ALDRUM

Alfa Laval ALDRUM-systemet er ideelt til fortykning af slam før nedbrydning eller afvanding, og til at reducere slamvolumen før opbevaring eller transport.

转鼓过滤器

Kompakt, robust og effektiv

  • Langtidsholdbar filterklud
  • Intermitterende skylning sparer vand
  • Mild behandling af flokkuleret slam sparer polymer og giver stor genopretning
  • Sikkert design med boltet, hængslet dæksel
  • Ren, lukket, lugtfri løsning
Alfa Laval ALDRUM roterende tromlefiltre er designet til fortykning af små og mellemstore mængder slam. Installation kan ikke være enklere - bare bolt den på plads og tilslut den eksterne strøm og rørføring. Denne velafprøvede løsning er kendt for sit robuste, ligefremme design, hvilket gør ALDRUM tromlefortykkeren til et pålideligt og brugervenligt produkt. Du drager fordel af lavt vandforbrug, da tromlen rengøres intermitterende med enten drikkevand, slutspildevand eller behandlet filtrat.

Sådan fungerer det

ALDRUM-tromlefortykkeren virker på princippet om at transportere polyelektrolytbehandlet slam (også kaldet flokkuleret slam) gennem et langsomt roterende tromlefilter. Slammet forbliver i tromlen, mens vandfasen passerer gennem filterdugen.

Du kan opnå den mest effektive fortykning ved at variere foderrate, polymertype og dosering, tromlehastighed og sprøjteinterval. Få den mest omkostningseffektive flokkulering og polymerdosering ved at installere en flokkuleringsreaktor og/eller blandeventil opstrøms af den aktuelle tromlefortykker. En række filterduge er tilgængelige til nye applikationer.

Oplev vores sortiment af hjælpeudstyr

  • Blandeventil: Sikrer grundig blanding af polymer og slam. Kan installeres direkte på tromlefortykkerens indløb eller før flokkuleringsreaktoren
  • Flokkuleringsreaktor: Enkel, åben reaktor, der kickstarter dannelsen af ​​store og stærke flokke. Kan installeres direkte på tromlefortykkerens indløb
  • Slamtragt: Leder det fortykkede slam til slampumpen på en kontrolleret og effektiv måde
  • Grundlæggende kontrolpanel: For nem styring af tromlefortykkeren, herunder kontrol af niveauet i flokkuleringsreaktoren (hvis monteret)
  • Avanceret kontrolpanel: Alt-i-en kontrolløsning. Kontrol af værkets foderpumpe, slampumpe og polymerpumpe samt tromlefortykkeren, niveauet i flokkuleringsreaktoren og slamtragten