Cirkulær økonomi

I dag lever vi i en lineær take-make-waste-økonomi. Produkter bruges og smides ud, hvilket gør, at man ikke får adgang til stadig værdifulde og ofte knappe naturressourcer, men dermed bidrager til yderligere forurening. I en cirkulær økonomi er hele produktets livscyklus designet til at eliminere affald og forurening. Når et produkt ikke længere er levedygtigt, genbruges dets materialer og komponenter på andre måder. Alt recirkuleres, hvilket medfører en type gendannelse, som også ses i naturlige systemer.

Alfa Laval har ført udviklingen af nye løsninger til at fremme cirkulær økonomi grundet vores unikke forståelse for termiske- og separationsteknologier. I dag kan vi hjælpe dig i forhold til optimering af ressourceeffektivitet samt reduktion, genbrug og genanvendelse af affald med henblik på optimering af dine produktionsprocesser så de gøres mere pålidelige og bæredygtige. Sammen kan vi fremskynde overgangen til en cirkulær økonomi for biobaserede kemikalier, bioplast, biobrændsel, fast byaffald, nul væskeudledning, genanvendelse af plast, tekstiler og mere.

Cleantech-Circular-economy-intro-final.jpg

 

cleantech-circular-economy-chart-final.png

Definition af den cirkulære økonomi

Den cirkulære økonomi, som er defineret af Ellen MacArthur-fonden, er baseret på principperne om at udfase affald og forurening, genanvende produkter og materialer, og derved genoprette de naturlige systemer.

Med andre ord går intet til spilde, og alle vores naturressourcer genanvendes igen og igen på den mest effektive måde igen. Produkter produceres ved hjælp af vedvarende energi. Inden for produktionsprocesser genanvendes, reduceres og genvindes vand, kemikalier og materialer. Biprodukter udvindes og kan derved genanvendes i andre cirkulære systemer. Produktet benyttes derefter så længe som muligt. Hvis produktet går i stykker, repareres det i stedet for, at det smides ud. Ved afslutningen af et produkts livscyklus genanvendes dets komponenter, så de igen sættes i produktion og fuldender cirklen. Biologisk materiale, der ikke genbruges vil i stedet enten blive nedbrudt, fornyet med sollys, CO2 og næringsstoffer med henblik på at muliggøre vækst af nye naturressourcer.

Dette vil naturligvis være en enorm omstilling for industrien – men den er nødvendig. Er din drift klar til at overgå til en cirkulær forretningsmodel? Hvis ja, så kontakt os i dag for at lære om de mange måder, hvorpå vores løsninger kan hjælpe dig med at nå dine mål.


Kontakt os

Et banebrydende partnerskab mellem to bæredygtige ledere

Alfa Laval og Stena Recycling har i samarbejde skabt en smart, bæredygtig og brugervenlig løsning, der forbedrer bæredygtighed i vores branche. Dette nye "udvekslingsprogram" kaldes Re-Made to matter, og gør det muligt at genvinde op til 100% af værdifulde metaller, der findes i gamle varmevekslere. Ved at erstatte dem med mere moderne udgaver, kan vi også muliggøre effektivitetsforbedringer for energibesparelser samt et reduceret CO2 aftryk.

 

cleantech-Recycling-intro-img-final.jpg

 

Cleantech-Circular-economy-intro-final.jpg

Cirkulære løsninger, der omdanner affald til værdi

Alfa Lavals ekspertise inden for mekanisk og termisk separation har ført os til et partnerskab med EasyMining. EasyMining, en del af den svenske Ragn-Sells Group, er en innovativ virksomhed, der har dedikeret sig til at muliggøre nye cirkulære løsninger. I samarbejde med Alfa Laval gør de det muligt at udvinde fosfor fra forbrændt affaldsslam og andre ressourcer fra affaldsstrømme, der dermed skaber nye værdikæder for affaldsmaterialer.

"Med disse processer vil det være muligt at omdanne affald til værdifulde produkter igen, hvilket er et vigtigt skridt i opbygningen af et mere bæredygtigt samfund," siger Susanne Pahlén Åklundh, formand for Alfa Lavals energiafdeling.

"Med Alfa Laval ser vi muligheden for at fremskynde udviklingen og kommercialiseringen af vores processer, hvilket er vigtigt for innovationsvirksomheder," siger Jan Svärd, administrerende direktør for EasyMining.

Se hvordan vi fremmer cirkularitet

cleantech-Resource-efficiency-intro-img-final.jpg

Ressourceeffektivitet

Hvad betyder det egentligt at bruge ressourcer mere effektivt? I sidste ende handler det om at øge udbyttet ved selvfølgelig at få mest muligt ud af hvert råmateriale, men også at sikre, at absolut intet går til spilde.

Når dette gøres korrekt, er det ikke kun bæredygtigheden af din drift, der forbedres af ressourceoptimeringen. Det kan også være en smart måde at reducere omkostningerne på og øge rentabiliteten. Fra grønne og biobaserede kemikalier til naturlige kølemidler – Alfa Laval har mange løsninger og en ekspertise, der kan hjælpe dig med at forbedre cirkulariteten i dit ressourceforbrug. Lær mere om, hvordan vi kan støtte din branche allerede i dag.

 

Lær mere

Cleantech-Reuse-reduce-recycle-final-210303.jpg

Genbrug, reducer og genvind

De fleste industrielle processer i dag forbruger en stor del af naturressourcerne, og producerer betydelige mængder affald. De rigtige teknologier gør det dog muligt at minimere affaldsproduktionen og derved reducere både dit miljøaftryk og dine driftsomkostninger.

Alfa Laval har bred erfaring med at støtte kunder i behandlings- og genvindingsløsninger on-site, der muliggør forbedret disponering af affald og vandstrømme. Vores yderst effektive separations- og vandhåndteringsløsninger kan hjælpe dig med at reducere, genbruge og genvinde affald på innovative måder.


Lær mere

Cleantech-product-lifetime-final-210303.jpg

Produktets levetid

At sikre bæredygtighed i den cirkulære økonomi betyder også optimering og maksimering af produktets levetid.

Hos Alfa Laval er det sigende for, hvordan vi designer vores udstyr og de materialer, vi benytter. Vi samarbejder med kunderne for at sikre optimal drift af vores produkter, og dermed sikrer vi en langvarig og effektiv ydeevne. Vores omfattende serviceportefølje sørger, at hver enkel Alfa Laval-kunde modtager den mest optimale support, så deres udstyr sikres den længst mulige levetid. I nogle tilfælde kan vi endda rådgive om, hvordan produktet kan genbruges i slutningen af dets levetid.


Lær mere

Vi fremmer cirkulariteten for Outokumpu

Outokumpu, den globale leder inden for rustfrit stål, reducerede sit CO2-aftryk ved at forbedre cirkulariteten af deres flydende ressourceforbrug i deres affedtningsproces. Ved at genbruge væsken over en længere periode, hjalp det med at forbedre produktionseffektiviteten og resulterede også i, at der var mindre skrot og bedre kvalitet af de endelige produkter. Få mere at vide i denne video.

Tilstedeværelse på tværs af alle sektorer

Takket være førende innovationer inden for adskillelse og varmeoverførsel har Alfa Laval en bred tilstedeværelse på tværs af en bred vifte af industrielle applikationer. Vil du lære mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at forbedre din virksomheds cirkularitet? Vælg din branche fra nedenstående liste.

Steam_and_heat_640x360.jpg

Nul væskeudledning (ZLD)

Alfa Laval ZLD-systemer er robuste og kompakte løsninger, der er designet til absolut minimering af væskeudledning i en bred vifte af industriaffald. ZLD-systemer optimerer effektiviteten af dit vandforbrug via en kombination af termiske løsninger og separationsteknologi med en AlfaFlash-fordamper i kernen af opsætningen.


Lær mere

cleantech-biobased-chemicals-intro-img.jpg

Biobaserede kemikalier

Kemikalier og materialer fra forskellige biomassekilder spiller en vigtig rolle, når det drejer sig om at reducere vores afhængighed af ikke-vedvarende ressourcer. Træer, planter, afgrøder, alger, bakterier og biologisk affald, kan anvendes i deres forskellige former til at producere en bred vifte af biobaserede kemikalier, brændstoffer, produkter og halvfabrikata. Alfa Laval kan hjælpe dig med at øge effektiviteten og bæredygtighed i en lang række biobaserede kemiske applikationer.


Lær mere

cleantech-Recycling-intro-img-final.jpg

Genbrug

I den cirkulære økonomi er genbrug den sidste produktlivscyklusfase. Dette gør det muligt for os at drage fordel af komponenterne og naturressourcerne i produktet, og dermed anvende dem i produktion igen. I dag skaber nye processer fornyede muligheder for kommercialisering af genbrugsprocesser i forhold til plast, tekstiler, batterier, kommunalt fast affald (MSW) og mere.


Lær mere


cleantech_symbol_RGB_png.png

Et bæredygtigt partnerskab

Kontakt os for mere information

Kontakt os i dag for mere information om vores bæredygtige løsninger

Kontakt

Oplysningerne gemmes og behandles i overensstemmelse med vores databeskyttelsespolitik.