Energieffektive rene brintløsninger

Derfor er brint fremtidens brændstof 

Da 47 % af verdens industrier ikke er kompatible med elektrificering, vil vi få brug for bæredygtige alternativer for at kunne bevæge os helt væk fra fossile brændstoffer. Ren brint vil være et af dem. Faktisk betyder den stigende efterspørgsel efter grøn og blå brint, at brint potentielt kan repræsentere mere end 20 % af verdens energibehov i 2050. 


Brint er velegnet som energibærer og råmateriale til mange anvendelser, især i de sektorer, der er svære at reducere. Så forudsat at den kommer fra vedvarende og kulstof-fattige kilder, kan brint være en vital komponent på vejen mod energineutralitet. Vi kan allerede forudse den afgørende rolle, som brint og dens derivater vil komme til at spille i flere industrier, såsom kemisk industri og stålproduktion. Brint kan også bruges som brændstof i skibs- og on/off-vejtransportsektorerne og levere fleksibel strømproduktion. 

Green_hydrogen_hero_image_web.jpg

Energieffektivitetens vitale rolle i brintløsninger 

 Alfa Laval tilbyder det bredeste udvalg af energieffektive varmevekslere til produktion, distribution, transport, opbevaring og anvendelse af grøn brint. Vi har brugt 90 år på at perfektionere vores gennemprøvede teknologier, og det gør Alfa Laval til den perfekte partner ved alle former for opvarmnings- og køleopgaver på tværs af brintøkonomien, hvor vi støtter industrien, når den skalerer op og accelererer energiomstillingen.  


Kombinationen af Alfa Lavals varmeoverførselsekspertise og globale produktionskapaciteter gør os til den rette partner inden for alt fra energieffektiv elektrolysekøling, afbalancering af anlæg og ferskvandsproduktion til udvikling af brændselsceller og for-køling af dispensere på påfyldningsstationer.
 

Hydrogen production_flowchart with numbers.png

1. Elektrolysatorkøling

Vidste du, at 20-40 % af den energi, der genereres af elektrolysatorer, går tabt i form af varme? Alfa Lavals varmeoverførselsteknologi sikrer effektiv elektrolysatorkøling og afbalancering af anlæg samt muliggør genbrug af varme.

Udforsk, hvordan Alfa Laval kan optimere processen med køling af elektrolysatorer.

Lær mere

2. Vandrensning til produktion af brint

Høj vandkvalitet er afgørende for produktion af grøn brint. Men vidste du, at Alfa Lavals varmeoverførselsteknologi gør det muligt at bruge hav- eller flodvand i produktionen af grøn brint, samtidig med at systemets effektivitet øges?

Få mere at vide om, hvad Alfa Laval kan tilbyde inden for vandrensning.

Lær mere

3. Power-to-X-løsninger

Omdannelse af vedvarende elektricitet til vitale molekyler kræver et bredt systemperspektiv. Alfa Lavals ekspertise og brede vifte af varmeoverførselsteknologier kan tilbyde effektiv opvarmning og køling ved enhver power-to-X-anvendelse.

Find ud af, hvordan Alfa Laval kan understøtte power-to-X i industriel skala.

Lær mere

4. Optimering af brændselscellesystemer

 Omdannelse af brint-baserede brændstoffer tilbage til strøm muliggøres af brændselsceller. Alfa Lavals avancerede varmeoverførselsteknologi muliggør pålidelig varmeydelse samt udvikling og opskalering af brændselscellesystemløsninger.

Udforsk, hvordan Alfa Laval understøtter optimering af brændselscellesystemer.

Lær mere

5. For-køling ved brintpåfyldning

Effektiv og sikker brintpåfyldning er vigtig for at understøtte en levedygtig, brintbaseret transportinfrastruktur. Alfa Lavals varmeoverførselsteknologi giver mulighed for optimeret for-køling i løsninger til brintpåfyldning.

Oplev Alfa Lavals unikke løsning designet til at optimere for-køling ved brintpåfyldning.  

Lær mere

Værdikæden for grøn brint

Green-hydrogen-value-chain

Sådan produceres ren brint

Grøn – eller ren – brint fremstilles ved hjælp af en elektrolysator, hvor vedvarende elektricitet spalter vandmolekyler til brint og ilt.


Uanset om du bruger PEM-, alkalisk eller fast oxid-elektrolyseteknologi, har Alfa Laval en energieffektiv og skalerbar løsning til dig. Vores varmeoverførselsteknologi kan støtte dig med alt fra afkøling af elektrolytter og gasser til genvinding af overskydende varme og afbalancering af anlægget.

Ydermere gør vores ferskvandsgenereringsteknologier det muligt for vores kunder at genanvende overskydende varme fra deres elektrolysator, samtidig med at de omdanner hav- eller flodvand til det rene vand, der er nødvendigt til disse processer.

Sådan anvendes ren brint

Brint er et rent brændstof, der kan anvendes i mange forskellige sektorer, som råmateriale til kemisk og materialeproduktion og som brændstof til produktion af strøm og varme både i industriel skala og i decentraliserede løsninger. Det kan endda bruges som brændstof i tung transport.

Alfa Laval understøtter behov for opvarmning og afkøling på tværs af brintværdikæden og dækker alt det nævnte og meget mere. Vi har produkter, der er specialudviklet til brændselscelleudvikling, brintpåfyldning og industriel afbalancering af anlæg. Og takket være vores globale produktionskapacitet kan vi understøtte effektiv udnyttelse af brint og dens derivater.

Blå brint aktiveret ved fangst og lagring af CO2

Mange teknologier og løsninger spiller ind, når det handler om at accelerere energiomstillingen, herunder blå brint. Det er brint, der er produceret ved hjælp af effektive CCS teknologier (fangst og lagring af CO2), der støtter overgangen fra traditionelle fossile brændstoffer. Vil du høre mere om, hvad Alfa Laval tilbyder inden for teknologier til fangst og lagring af CO2?

Carbon Capture Utilization Storage hero image web

Energilagring er afgørende for vedvarende udbygning

Lagring af intermitterende vedvarende energi til senere brug vil være afgørende for energiomstillingen. Mange forskellige energilagringsteknologier vil komme i spil, og vi er klar til at støtte dem alle. Vil du vide mere om Alfa Lavals tilbud inden for energilagring?

Energy-storage

Hydrogen council.png

Samarbejde accelererer energiomstillingen

Samarbejde på tværs af grænser er en vital del af at fremskynde energiomstillingen. Derfor sluttede Alfa Laval sig til 150 virksomheder verden over som et stolt støttemedlem af Hydrogen Council. Medlemsvirksomhederne samarbejder om at udvikle brintløsninger på tværs af værdikæden og fremme den rene energiomstilling.

Lær mere

Et 360°-perspektiv på aktivering af et brintøkosystem

Brint og dens derivater er afgørende i energiomstillingen, og vi er nødt til at samarbejde for at opnå et succesfuldt økosystem i fuld skala fra power-to-X-to-power.

Derfor samlede Alfa Laval 30 interessenter på tværs af brintværdikæden for at udforske et 360°-syn på at accelerere aktiveringen af et brintøkosystem.

Nysgerrig efter at vide mere?

Kontakt os i dag og få mere at vide om vores løsninger relateret til brint. Vi er klar til at støtte dig.

Green_hydrogen_hero_image_web.jpg

Dine oplysninger gemmes og behandles i overensstemmelse med vores privatlivs- og databeskyttelsespolitik.