepterer brugen af ​​den reproduktive MPN-metode til evaluering af biologiske effektivitetstests, mens USCG kræver anvendelse af CMFDA/FDA-metoden.

2. Er der nogen hardwareændringer i Alfa Laval PureBallast 3-systemet som følge af de reviderede G8-krav?

En ledningsevnesensor er blevet installeret for at fastlægge, hvilken saltholdighed systemet skal betjenes i. Ellers er hardwaren, gennemløbet og strømforbruget generelt det samme.

3. Kan et installeret Alfa Laval PureBallast 3-system, der overholder G8-retningslinjerne fra 2008, opgraderes til at overholde de reviderede G8 retningslinjer fra 2016?

Det er ikke nødvendigt at opgradere. IMO har udstedt en erklæring om, at skibe, der har installeret gamle systemer, ikke skal straffes.

4. Skal skibsejere bestille et system med typegodkendelse i henhold til de reviderede G8-retningslinjer fra 2016 allerede nu? 

Skibsejere bør overveje, hvornår systemet skal installeres. Hvis systemet skal installeres før 28. oktober 2020, foreslås et Alfa Laval PureBallast 3-system med typegodkendelse i henhold til G8-retningslinjerne fra 2008. Dette system vil være fuldt ud i overensstemmelse med IMO-reglerne, nu og i fremtiden.