Behandling af slam

Væskeindholdet af slam fra kommunal og industriel spildevandsbehandling og affald fra andre aktiviteter har stor indflydelse på bortskaffelsesomkostningerne. Alfa Laval leverer udstyr, der håndterer hele behandlingen af slam, bl.a. fortykning, afvanding, opvarmning, nedkøling, varmegenvinding, nedbrydning og pasteurisering. Desuden tilbyder vi avancerede kontrolsystemer til optimering af drift af anlæg samt reducering af behovet for arbejdskraft.

Sludge treatment 640x360

Fortykning og afvanding – reducer affaldsmængden til bortskaffelse med op til 90 %

Lokal fortykning og afvanding af slam er en fundamental del af alle nuværende muligheder for spildevandsbehandling for markant at reducere slammængden. Det har en enorm indflydelse på omkostningerne til transport, bortskaffelse af spildevand, opbevaring og tørring. Det er også meget relevant, at slam kan bruges som nedbrydningsmateriale til biogasproduktion, termiske processer og kompostering. For at opfylde alle behov tilbyder Alfa Laval et komplet sortiment af robuste, veldokumenterede teknologier, som effektivt udskiller væskefaser og opnår et højt niveau af tørstofindhold. 

Mekanisk fortykning af slam fra primære eller sekundære klareringsenheder har erstattet gravitationstanke som industrinormen inden nedbrydning eller afvanding. Alfa Lavals slamfortykkere har alle indkapslede design plus meget lave krav til vedligeholdelse og lugtkontrol:

  • ALDEC G3-dekantere til centrifugal separering med høj kapacitet og høj kagetørhed
  • ALDRUM- og ALDRUM G3-tromlefortykkere er roterende tromlefiltre til meget forsigtig slamfortykning med lille til mellemstor kapacitet
  • AS-H-gravitationsbæltefortykkere med integreret blanding af polymer til lille til mellemstor kapacitet.

Til effektiv afvanding af slam og separering af væske og produkter fra andre affaldsstrømme kan du vælge mellem flere Alfa Laval-teknologier – afhængigt af det ønskede niveau af tørstofindhold, den tilgængelige plads og andre krav:

  • AS-H-bæltepresser (også kendt som sibåndspresser) til stor volumen og tørstoffer tilført med lavt polymer- og energiforbrug. G3-modellen udfører både fortykning og afvanding og har op til 5 gange så stor kapacitet på det samme fodaftryk som en konventionel bæltepresse
  • ALDEC G3-dekantere til centrifugal separering af meget høje kapaciteter med meget lille fodaftryk og lavt energiforbrug
  • AS-H-pladepresser er velegnede til afvanding af mindre batcher, hvor der kræves meget høje kagetørstoffer (op til 40 %) og over 99 % indfangning af tørstoffer.
  • Skruepresse til mindre afvandingsinstallationer, hvor krav til ekstremt lavt strømforbrug samt begrænset støj og overvågning står højt på listen.

Nogle af disse kan også bruges til afvanding af mudder, slaggebjerge med affald fra minedrift, bassinoprensning og opmudring.

Termisk slambehandling – en genvej til omkostningsbesparelse, varmegenvinding, klasse A-kompost og biogas

Forvarmning af spildevandsslam ved hjælp af Alfa Lavals spiralvarmevekslere og  rør i rør-varmevekslere inden afvanding kan også reducere omkostningerne og give mulighed for varmegenvinding.

Vores termiske udstyr kan også bruges til nedbrydning af slam for at producere biogas og til slamhydrolyse og pasteurisering for at overholde den strengeste miljølovgivning og få slamkvalitet i klasse A eller B, der egner sig til genbrug som kompost eller gødning. For visse typer industriaffald, f.eks. farmaceutisk, er pasteurisering af spildevandsslam et krav.
Spiralvarmevekslere kan også anvendes til endelig køling af spildevand for at genindvinde varme og beskytte vandmiljøet, hvis det skal udledes i havet, floder eller vandløb.