MWD-hero1920x480

Alfa Laval går i spidsen for overholdelse af EU's forbedrede spildevandsdirektiv

Det reviderede EU-direktiv om byspildevand markerer en transformativ fase i spildevandshåndtering, rettet mod mikroforurenende stoffer og kræver streng fjernelse af næringsstoffer. Dette kræver betydelige opgraderinger i kommunale vandbehandlingsprocesser for at tackle nye udfordringer som eutrofiering og mikroforurenende stoffer.

Alfa Laval er på forkant og tilbyder avancerede løsninger som ALDEC G3 til slamafvanding, MBR-membraner til fjernelse af forurenende stoffer og Zero Liquid Discharge-systemer til ressourceeffektiv vandhåndtering. Hvis faciliteterne justerer sig efter Alfa Lavals teknologier, vil de effektivt opfylde direktivets krav og overgå til bæredygtig spildevandsbehandling.

 

I denne artikel kan du læse om:

  • Det reviderede EU-direktiv for byspildevand, som omhandler nye forurenende stoffer og kræver større driftsmæssige eftersyn inden for vandbehandling.
  • Alfa Lavals løsninger, herunder avanceret afvanding, biologisk behandling, Zero Liquid Discharge-systemer og teknologi til fjernelse af mikroplastik, som er effektive svar på disse nye standarder.

Dine oplysninger gemmes og behandles i overensstemmelse med samt vores privatlivs- og databeskyttelsespolitik.