SB Carlsberg Flask

Alfa Laval SB Carlsberg Flask er udviklet specielt til aseptisk gærstyring i bryggerier. Den anvendes til sterilisering af urt og formering af gærkultur i laboratorieskala til brug i gæropformeringsanlæg i bryggerier (samt mejeri-, fødevare- og drikkevareindustrien). Kolben er fremstillet af materialer, der opfylder strenge hygiejniske krav og kan let autoklaveres.

无菌酵母培养瓶

Ideelt sterilt miljø til gærdyrkning

  • Garanteret sterilitet med all-in-one-designløsning
  • Eliminerer uønskede stoffer, der kan påvirke kulturer, i kraft af hygiejnisk og nem rengøringsløsning
  • Sikker og steril overførsel sikres ved hjælp af skjulte komponenter og indvendig systemtilgang
  • Nem at flytte til den ønskede placering
  • Robust konstruktion sikrer gærens integritet
Valgmuligheder: Alfa Laval SB Carlsberg Flask omfatter en række muligheder for at forbedre gærstyringsprocessen, herunder silikoneslanger, andre typer luftfiltre og en tohjulet vogn til nem transport.
carlsberg flask
.

Sådan fungerer det

Alfa Laval SB Carlsberg Flask består af en cylindrisk beholder med flad bund og et topdæksel, der er udstyret med luftfiltre, en membranprøveventil til luftning og produktoverførsel og en mikroprøveport til aseptisk tilførsel af ren gærkultur. Under overførslen af den rene gærkultur fra Alfa Laval SB Carlsberg Flask til gæropformeringsanlægget er det vigtigt, at alle slangeender er korrekt fastgjorte til slangeklemmerne.

Kolben fyldes med urt op til nettokapaciteten (ca. 80 % af det samlede volumen) og steriliseres ved hjælp af en autoklave, en gasbrænder eller en elektrisk kogeplade. Kolben placeres derefter i køleskab eller et koldt rum for at afkøle urten til den ønskede arbejdstemperatur. Luftningen af den kolde urt foretages gennem membranprøveventilen, der er tilsluttet luftningsrøret.

Gærkulturen kan tilsættes aseptisk gennem den monterede membran ved hjælp af en sprøjte, eller tørgærkultur kan overføres til kolben gennem det tomme filterhus.

Luftfilteret kan forblive monteret til kolben under steriliseringen. Hvis luftfilteret er blevet steriliseret for sig, er det vigtigt at genmontere det, mens dampen stadig stiger op fra kolben (i slutfasen af ​​urtens sterilisering), så filtertilslutningen også bliver steriliseret. Det tomme filterhus kan anvendes som tragt til overførsel af ren tør gærkultur til kolben.

Derefter luftes den kolde urt gennem membranprøveventilen, der er tilsluttet luftningsrøret. Det er vigtigt at bruge steril luft. Af sikkerhedsmæssige årsager anbefales det også at fodre urten gennem et filter, der er monteret foran membranprøveventilen.

Lufttilførslen og -strømmen skal være moderat for at undgå skumdannelse. Det er vigtigt, at skum ikke kommer i kontakt med luftningsfilteret, da det kan blokere og beskadige filteret.

Den nemmeste måde at bestemme de rette betingelser for lufttilførslen samt den tid, der er nødvendig for luftningen (mindre end 10 minutter), er at teste det med kolbelåget åbent. Bemærk, at du ikke kan anvende gærkulturen fra disse tests.

Når urten er gennemluftet, tilsættes gærkulturen aseptisk gennem den monterede membran ved hjælp af en 150-200 ml sprøjte. Du kan også overføre tør gærkultur til kolben gennem det tomme filterhus. Hvis du har brug for større mængder gær, kan låget afmonteres, så kulturen kan hældes ned i kolben. Denne procedure kræver imidlertid et sterilt miljø og den strengeste sikkerhedsforanstaltninger.

Overførslen af ​​ren gærkultur til opformeringsanlægget skal foregå på stadiet "meget kräussend" under aseptiske forhold og kræver en steril lufttilførsel til luftningsfilteret. Anbefalet steril lufttilførsel under podning i gæropformeringsanlægget er 2 bar og må på intet tidspunkt overstige 5 bar (72,5 psi). Gærkulturen kan presses fra kolben ind i inokulatoren, når membranprøveventilen på låget af Carlsberg-kolben er tilsluttet en prøveenhed på modtagerkarret (inokulatoren).

Tilslutningsslangen, membranprøveventilen og alle andre tilslutninger skal være grundigt steriliseret enten ved hjælp af alkohol eller damp, inden overførslen foretages. Mellem kørslerne kan ventilen forsegles med alkohol og kan derefter gennemskylles med steril luft før brug.

Når du har foretaget tilslutningen, og du er klar til at pode, anbefaler vi, at du først åbner den sterile lufttilførsel, derefter membranprøveventilen på toppen af ​​kolben og endelig prøveenheden på inokulatoren.

Når kulturen er blevet overført (angivet ved en boblende støj i inokulatoren), anbefaler vi, at du lader lufttilførslen køre i endnu et par minutter for at sikre, at hele gærkulturen er blevet overført.

Endelig kan prøveenheden på modtagerbeholderen og membranprøveventilen på Alfa Laval SB Carlsberg Flask lukkes, så der lukkes effektivt for luftforsyningen.

Efter brug skal kolben skilles ad og rengøres manuelt med almindelige rengøringsmidler.

.

Du er måske også interesseret i...

SB-membranprøveudtagningsventil

En kompakt, omkostningseffektiv måde at tage bulkprøver eller aseptiske prøver fra tanke og rørledninger i bryggerier (og andre hygiejniske processer f.eks. inden for fødevarer og mejerier) under sterile forhold.

膜阀

Unique-prøveudtagningsventil

Tag repræsentative prøver fra forskellige hygiejniske processer, herunder fødevarer og drikkevarer, personlig pleje og biofarmaceutiske områder. Disse pålidelige enkelt- og dobbeltsædeventiler giver høj nøjagtighed, ekstraordinær reproducerbarhed og fremragende pålidelighed.

阿法拉伐卫生级取样阀-Alfa Laval Sanitary Sampling Valve

SB-mikroprøveport

Alfa Laval SB-mikroprøveporten anvendes bredt inden for bryggeribranchen, fødevare-, mejeri- og drikkevareindustrien og gør det muligt at tage repræsentative aseptiske og mikrobiologiske prøver i små mængder fra tanke og rør.

sb micro sample port left side 640x360
.

Ti vigtige tips – Ventiler

Her er nogle tips og servicevideoer, der viser, hvordan du holder dine hygiejniske ventiler i topform

single seat valves 640x360

Food Logic

Alfa Lavals hygiejneudstyr kombinerer høj ydeevne med skånsom håndtering for at kunne bevare de følsomme ingredienser og følge med fødevareindustriens trends. Udstyret håndterer fire vigtige udfordringer: levering af fødevarer til forbrugerne til en konkurrencedygtig pris, optimal udnyttelse af råmaterialerne, reduktion af affald og emissioner, og levering af sikre og hygiejniske fødevarer.

food logic 640x360

Produktkatalog

Alfa Lavals lettilgængelige produktkatalog over hygiejnisk udstyr inkluderer produktfoldere, arbejdskurver, links til animationer, brochurer og prislister til brug ved bestilling.

Close at hand 2019 - Cover image 640x360

CAD-portal

Download produktmodellerne i filformaterne Neutral eller Native CAD. Det er også muligt at downloade 3D PDF-filer.

 Se CAD-portal 

Animationer

Besøg animations-siden, og få et kig ind i et produkt for at forstå, hvordan det virker. 

 

Se animationer

Tekniske artikler