Behandling af slam

Alfa Laval leverer udstyr til spildevandsbehandling, der dækker hele slambehandlingsprocessen, inklusive slamafvanding, slamfortykkelse, opvarmning, køling, varmegenvinding, nedbrydning og pasteurisering samt avancerede kontrolsystemer til optimering af afvanding og reduktion af arbejdskraftbehov, samtidig med at omkostninger til spildevandsbortskaffelse reduceres ved effektivt at mindske væskeindholdet i slam.

Sludge treatment 640x360

Fordele ved vores cirkulære løsninger til slambehandling

  • Reducerer bortskaffelsesmængden af affald med op til 90 %, og det sparer omkostninger til transport, spildevandsbortskaffelse, opbevaring og tørring
  • Nye indkomststrømme fra genvundne ressourcer
  • Reducerer miljøpåvirkninger

Slamfortykkelse på stedet og slamafvanding er en grundlæggende del af alle nuværende processer til spildevandsbehandling for at reducere slamvolumen, omkostninger til affaldsbortskaffelse og opfyldelse af bæredygtighedskrav. Det er også yderst relevant, at slam kan bruges som inputmateriale til biogasproduktion, termiske processer og kompostering. For at imødekomme ethvert behov tilbyder Alfa Laval robuste, velafprøvede teknologier, der effektivt adskiller væskefaserne og opnår et højt niveau af tørstofindhold.

Metoder til fortykkelse af slam

Ved primær eller sekundær rensning af spildevand er mekanisk fortykkelse af slam fra klaringsenheder blevet industrinormen forud for nedbrydning eller afvanding.

Alfa Lavals slamfortykkelsesmaskiner har alle lukkede design samt meget lave krav til vedligeholdelse og lugtkontrol:

Tromle fortykningsmidler

Roterende ALDRUM- eller ALDRUM G3-tromlefiltre til meget skånsom slamfortykkelse og lille til medium kapacitet

Tyngdekrafts-bæltefortykkere

Til slamfortykkelse ved flokkulering og velegnet til alle typer kommunalt eller industrielt flokkuleret slam integreres AS-H-bæltefortykkere med polymerblanding ved lille til medium kapacitet.

Dekantercentrifuger

ALDEC-, ALDEC G3- eller ALDEC G3 VecFlow-slamdekantere med højeffektiv centrifugalseparation og slamafvanding og -fortykkelse med høj kagetørhed.

Metoder til slamafvanding

For at opnå effektiv slamafvanding og separation af væske og produkter fra andre affaldsstrømme kan du vælge mellem flere Alfa Laval-teknologier, afhængigt af det ønskede niveau af tørstofindhold, tilgængelig plads og andre krav:

Bæltepressere

AS-H-bæltepressere til høj volumen- og faststofbelastning med lavt polymer- og strømforbrug.

Filterpresser

AS-H-pladepressere til mindre partier, hvor der kræves et meget højt faststofindhold i tørkage (op til 40 %) og faststofopsamling på over 99 %.

Dekantercentrifuger

ALDEC G3 og ALDEC G3 VecFlow for at opnå meget høje kapaciteter med meget lille fodaftryk og lavt energiforbrug. Den har op til 5 gange så stor kapacitet med samme fodaftryk som en konventionel bæltepresse. Dette er Alfa Lavals seneste generation af slamafvandingsudstyr til kommunal og industriel spildevandsbehandling.

Nogle af disse kan også bruges til mudderafvanding, mineaffald, damrensning og -uddybning.

Forvandl jeres rensning af spildevand med Alfa Laval

Oplev hvordan Alfa Laval fører an i tilpasningen til EU's nye direktiv for byspildevand. Med banebrydende teknologier som ALDEC G3, MBR-membraner og Zero Liquid Discharge-systemer er Alfa Laval din partner til at opnå uovertruffen effektivitet i spildevandsbehandling.

eu-directive-wastewater-article-nordic 640x360

Vi præsenterer den nye Alfa Laval ALDEC G3 VecFlow™

Få uovertruffen effektivitet til afvanding og fortykkelse af spildevandsslam.

Vecflow sludge decanter centrifuge

Termisk slambehandling

En genvej til omkostningsbesparelse, varmegenvinding, klasse A-kompost og biogas

Forvarmning af spildevandsslam ved hjælp af Alfa Laval-spiralvarmevekslere forud for slamafvanding kan også reducere omkostningerne og give mulighed for varmegenvinding.

Vores termiske udstyr kan også bruges til slamnedbrydning ved fremstilling af biogas og til slamhydrolyse og -pasteurisering for at opfylde selv den strengeste miljølovgivning og opnå slam i kvaliteten klasse A eller B velegnet til genbrug som kompost eller gødning.

For nogle typer industriaffald, f.eks. lægemidler, er pasteurisering af spildevandsslam et krav. Spiralvarmevekslere kan også bruges til køling af slutspildevand for at genvinde varme og, hvis det skal udledes i hav, å eller vandløb, for at beskytte vandmassens biologi.

.

Løsninger til den cirkulære økonomi

Flere og flere spildevandbehandlingsanlæg opdager fordelene ved en cirkulær, holistisk tilgang til spildevandsbehandling. Omkostningsbesparelser, reduceret miljøpåvirkning og nye indtægtsstrømme fra genvundne ressourcer for at nævne nogle få. Ethvert spildevandbehandlingsanlæg er unikt og har sine egne udfordringer og muligheder. Med vores ekspertise inden for forarbejdning og vores brede produktsortiment, kan vi understøtte dit skifte til et cirkulært ressource-flow. Uanset om du er entreprenør, konstruktør eller anlægsoperatør, kan vi hjælpe dig med at finde den rigtige løsning til dit specifikke projekt.

Key-visuals herobanner  outline waterwaste EN

Service

Forbedring af ydeevnen i dit udstyr til rensning af spildevand

Vores dedikerede serviceteam hjælper dig med reservedele og ekspertise, uanset hvor og hvornår du har brug for det. Ved at sikre større oppetid, tilgængelighed og optimering, håndterer vi dine bekymringer og maksimerer dit investeringsafkast. Vi kan samarbejde med dig om at integrere vores servicetilbud i en Alfa Laval-præstationsaftale med henblik på at opnå forudsigelig drift uden bekymringer.

Få mere at vide om vores servicetilbud

How can we help you?Kontakt os venligst ved forespørgsler eller spørgsmål.

Kontakt os

Evaluering af dekanter-centrifugers ydeevne

Opnå en optimering af dekanter-centrifugering og omkostningsbesparelser med Alfa Lavals evaluering af ydeevnen, hvor vores globale service- og supporteksperter hjælper dig med at få mest muligt ud af dit udstyr.

Skær ned på driftsomkostningerne med Alfa Lavals IoT-services

Alfa Lavals IoT-services er en række digitale tjenester, der sigter mod at reducere driftsomkostningerne og maksimere driftssikkerheden i spildevandsanlæg.

IoT Services
.

Kontakt os

Produkter du er interesseret i*

Disse oplysninger gemmes og behandles i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

.