Ren energi

Dekarbonisering er en af de mest komplekse udfordringer i vores tid. Det kræver en fuld transformation af vores globale energisystem, hvilket betyder, at der ikke er nogen simpel eller enkelt løsning. Hvis klimamålene i Parisaaftalen skal nås, vil det kræve en kombination af flere teknologier og løsninger. Ren energi vil desuden spille en stor rolle.

Alfa Laval har udviklet en bred vifte af avancerede teknologier til varmeoverførsel og -separation, der allerede benyttes i overgangen til en renere energifremtid. I tæt samarbejde med vores kunder og partnere fremskynder vi transformationen af vores energiinfrastruktur for at fremme bæredygtige energiløsninger i alt fra grønt brint, Power-to-X, brændselsceller og energilagring til biobrændstoffer, udnyttelse og lagring af kulstofopsamling og meget mere.

cleantech_clean_energy_spotv2.jpg


cleantech-WHE-chart-final.png

Dekarbonisering: en kombination af metoder

Udfordringen med dekarbonisering er tosidet: Vi skal imødekomme hurtigt voksende energibehov og samtidig reducere CO2-udledningen for at opfylde klimamålene i Parisaftalen.

Som man kan se ud fra dette skema, er en kombination af teknologier og nye brændstoffer nødvendig for at vende vores nuværende kurs og lede os hen imod en "bæredygtig udvikling" så vi kan nå klimamålene i Parisaftalen. Det grønne afsnit illustrerer den vigtige rolle, som vedvarende energi spiller i form af ren energi. Samtidig viser den orange del af diagrammet, at nye, renere brændstoffer og kulstofopsamling vil være lige så vigtige.

Alfa Laval har allerede indgået et samarbejde med flere kunder for at støtte dem i deres overgang til renere energi. Kontakt os allerede i dag for at lære mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed.

Tilstedeværelse på tværs af alle sektorer

Igennem førende varmeoverførsels- og separationsteknologier understøtter Alfa Laval virksomheder rundt om i verden i deres omstilling til ren energi. Vælg et område nedenfor, for at lære mere om, hvordan vi aktuelt kan støtte dig.

Cleantech-hydrogen-intro-final.jpg

Grønt brint

Har du hørt, at brint kan udgøre 24% af energimarkedet inden 2050? Grøn brint giver os en nulemissionsenergiløsning til brændstof, der kan anvendes i transport, kraftproduktion, som varme i tung industri og bygninger, og er ligeledes et vigtigt råmateriale i den kemiske industri. Lær mere om vores varmeoverførsels- og afsaltningsløsninger til effektiv produktion, opbevaring og transport af hydrogen.

Lær mere

Cleantech-Fuel-cells-intro-img-final.jpg

Brændselsceller

Brændselsceller bliver en af grundstenene i løsningen til vores energiomstilling. Leder du efter oplysninger om polymerelektrolytmembraner (PEM), faste oxidbrændselsceller (SOFC) eller brændselscelleopløsninger til stationære applikationer? Med vores omfattende erfaring inden for termisk teknologi kan Alfa Laval hjælpe dig med at imødekomme kravene til udfordrende applikationer.


Lær mere

Cleantech-P2X-intro-final.jpg

Power-to-X (P2X)

Power-to-X involverer omdannelse af elektricitet til gasformige, flydende brændstoffer eller kemikalier, herunder e-ammoniak, e-methanol, methan, grønt brint og syngas. På den måde muliggøres dekarbonisering i industri, transport og energi, og der gives samtidig en vigtig energilagringsløsning. Årtiers erfaring med avancerede løsninger til den kemiske industri gør, at Alfa Laval kan understøtte Power-to-X-opgaver med en bred vifte af effektive varmevekslere.


Lær mere

Cleantech-energy-storage.jpg

Energilagring

Vil du vide mere om, hvordan vi muliggør potentialet for vedvarende energi 24/7? Langvarig opbevaring på forsyningsanlæg er en vigtig faktor, da intermitterende vedvarende kilder som solcelleanlæg og vind ikke altid produceres, hvor og hvornår de er nødvendige. Kapaciteten til at lagre denne energi er derfor kritisk, og effektiv varmeoverførselsteknologi er kernen i designet af omkostningseffektive lagringsløsninger.


Lær mere

Cleantech-carbon-capture-intro-final.jpg

Opsamling, udnyttelse og lagring af CO2

Du har måske hørt om CO2-opsamling, -udnyttelse og -lagring (CCU/S), men vidste du, at teknologierne til at muliggøre dette har eksisteret i årtier? Med begrænsede muligheder for dekarbonisering i industrier inden for olie/gas, energi, raffinaderi, petrokemikalie og cement, vil CCU/S være en grundsten i energimarkedets fremtid. Se vores portefølje af varmeoverførselsudstyr designet til at maksimere effektiviteten af kulstofopsamling.


Lær mere

Cleantech-CSP-intro-final.jpg

Koncentreret solenergi (CSP)

Generering af energi, der reelt er vedvarende, ren og afsendelig, lover godt for fremtiden. Koncentreret solenergi (CSP) kombineret med varmelagring kan hjælpe med at sikre fremtidige energiforsyninger samt levere ferskvand og varme til andre anvendelser. Alfa Laval tilbyder avancerede teknologier, der er nøglen til levering af solenergi, ferskvand og varme.


Lær mere

Cleantech-Bio-fuels-intro-img-final.png

Biobrændsel

Dekarboniseringen af transport har gjort biobrændsel til et hurtigt voksende marked. Vidste du måske, at bioenergi allerede står for 10% af verdens primære energibehov, hvoraf 7% kommer fra biobrændsel? Alfa Laval leverer en komplet portefølje af termisk- og separationsudstyr, der understøtter biobrændstofproducenter, herunder komplette præfabrikerede biodieselanlæg.


Lær mere


cleantech_symbol_RGB_png.png

Et bæredygtigt partnerskab

Kontakt os for mere information

Kontakt os i dag for mere information om vores bæredygtige løsninger

Kontakt

Oplysningerne gemmes og behandles i overensstemmelse med vores databeskyttelsespolitik.