MBR Membraner

Teknologien i membranbioreaktoren er en fremtidssikker løsning til behandling af både kommunalt og industrielt spildevand. Det giver dig mulighed for at maksimere genindvinding af ressourcerne, minimere omkostningerne og implementere et cirkulært økonomisk perspektiv i driften. Alfa Lavals membranmoduler til bioreaktorer giver fordelene ved både hule fibre og flat sheet-teknologi. Ved at kombinere vores unikke teknologier LowResist™, S Aerator™ og QuickSwap™ tilbyder vores systemer en række fordele for MBR-processer.

MBR membrane alfa laval 640X360

I spidsen for MBR-teknologien – Introduktion til Alfa Lavals opdaterede MBR-membran

 • Minimer strømforbruget
 • Reducer rengøringsbehov
 • Gør vedligeholdelsen lettere
 • Maksimer kapacitet
.

Teknologi

Naturen er fuld af eksempler på smarte og effektive processer, og vi har fundet inspiration i af en række af dem i forbindelse med udformningen af vores MBR-moduler. Det har været en meget vellykket tilgang og resulteret i lave energiomkostninger, minimalt rengøringsbehov og høj vandkvalitet. Vi udvikler løbende vores systemer for at forbedre dem endnu mere, altid med det samme vejledende princip: naturlig effektivitet.

LowResist™

Alfa Lavals unikke LowResist-design giver vores membranmodul et ekstremt lavt trykfald. Det er takket være det meget lave transmembrantryk (TMP), at Alfa Laval MBR-membraner kræver meget mindre rengøring og vedligeholdelse end andre MBR-systemer på markedet. Det lave TMP betyder, at der ikke opstår porebelægninger, bare overfladebelægninger, der er nemme at fjerne.

Det er også grunden til, at Alfa Laval MBR-filtre kan køre på tyngdekraft med kun 1 m vand over modulet, hvilket gør det muligt at maksimere kapaciteten i en tank uden at skulle bruge pumper.

I vores nye model har vi forbedret LowResist-teknologien for at reducere transmembrantrykket endnu mere. De nye membraner har åbne sider, der gør det muligt for vandet at strømme frit i permeatboksene. Dette fører til en mere jævn trykfordeling over membranen, hvilket øger kapaciteten og reducerer rengøringsbehovet.

S Aerator™

Vores nyeste MBR-model indeholder S Aerator-udluftningssystemet. Dette nye forbedrede system minimerer luftforbruget og eliminerer arbejdet med at fjerne blokeringer.

Blokeringer er anledning til stort besvær i traditionelle udluftningssystemer med flere linjer. Rengøring og genstart af dem er en besværlig og tidskrævende proces.

Alfa Lavals nye S Aerator bruger et enkeltlinjedesign, som gør det selvskyllende. Eventuelle blokeringer skylles automatisk ud, når lufttrykket opbygges. Vand, der er kommet ind i systemet på grund af blokering, skylles også automatisk ud, hvilket betyder, at der ikke er behov for manuelt indgreb på noget tidspunkt.

Det selvskyllende design gør det nemt at tænde og slukke for luften under drift og gør det muligt at køre dine membranmoduler med alternativ udluftning. Dette betyder, at der i systemer med mere end et membranmodul anvendes luftrensning på en alternativ måde, ikke kontinuerligt. Dette er muligt, uden at belægninger bliver et problem – takket være det ekstremt lave TMP. Den store fordel er besparelser på energi, investeringer og vedligeholdelsesomkostninger.

Enden af ​​udluftningsledningen er et lodret rør, som er åbent i bunden. Dette design lader dig tydeligt se, om bioreaktoren udluftes for meget. Eventuelle bobler fra enderøret indikerer, at systemet modtager for meget luft.

Alfa Laval MBR S Aerator Wastewater Treatment
Alfa Laval MBR QuickSwap

QuickSwap™

Membranerne er nemme at installere og udskifte i kraft af Alfa Lavals unikke QuickSwap™-teknologi. Alfa Lavals unikke QuickSwap™-teknologi betyder, at hver pakke kan fjernes individuelt, hvilket minimerer den krævede løftehøjde over membranmodulet. Det betyder, at Alfa Lavals MBR-membranmoduler er særligt velegnede til indendørs eller underjordiske installationer, hvor ekstra løftehøjde betyder højere investeringsomkostninger.

Membraner erstattes nemt takket være QuickSwap™-teknologien. Når alle membraner i et modul er monteret i pakker, kan en hel pakke udskiftes i en og samme handling, i stedet for at membranelementerne skal udskiftes hver for sig.

Når du skal udskifte en pakke, behøver du bare sænke tankniveauet, tage den gamle pakke ud og isætte en ny. Der er ingen grund til at tage hele modulet ud af tanken eller bruge tid på at kontrollere, at alle membranelementer sidder korrekt efter udskiftning af membranerne.

Optimeret til høj kapacitet

De nye Alfa Laval MBR-membranmoduler kræver kun to frie sider under drift og kan derfor installeres side om side i rækker, hvilket øger den installerede membrantæthed dramatisk.

Udvalget af forskellige modulstørrelser kombineret med den lave vanddybde, der kræves ved gravitation, gør det muligt at optimere brugen af ​​eksisterende tanke og maksimere det installerede membranområde. Med Alfa Lavals løsning får du det største membranareal pr. tankvolumen.

Den høje modstandsdygtighed over for belægninger og fraværet af porebelægninger i en Alfa Laval MBR-membran gør det muligt at betjene bioreaktoren med op til 50 % højere koncentrationer af opslæmmede faste stoffer end andre fabrikanters filtre.

Ved at kombinere disse faktorer får du maksimal kapacitet pr. tankvolumen med Alfa Laval MBR-membraner.

Alfa Laval MBR high capacity
Alfa Laval MBR membranes

Membraner – designet til spildevandsanlæg

Membranerne er en vigtig del af et MBR-spildevandsrensningsanlæg. Vi udvikler og fremstiller alle membraner, der bruges i vores egne MBR-moduler, for at sikre den højeste kvalitet og længste holdbarhed. Membranerne er fremstillet af klorresistent PVDF og er specielt optimeret til brug i spildevandsanlæg.

Membranerne udgør en absolut barriere for bakterier, mikroplastik og flere andre forurenende stoffer, og det behandlede vand garanteres at opfylde kravene i forbindelse med genbrugsvand eller miljøansvarlig udledning.

Fuldautomatiseret drift med lavt personalebehov

Alfa Lavals MBR-membraner er nemme at betjene og kan automatiseres helt. Alle vigtige aspekter som f.eks. luftrensning, cykluslængder og CIP kan initieres, kontrolleres og overvåges eksternt. Det eneste nødvendige manuelle arbejde består i fylde tanken med rengøringskemikalier.

De resulterende personalekrav er således meget lave, normalt omkring svarende til 1/4 fuldtidsoperatør pr. anlæg.

MBR membranes alfa laval wastewater treatment family vertical
.

Fordele

Den nye version af vores filtreringsmoduler til membranbioreaktorer indeholder en række forbedringer, der øger kapaciteten, reducerer energiforbruget og reducerer vedligeholdelsesomkostningerne yderligere.

treated water

Fremragende vandkvalitet

En af de største fordele ved en membranbioreaktor er den enestående kvalitet af spildevandet. Efterhånden som lovkravene bliver strengere og strengere, kan du være tryg ved, at du har en fremtidssikker løsning, når du investerer i MBR-membranmoduler fra Alfa Laval.

Membranen er en absolut, fysisk barriere, der fjerner alle bakterier og en række andre patogener, samt alle former for mikroplastik. Det gør den egnet til en række gavnlige genanvendelsesformål, fx vanding.

Et MBR-system er også en fantastisk løsning til fjernelse af forbindelser forbundet med voksende bekymring, herunder mikroforurenende stoffer og lægemidler i spildevand fra kommunale kloaksystemer og hospitaler.

Alfa Laval MBR-membraner er California Title 22-akkrediterede og har vist sig at være fuldstændigt effektive til fjernelse af forurenende stoffer fra mikroplastik ifølge nyere undersøgelser af et spildevandsrensningsanlæg i Danmark. Derfor kan du være sikker på at opfylde behovene i den fremtidige drift og lokalmiljøet.

Lave energiomkostninger

Energi er den største omkostning ved drift af et MBR-anlæg, hvilket gør energieffektivitet til det primære anliggende. Alfa Laval MBR-membraner tilbyder markedets største ydeevne til de laveste mulige energiomkostninger.

Vores MBR-membraners unikke LowResist™-design gør det muligt at betjene dem ved hjælp af tyngdekraft som den eneste drivkraft, hvilket eliminerer omkostningerne til pumpekraft.

Alfa Lavals nye S Aerator™ gør det muligt at optimere luftrensningen og dermed energiforbruget til luftblæseren uden at risikere flere blokeringer i udluftningsenheden eller flere membranbelægninger.

reduce energy cost 350x281 jpg
MBR membranes alfa laval wastewater treatment 640X360 Copy

Minimal rengøring

Det meget lave transmembrantryk (TMP), der er grundlaget for teknologien i LowResist-membranmodulet, minimerer belægninger og dermed rengøringsbehovet. Det lave TMP eliminerer porebelægninger, hvilket betyder, at den eneste rengøring, som Alfa Laval MBR-filteret nogensinde får brug for, er hvile/luftrensning hvert 10. minut og CIP 4-6 gange om året.

Med andre ord:

 • Ingen tilbageskylning
 • Lavt behov for kemisk tilbageskylning og ingen iblødsætning i de fleste tilfælde
 • Du behøver aldrig at fjerne filtermodulet fra tanken i løbet af dets levetid
 • Minimal CIP
 • Minimal brug af kemikalier
 • Kæmpe tidsbesparelser
 • Mindre slitage på membraner og pumper

Nem, pålidelig drift

Hver eneste detalje i et Alfa Laval MBR-membransystem er designet og fremstillet specifikt til brug i spildevandsanlæg. Der er ingen bevægelige dele eller ventiler i slammet, og brugen af pumpen er minimeret. Intet er overladt til tilfældigheder, når vi vil sikre maksimal pålidelighed og det laveste mulige vedligeholdelsesbehov.

Der er ingen vedligeholdelse, som på noget tidspunkt vil kræve, at du fjerner filtermodulet fra bioreaktortanken eller tømmer det. Hvis du har brug for at udskifte en membran, sørger vores unikke QuickSwap-system, at du kan gøre det på rekordtid i membrantanken. Læs mere om QuickSwap

here

Der kræves ingen avanceret oplæring af dine medarbejdere, hvis du moderniserer et eksisterende spildevandsrensningsanlæg til MBR-teknologi. Alle teknologier i vores system vil være kendte for dine medarbejdere.

MBR benefits 590x450 03
MBR benefits 590x760 04

CAPEX - Lave investeringsomkostninger

Alfa Laval MBR-membraner tilbyder maksimal kapacitet i ethvert ledigt rum. Uanset om du bygger et nyt anlæg eller opgraderer et eksisterende, vil du se, at vores løsninger reducerer investeringsudgifterne (CAPEX).

Nye anlæg

For nye anlæg kan du spare meget på ingeniørarbejdet ved at vælge Alfa Laval. Tankens størrelse kan være mindre end for andre MBR-systemer i kraft af den høje membrantæthed og evnen til at køre med en højere koncentration af opslæmmede faste stoffer. Et Alfa Laval-system kan køre med op til 50 % højere koncentrationer af faste stoffer end hule fiberopløsninger, hvilket gør det muligt at bruge en mindre tank.

Og med et Alfa Laval-system behøver du ikke installere pumper til slamcirkulation. Det gør vi ved hjælp af luftcirkulation, hvilket betyder, at luftrensningen cirkulerer slammet. Du vil også spare på pumper og rør i kraft af Alfa Laval MBR-membranens enkle design. Da systemet kan køre med tyngdekraft som drivkraft, er CIP-pumpen den eneste pumpe, du har brug for.

Eksisterende anlæg

For eksisterende anlæg gør den store fleksibilitet i vores MBR-filtreringssystem det muligt at skræddersy det til enhver eksisterende infrastruktur. Du kan vælge, om du ønsker at lade tyngdekraften drive systemet eller bruge lavenergi-permeatpumper. Med vores udvalg af membranmoduler i forskellige størrelser kan vi opnå maksimal membrankapacitet i dine eksisterende tanke.

.

Minimal MBR-vedligeholdelse

Rengøring

Det meget lave transmembrantryk og fraværet af porebelægninger kræver meget begrænset rengøring. Under normal drift er det nok med en 2-minutters hvileperiode hvert 10. minut, for at luftrensning kan fjerne overfladebelægningerne.

Der er ikke behov for hyppig tilbageskylning eller kemisk forstærket tilbageskylning – kun 1-2 to timers CIP-rengøring hver anden eller tredje måned. Tidsbesparelserne i forhold til andre MBR-systemer er meget store.

De lange CIP-rengøringscyklusser giver også fordelene ved at minimere slitage på membranerne og brug af kemikalier.

Udstyrsservice

Vores MBR-systemer er kendetegnet ved let og sjælden service. Al vedligeholdelse udføres, mens membranmodulerne befinder sig i tanken. Der vil aldrig blive nødvendigt at fjerne modulerne fra tanken i løbet af deres levetid.

Da Alfa Laval MBR-membraner drives af tyngdekraft og luftcirkulation, er der ingen vand- eller slampumper, der kræver service. Det er kun ventilerne, CIP-pumpen og luftblæseren, der har brug for lejlighedsvis service.

Hvis du skal udskifte membranerne i et modul i slutningen af ​​deres levetid, vil du opdage, at vores nye QuickSwap-design letter dette arbejde meget. Alle membraner i et modul er monteret i en kassette, og du skal blot sænke tankniveauet og udskifte hele membrankassetten.

Læs mere om QuickSwap her

Moduldesignet betyder, at du kun har brug for 1,3 m afstand over tankkanten for at løfte modulerne på plads under installationen. Dette er værdifuldt, hvis dit MBR-system er placeret indendørs, og pladsen er begrænset.

extending performance service man cogwheels 373x427
Cogwheels

Præstationsaftaler

Når du indgår en præstationsaftale med Alfa Laval, kan du lægge alle bekymringer bag dig og får en garanteret ydeevne. Alfa Lavals team af MBR-eksperter sørger for, at du får det flux- og TSS-niveau, der er angivet i din aftale.

Det eneste vi vil bede dig om er, at du sender os dine driftsdata tre gange om året, så vi kan evaluere driften af ​​dit system. En gang om året besøger en Alfa Laval MBR-ekspert dit anlæg for at diskutere optimeringsmuligheder og foretage en visuel inspektion.

Hvis du har en præstationsaftale, er vi også til stede under idriftsættelsen, og den mekaniske garanti kan forlænges op til 5 år.

Et år i livet for en Alfa Laval MBR

diagram jan dec[1]
.

Partnerskab

Vi er glade for at hjælpe dig på alle trin i processen, fra det indledende designstadie og igennem hele anlæggets levetid.

Vores samarbejde med kunder starter ofte i designfasen, hvor vi kan hjælpe med at optimere anlægget og sikre maksimal kapacitet, vandkvalitet og energieffektivitet. Fleksibiliteten i vores system lader os tilpasse dit nye anlæg ud fra dine præcise krav, og vi sørger for, at biologien i din tank får de bedste mulige betingelser.

Vi kan også levere slamafvandingsudstyr, der ifølge dokumentationen opfylder kravene i forbindelse med faste stoffer, der produceres i MBR-installationer.

World Map Gears

Globalt servicenetværk

Med Alfa Laval som din servicepartner er hjælpen altid ved hånden. Vi har lokale servicemedarbejdere i næsten 100 lande, som er klar til at hjælpe dig på dit lokale sprog. Og vores effektive logistikkæde sikrer, at du får de nødvendige reservedele så hurtigt som muligt.

.

MBR-eksempler

Der er over 150 Alfa Laval MBR-systemer installeret over hele verden. De håndterer alle typer af kommunalt og industrielt spildevand.

Central Clear Creek uses Alfa Laval MBR membranes

Clear Creek in Denver, Colorado, chooses Alfa Laval’s MBR membranes over conventional activated sludge (CAS) for high quality effluent, reliability, cost savings due to low maintenance requirements, ease of use and more.

Schwander Polska vælger Alfa Laval MBR på grund af de lave omkostninger gennem hele produktets levetid

Virksomheden Schwander Polska designer, bygger og driver spildevandsanlæg baseret på MBR-teknologi. For at sikre lang og problemfri oppetid med minimale driftsomkostninger har virksomheden besluttet at bruge Alfa Laval MBR-membraner i alle deres projekter.

Alfa Laval MBR maksimerer fleksibilitet og spildevandskvalitet på KMC

Kartoffelstivelsesproducenten KMC behandler spildevand med 10.000 mg COD/l i sit spildevandsrensningsanlæg. Takket være Alfa Lavals MBR-membraner har virksomheden fleksibiliteten til at anvende de mest egnede bakterier i sine bioreaktorer og kan imødekomme kommunens krav til spildevandskvalitet.

        

.

Kontakt os

Oplysningerne gemmes og behandles i overensstemmelse med vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger.