Energieffektivitet

Energieffektivitet er en af de vigtigste faktorer i forhold til at imødekomme Parisaftalen. Ved at optimere verdens energiforbrug og øge kapaciteten til at producere mere ud af mindre, kan vi ligeledes imødekomme vores stigende efterspørgsel på energi og reducere CO2-udledningen. Ifølge Det Internationale Energiagentur, kan øget effektivitet rent faktisk tegne sig for mere end 40 % af emissionsreduktionerne over de næste 20 år.

Hele 50% af potentialet for energibesparelse kommer fra industrisektoren, og 30% kan opnås i bygninger. Og løsningerne til at realisere disse energibesparelser findes allerede! Hos Alfa Laval har vi brugt årtier på at udvikle teknologier til pladevarmevekslere, der hjælper virksomheder med at optimere energiforbruget i deres processer. Vores produkter finder anvendelse i alt fra tung procesindustri til datacentre, opvarmning og køling i hjemmet samt meget mere. Vores unikke termiske løsninger gør det muligt at spare drastiske mængder energi og dermed reducere CO2-udledningen – uanset anvendelsesformålet!

cleantech_energy_efficiencyv2.jpg

Et partnerskab, der fremskynder din bæredygtighed

Hver kW energi besparet, er lige så værdifuld som at producere en ny kW ren energi. Hos Alfa Laval ved vi, hvordan vi kan gøre dine processer mere effektive – og mere bæredygtige. I mere end 90 år har vi stået for at udvikle pladevarmevekslere til optimering af termisk overførsel i forbindelse med varme- og køleopgaver.

Se denne video for at lære mere om, hvordan vores innovative løsninger allerede understøtter kundernes øgede behov for energieffektivitet og emissionsreduktion.

Omstilling til mere energieffektive metoder er win-win for dig

Mød Julien Gennetier, VP for Energiafdelingen her på Alfa Laval og en af de førende brancheeksperter inden for energieffektivitet. I denne video forklarer Julien, hvordan energibesparelser ikke kun gør en stor forskel ift. at hjælpe vores planet. Det er også en god måde at reducere omkostningerne på og dermed øge din rentabilitet. Med andre ord, er det altså win-win!

Hvad er det værd?

Hvad er det reele potentiale man kan opnå ved at bruge mere effektive pladevarmevekslerteknologier? Overordnet set er de potentielle energibesparelser fantastiske. Ved at sammenligne energiomfanget i vores større byer, eller endda i vores eget hjem, begynder du at kunne se, hvad der faktisk er muligt.

Nyinstallerede Alfa Laval pladevarmevekslere gør det muligt for vores kunder at spare 50 GW energi om året. Det er den samme mængde energi, som det tager at varme 10 millioner europæiske hjem om året.

Men energibesparelser er kun den ene side af sagen. Disse 50 GW svarer til en reduktion af 25 millioner ton i den globale CO2-udledning, eller til det, der hvert år udledes i byen Paris.

Og alt dette skyldes blot nye varmevekslerinstallationer. Forestil dig den eksponentielle virkning af millioner af optimerede pladevarmevekslere installeret rundt om i verden, som multipliceres hvert år. Så begynder man reelt at få en fornemmelse af vores potentiale til at fremskynde den globale bæredygtighed.

Er du nysgerrig på, hvad dette kan betyde for dine processer? Henvend dig allerede i dag, så vil en af vores eksperter kontakte dig inden længe!


Kontakt os

cleantech_watts-it-worth-paris640x419.jpg

Energy Hunter – Jagt efter spildenergi

For at forbedre energieffektiviteten er vi alle nødt til at jage og reducere spildenergi. Alfa Laval har teknologien, ekspertisen og servicen til at maksimere din varmeoverførselseffektivitet. Brug vores nye værktøj til at beregne, hvor meget du kan spare i dag.

energy hunter screen view

Se alle tallene

Alfa Lavals bæredygtighedseksperter arbejder tæt sammen med partnere over hele verden, i stort set alle tænkelige brancher. Hvor meget kan energiforbruget i raffinaderier minimeres? Hvad med reduktion af datacentrenes CO2-aftryk? Eller er du nysgerrig efter at se energibesparelserne i den kemiske sektor eller ift. bygninger og byggeri?

Vi har detaljerede data vedr. de energi- og emissionsreduktioner, som Alfa Lavals pladevarmevekslerteknologier muliggør på tværs af et bredt spektrum af brancher. Klik her for at få adgang til disse og mange andre data!


Lær mere

Cleantech-solfjader-vignette_new.jpg

cleantech_emission_reduction201201.jpg

Reduktion af emissioner

Det største problem i vor tid er at rulle CO2-udledningen tilbage fra det den er i dag. En så kompleks udfordring kan ikke klares med en simpel løsning. Faktisk får vi behov for flere forskellige løsninger.

Ud over pladevarmevekslere, der muliggør højere effektivitet med henblik på reduceret energiforbrug, hjælper Alfa Lavals testede varmeoverførsels- og separationsteknologier desuden kunder med at reducere emissionerne på diverse måder i en lang række forskellige brancher.

Klik her for at få mere at vide om, hvordan vi hjælper med at fremskynde nye løsninger til co2-opsamling, naturlige kølemidler med lavt GWP og meget mere.

 

Lær mere

cleantech_waste_heat_recovery201201.jpg

Genvinding af overskudsvarme

Hvad sker der med den varme, som dine processer genererer? Hvis du bare lader det slippe ud i den omgivende atmosfære, går du glip af en af de mest effektive måder at forbedre energieffektiviteten i dine driftsprocesser.

Med den rigtige varmevekslerteknologi kan du genvinde varme, høje temperaturer genereret af industrielle processer såvel som varme ved lavere temperatur opfanget af varmepumper i f.eks. datacenterkølings- eller vandbehandlingsapplikationer. Denne varme kan derefter bruges til alt fra fjernvarme til produktion af elektricitet.

Klik her for at lære mere om Alfa Lavals omfattende ekspertise inden for dette område, og hvordan vi kan hjælpe dig.


Lær mere

Tilstedeværelse i en lang række brancher

Alfa Lavals effektive pladevarmevekslere bruges til at spare energi og reducere emissioner i industrielle processer over hele verden. I dag er vi til stede i alt fra tunge procesindustrier til datacentre, HVAC og meget, meget mere. Vælg din branche nedenfor for at lære mere.

cleantech-HVAC-intro-img.jpg

HVAC

Vidste du, at varmepumper er fire gange mere effektive end traditionelle kedler til opvarmning og køling af boliger?

Varmepumper baseret på Alfa Lavals pladevarmevekslere sparer hvert år op til 29 TWh elektricitet, hvilket reducerer kulstofemissioner med 6,6 millioner ton.

Den besparede elektricitet er den samme mængde, der kræves til opvarmning af 2,7 millioner kinesiske hjem.

Hvor store besparelser kan du opnå i din HVAC-drift?

 

Lær mere

cleantech_energy_efficiency_refinery_refrigeration.jpg

Køling

Forestil dig hvis alle nye køleinstallationer i køleanlæg brugte Alfa Laval kompakte pladevarmevekslere i stedet for traditionel teknologi. Det ville spare 628 GWh el og reducere CO2-udledningen med 144.000 tons - hvert år!

Energibesparelsen svarer til det behov, der eksisterer for at afkøle 290.000 hjem i Singapore. Og emissionsreduktionen svarer til emissionerne fra 470 flyvninger fra London til Shanghai.

Hvad kan vi gøre for dine kølesystemer?

 

Lær mere

cleantech_data_centerv2.jpg

Køling af datacenter

Forestil dig, hvis alle datacentre installerede pladevarmevekslere for at muliggøre frikøling inden 2030. Det kunne spare 30 TWh i strøm - svarende til den strøm, der forbruges årligt i hele New Zealand! Dette ville desuden reducere CO2-udledninger med 7 millioner ton, eller hvad der produceres hvert år i hele byen Boston.

Mere effektive køleoperationer med Alfa Laval pladevarmevekslere kan gøre dette muligt.

Er du nysgerrig efter, hvad vi kan gøre for dit datacenter?


Lær mere

cleantech_energy_efficiency_refinery_main_img.jpg

Råolieraffinaderier

Vidste du, at raffinering udgør 6-8% af al det industrielle energiforbrug?

Forestil dig, hvis alle raffinaderier skiftede fra traditionel teknologi til Alfa Lavals effektive pladevarmevekslere. Dette ville reducere det globale energiforbrug med 23%. Den tilsvarende reduktion som lyder på 245 millioner tons CO2 svarer til Spaniens årlige emissioner!

Find ud af mere ved at læse vores fulde historie.

 

Lær mere

Cleantech-Petrochemicals-intro-img-final.jpg

Petrokemiske produkter

Vidste du, at en Alfa Laval pladevarmeveksler overfører varme op til 5 gange mere effektivt end traditionel rørvarmeteknologi?

Hvis alle petrokemiske anlæg benyttede de mere effektive Alfa Laval pladevarmevekslere, kunne vi reducere energiforbruget med 132 TWh årligt og eliminere 28 millioner tons CO2 fra vores atmosfære! Dette svarer til emissionerne fra byen Qingdao.

Er du nysgerrig efter, hvordan vi kan hjælpe dig med at gøre dine processer mere bæredygtige?


Lær mere

CleanTech_Service.jpg

Service

Vidste du, at cirka 1-2,5% af verdens CO2-emissioner kunne forhindres, hvis alle de installerede varmevekslere fungerede "optimalt"? Alt dette kræver, er optimal ydeevne, som sikres gennem korrekt rengøring og vedligeholdelse.

Sådan kan Alfa Lavals brede serviceportefølje med varmevekslere understøtte din drift.


Lær mere


cleantech_symbol_RGB_png.png

Et bæredygtigt partnerskab

Kontakt os for mere information

Kontakt os i dag for mere information om vores bæredygtige løsninger

Kontakt

Oplysningerne gemmes og behandles i overensstemmelse med vores databeskyttelsespolitik.