PureBallast
G8 October 1920x480v2

IMO revised G8 – in force now

Alfa Laval PureBallast 3 is ready

Det er tid til at få fokus på IMO-revideret G8

Hvis du sejler internationalt og uden for USA's farvande, påvirker de IMO-reviderede G8-retningslinjer dig. Langt de fleste af verdens havne vil lukke for ballastvandløsninger, der er installeret efter d. 28. oktober 2020, og som ikke opfylder de IMO-reviderede G8-krav. Manglende viden herom kan udelukke dit fartøj fra mange af verdens havne.


What IMO revised G8 means

Learn about the importance of the IMO revised G8 guidelines from Viktor Friberg. As Head of Global Sales, Alfa Laval PureBallast, he’s had many discussions with customers about the new requirements and their implications. Here he discusses the necessity of an IMO revised G8 certificate, but also how Alfa Laval can help you select a ballast water treatment system that protects your trade opportunities. Our Compliance Navigator tool is a simple and transparent way to match a solution with your needs.


Hvad er IMO-revideret G8?

De IMO-reviderede G8-retningslinjer definerer typegodkendelsesprocessen for ballastvandløsninger i henhold til IMO-lovgivningen.
Lovgivningen blev oprindeligt defineret i 2005 og gennemgik en kritisk revision i 2016. Ændringerne fra denne revision træder i kraft d. 28. oktober 2020.

Hvorfor blev IMO G8-retningslinjerne revideret?

De reviderede G8-retningslinjer, også kaldet BWMS-koden, er robuste og mere i tråd med kravene fra vore dages amerikanske kystvagt (USCG). De blev udviklet, fordi nogle ballastvandløsninger, der er godkendt i henhold til de originale G8-retningslinjer, muligvis ikke opfylder IMO D-2-ydeevnestandarden i praksis.

Efterspørgslen efter de reviderede G8-retningslinjer kom til dels fra kundeorganisationer som International Chamber of Shipping (ICS).

Hensigten var at sikre, at investeringer i behandling af ballastvand imødekommer kravene til udledning – i stedet for blot at tilføje hardware.

Hvordan påvirker de IMO-reviderede G8-retningslinjer dig?

Det står der i de IMO-reviderede G8-retningslinjer

IHvis installationen af en ballastvandløsning falder på eller efter d. 28. oktober 2020, skal systemet typegodkendes i henhold til de reviderede G8-krav.
Indtil denne dato kan systemer, der er godkendt under de tidligere G8-retningslinjer, stadig installeres.
Der er ikke behov for nogen opgraderinger af disse systemer.
Men når datoen oprinder, er installation af et system, der er købt uden revideret G8-typegodkendelse, ikke tilladt til global brug.

Hvad dette betyder for dig i praksis

Ballastvandløsninger, der vælges i dag, vil sandsynligvis blive installeret efter implementeringsdatoen.

Dette betyder, at du skal vælge et system med revideret G8-typegodkendelse.
Desværre har kun en håndfuld leverandører modtaget opdaterede typegodkendelser for deres systemer – eller har påbegyndt processen.

Robustheden i de reviderede G8-procedurer betyder, at typegodkendelsen kan tage tid, og der er ingen garanti for succes.

Hvis du tager risikoen, kan du ende med et forpligte dig til at system, der ikke kan anvendes globalt. Da IMO-lovgivningen finder anvendelse overalt uden for USA's farvande, kan 95 % af verdens havne være uden for rækkevidde for dit skib.

Derfor er PureBallast 3 klar til IMO-revideret G8

Når man vælger løsninger til installation i 2020 og fremover, er det eneste sikre valg en ballastvandløsning, der allerede har IMO-revideret G8-typegodkendelse.
Alfa Laval PureBallast 3 var den første, der modtog den – og den er stadig en af de få løsninger, der har godkendelsen.

Først med IMO-revideret G8-typegodkendelse

Overholdelse af reglerne uden begrænsning af driften af globale fartøjer har altid været i fokus for Alfa Laval og PureBallast 3. Da langt de fleste af verdens havne falder ind under IMO-jurisdiktion, har det at blive klar inden den reviderede G8-implementeringsdato været prioriteret højt og tidligt.


Tests med hav-, brak- og ferskvand blev afsluttet under det nye G8-regime i 3. kvartal 2017. PureBallast 3 modtog branchens første reviderede G8-certifikat i februar 2018 – uden ændringer i hardware eller strømforbrug.


Dette betyder, at Alfa Lavals kunder roligt kan gå fremtiden i møde.
PureBallast 3 fortsætter med at levere markedsførende resultater, selv efter d. 28. oktober 2020.

Læs mere om IMO-revideret G8-typegodkendelse til PureBallast 3

FAQ – PureBallast 3 og IMO-revideret G8

Her er svar på nogle af de almindelige spørgsmål vedrørende typegodkendelse af PureBallast 3 i henhold til de IMO-reviderede G8-retningslinjer.

1. Hvilke tests var nødvendige for at typegodkende PureBallast 3 i henhold til de IMO-reviderede G8-krav?

Yderligere to landbaserede tests af den biologiske effektivitet blev udført uden pausetid for hver saltholdighed. Miljøtestningen af komponenterne opfylder i højere grad kravene fra den amerikanske kystvagt (USCG). Det betyder, at kravene er strengere i forhold til de originale G8-krav fra 2008.

2. Er der foretaget hardwareændringer ved PureBallast 3 som et resultat af de IMO-reviderede G8-retningslinjer?

Der er ikke tilføjet nogen ny hardware, men en konduktivitetssensor er integreret i flowmåleren for at bestemme, hvilket saltindhold systemet opererer i. Til drift i ferskvand er en strømningskontrolfunktion inkluderet, som muliggør reduceret strømning i udfordrende farvande med henblik på at overholde UVT-grænserne.

3. Kan et tidligere installeret PureBallast 3-system opgraderes til overholdelse af de IMO-reviderede G8-retningslinjer?

Det er ikke nødvendigt at opgradere. IMO har udstedt en erklæring om, at skibe, der har installeret gamle systemer, ikke skal straffes.

4. Hvorfor er det vigtigt, at PureBallast 3 har IMO-revideret G8-typegodkendelse inden implementeringsdatoen?

IMO-reviderede G8-krav træder i kraft d. 28. oktober 2020, men næsten alle ballastvandløsninger, der vælges i dag, vil blive installeret efter denne dato.

For at være berettiget til installation d. 28. oktober 2020 eller senere skal systemet have IMO-revideret G8-typegodkendelse inden da.

I betragtning af, at den strengere typegodkendelsesproces kan være lang og vanskelig, træffer kunderne et sikkert valg ved at vælge et system, der allerede er godkendt.

Find out how IMO revised G8 affects your operation

With many years of experience, we can guide you to the right PureBallast 3 solution for your vessel. Contact us to secure compliance that gives you access to ports all over the world.

Du accepterer, at Alfa Laval må indsamle, bruge og videregive dine personlige oplysninger, som du har angivet i denne formular, til at levere marketingmateriale, som du har accepteret at modtage, i overensstemmelse med Alfa Lavals privatlivspolitik. 

Oplysningerne gemmes og behandles i overensstemmelse med vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger.