Biologisk rensning af spildevand

Mange kommunale anlæg til behandling af spildevand står over for udfordringer, f.eks. med hensyn til opfyldelse af nye skærpede udledningskriterier og utilstrækkelig kapacitet, men begrænset plads til udvidelse. Andre undersøger genanvendelse af vand til gavn for lokalsamfundet. Alfa Laval tilbyder flere innovative, fleksible og højeffektive teknologier til biologisk rensning af spildevand som alternativer til mere traditionelle metoder.

Biological wastewater treatment 640x360

Proces til biologisk rensning af spildevand med Alfa Laval

  • Høj effektivitet
  • Fleksibilitet
  • Lille miljøaftryk
  • Alle trin findes i samme tank

Alfa Laval-teknologier til biologisk rensning af spildevand er ideelle til fjernelse af næringsstoffer, organisk materiale, fedt, smøremidler og olier (FOG) og andre uønskede mikropartikler og stoffer.

Hvor indstrømning og organiske belastninger varierer, og spildevandskravene er strenge, er Alfa Laval AS-H-sekventeringsbatchreaktoren (SBR) med vores patenterede flydende dekanter et godt valg til sekundær biologisk behandling. Den kan kombineres med stofmediefilteret Alfa Laval AS-H Iso-Disc® til tertiær behandling, så der opnås afløbskvalitet ved genbrug af vand (5-10 µm) og <5 mg l opslæmmede faste stoffer og><10 mg l bod ved en rate på 10-15 m>3/t/m2.

Det er også muligt at installere Alfa Lavals alt-i-et membranbioreaktor-system (MBR), der kombinerer sekundær og tertiær spildevandsbehandling og leverer en overlegen spildevandskvalitet (effektiv filtrering i slam til 0,2 µm), der er egnet til genbrug. Systemet fjerner opslæmmede faste stoffer ned til <1 mg l og bod ned til><5 mg l, og det håndterer et filtreringsområde på 5-40 liter t m>2. Det tyngdekraftsdrevne, pumpefri og energieffektive design med kompakte membranfiltreringsmoduler (MFM) er baseret på vores patenterede hollow sheet-teknologi. Sammenlignet med andre MBR-løsninger giver det forbedret sikkerhed, enkel betjening samt lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger

Forvandl jeres rensning af spildevand med Alfa Laval

Oplev hvordan Alfa Laval fører an i tilpasningen til EU's nye direktiv for byspildevand. Med banebrydende teknologier som ALDEC G3, MBR-membraner og Zero Liquid Discharge-systemer er Alfa Laval din partner til at opnå uovertruffen effektivitet i spildevandsbehandling.

eu-directive-wastewater-article-nordic 640x360

Service

Forbedring af ydeevnen i dit udstyr til rensning af spildevand

Vores dedikerede serviceteam hjælper dig med reservedele og ekspertise, uanset hvor og hvornår du har brug for det. Ved at sikre større oppetid, tilgængelighed og optimering, håndterer vi dine bekymringer og maksimerer dit investeringsafkast. Vi kan samarbejde med dig om at integrere vores servicetilbud i en Alfa Laval-præstationsaftale med henblik på at opnå forudsigelig drift uden bekymringer.

Få mere at vide om vores servicetilbud

How can we help you?Kontakt os venligst ved forespørgsler eller spørgsmål.

Kontakt os

Spildevand – en uudnyttet vandressource

Flere og flere indser, at spildevand også kan være en værdifuld vandressource. Der er mange gode grunde til at overveje at genbruge biologisk behandlet kommunalt og industrielt spildevand: øgede vandressourcer, reduceret indtag af nyt vand og begrænsning af belastningen ved spildevandstilstrømning i kloakker.

Genvundet vand har talrige anvendelser, f.eks. industrielt procesvand, køletårne og vaskevand; overfladevanding af afgrøder, vinmarker og golfbaner; rekreative søer, vådområder, udvidelse af vilde dyrs levesteder og vandløb og genopfyldning af grundvand.

Vand behandlet med Alfa Laval-filtreringssystemerne MBR og AS-H Iso-Disc kan tilmed bruges som drikkevand, hvis et sidste poleringstrin tilføjes, f.eks. UV-bestråling, ultrafiltrering, nanofiltrering, omvendt osmose, aktivt kul, ozon eller klor.

Løsninger til den cirkulære økonomi

Flere og flere spildevandbehandlingsanlæg opdager fordelene ved en cirkulær, holistisk tilgang til spildevandsbehandling. Omkostningsbesparelser, reduceret miljøpåvirkning og nye indtægtsstrømme fra genvundne ressourcer for at nævne nogle få. Ethvert spildevandbehandlingsanlæg er unikt og har sine egne udfordringer og muligheder. Med vores ekspertise inden for forarbejdning og vores brede produktsortiment, kan vi understøtte dit skifte til et cirkulært ressource-flow. Uanset om du er entreprenør, konstruktør eller anlægsoperatør, kan vi hjælpe dig med at finde den rigtige løsning til dit specifikke projekt.

Key-visuals herobanner  outline waterwaste EN