Tertiær behandling

Det er oftest nødvendigt med en form for tertiær behandling efter industriel og kommunal spildevandsbehandling for at opnå en spildevandskvalitet, der er god nok til udledning i en nærliggende recipient (hav, sø osv.). Og det er et krav, hvis behandlet spildevand skal genbruges. Alfa Laval tilbyder to typer tertiær behandling, som producerer spildevand, der er tilstrækkelig rent til at opfylde de strenge udledningskriterier eller til genbrug af vand.

Tertiary treatment 640x360

Alfa Lavals metoder til tertiær behandling af kommunalt og industrielt spildevand er begge baseret på filtrering og ideelle til lave spildevandsgrænser. De er meget kompakte, yderst effektive og ændrer spildevand til rent vand, der enten kan udledes eller genbruges sikkert.

  • Det kontinuerlige Alfa Laval AS-H Iso-Disc-stofmediefilter baseret på tyngdekraft med filtrering udefra og ind fjerner reststoffer, eksempelvis <5 mg/l opslæmmede stoffer og <10 mg/l BOD, fra spildevand til en høj endelig spildevandskvalitet (ned til 5-10 µm), der egner sig til genbrug. Det håndterer et filtreringsareal på 10-15 m3/t/m2 og er et fleksibelt og omkostningseffektivt alternativ med høj kapacitet til traditionelle sandfiltre.
  • Alfa Lavals alt i et-system membranbioreaktor (MBR), der kombinerer sekundær og tertiær behandling af kommunalt og industrielt spildevand, leverer en overlegen spildevandskvalitet med effektiv filtrering af slam på 0,02 µm. Det fjerner opslæmmede stoffer ned til <1 mg/l, BOD ned til <5 mg/l og håndterer et filtreringsareal på 5-40 liter/t/m2. Det pumpefrie og energieffektive design via tyngdekraft med kompakte membranfiltreringsmoduler (MFM) er baseret på vores patenterede Hollow Sheet-teknologi. Sammenlignet med andre MBR-løsninger giver produktet større sikkerhed, nem betjening plus lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.

Spildevand – en uudnyttet vandressource

Det går op for flere og flere, at spildevand også kan være en værdifuld vandressource. Der er mange gode grunde til at overveje at genbruge biologisk behandlet kommunalt og industrielt spildevand: Forøg vandressourcer, reducer indtag af nyt vand, og begræns belastninger af spildevandsstrømmen til kloakker.

Udvundet vand kan bruges til talrige formål, f.eks. industrielt procesvand, køletårne og vaskevand; kunstvanding af afgrøder, vingårde og golfbaner; søer til rekreative formål, vådområder, levesteder for vilde dyr og planter samt udvidelse af vandløb og genopfyldning af grundvand.

Vand, der er behandlet med Alfa Laval MBR- og Alfa Laval AS-H Iso-Disc-filtreringssystemerne kan endog bruges som drikkevand, hvis der tilføjes et sidste poleringstrin, f.eks. UV-stråling, ultrafiltreringnanofiltreringomvendt osmose, aktivt kul, ozon eller klor.