Svejsede spiralvarmevekslere

Spiralvarmevekslere fra Alfa Laval er designet til at klare de sværeste varmeoverførselsudfordringer. Uanset om det er hyppig fouling fra snavsede medier eller begrænsninger fra trykfald og gulvplads, er de de ultimative problemløsere for væske-til-væske- og to-faseopgaver. De robuste, effektive og kompakte design holder både installations- og vedligeholdelsesomkostninger ekstremt lave, og de har et godt ry for næsten aldrig at give fouling.

Welded spiral heat exchanger

Forbedring af bæredygtigheden med Alfa Lavals spiralvarmevekslere

 • Minimal fouling, eller tilstopning, i opgaver, der involverer meget snavset, højt viskøst eller partikelformet medie, sikrer oppetid
 • Et design, der er nemt at åbne, gør rengøring hurtig og enkel, hvilket sikrer lave vedligeholdelsesomkostninger
 • Reduceret rørføring og stålkonstruktioner giver lavere installationsomkostninger
 • Øgede energibesparelser og reducerede emissioner takket være termisk effektivitet 2-3 gange højere end sammenlignelige rørvarmevekslere
 • Hver enhed er fuldt tilpasset og passer termisk perfekt til den specifikke opgave
Alfa Laval er den eneste leverandør på markedet med mere end et halvt århundredes erfaring med spiralteknologi. I dag kan vores spiralvarmevekslere findes i anlæg rundt om i verden, hvor de løser svære problemer i industrier, der omfatter: petrokemiske produkter, raffinaderi, stålfremstilling, papirmasse og papir, mineralforarbejdning (metaller, malm), spildevandsbehandling (kommunal og industriel), farmaceutiske, vegetabilsk olieraffinering og naturgastransport.
.

Modeller

SpiralPro til væske-til-væske-opgaver

Alfa Lavals SelfClean™-konstruktion gør SpiralPro-modelvarmevekslere til et smart valg, når der arbejdes med snavsede væsker, slam, emulsioner, opslæmninger, fibre eller partikelbelastede væsker. Da væskerne strømmer kontinuerligt i en enkelt kanal, modvirker væskekraften eventuelle aflejringer ved at "skubbe" dem gennem kanalen og ud i den anden ende.

SpiralPro-modellens kompakte karakter tillader ofte, at flere store rørvarmevekslere erstattes af en enkelt SpiralPro-veksler. Dette giver, ud over at reducere vedligeholdelses- og rengøringsbehov, også betydelige infrastrukturelle fordele. Hvis enheden skal rengøres, kan dækslerne nemt fjernes, så der kan vaskes med en hydrojet.

Anvendelsesformål

 • Fouling-væsker indeholdende faste stoffer, fibre, lud, opslæmninger og slam
 • Forvarmning, opvarmning, køling, udskiftning og varmegenvinding af væske-til-væske

SpiralPro til dampvarmeropgaver

Alfa Laval SpiralPro

SpiralPro-modelvarmevekslere optimeret til opgaver med dampopvarmning af væsker, hvor der forekommer stærk fouling, er også tilgængelige. Ligesom alle SpiralPro-enheder er disse fuldt tilgængelige til hurtig og nem rengøring med hydrojets.
Modstrøms-flowet sikrer også en meget tæt temperatur-approach for maksimal termisk effektivitet.

Anvendelsesformål

 • Fouling-væsker indeholdende faste stoffer eller fibre, lud, opslæmninger og slam og andre udfordrende væsker, der kræver opvarmning med damp

SpiralCond til vakuumkondensering og fordampningsopgaver

Alfa Laval SpiralCond

SpiralCond-modelvarmevekslere tilbyder en yderst effektiv løsning til udfordrende to-faseopgaver, herunder både kondensering og fordampning (reboiling). SpiralConds kompakte design og det faktum, at det er konfigureret lodret, resulterer i et meget lille fodaftryk sammenlignet med tilsvarende rørvekslere, samtidig med at det reducerer understøttende strukturer og rørkompleksitet.

SpiralCond-enheder har kryds-flow i stedet for modstrøms-flow. Hver enhed er fuldt tilpasset til den krævede opgave, med kanalafstand indstillet til at give det laveste trykfald. SpiralCond er derfor ideel til vakuumkondenserende applikationer.

Anvendelsesformål

 • Gasser: ren damp og blandinger med ædelgasser
 • Damp/væske: topkondensatorer, refluxkondensatorer, vakuumkondensatorer, aftrækskondensatorer, reboilers med fouling-væsker, gaskølere 

SpiralCond i stablet søjlekonfiguration

Alfa Laval SpiralCond

Alfa Laval kan levere SpiralCond-modelvarmevekslere integreret i en søjle til kondenserings- og fordampningsapplikationer, hvor flere kølemedier er involveret. Ligesom den enkeltstående selvstændige SpiralCond har denne konfiguration kryds-flow og åbne kanaler for ekstremt lavt trykfald i vakuumsituationer.

Den høje effektivitet af SpiralCond gør det muligt for søjlen at være både lavere i højde og mindre i diameter end traditionelle søjleløsninger, hvilket giver store besparelser i infrastruktur- og installationsomkostninger.

Anvendelsesformål

 • Damp-væske: topkondensatorer, refluxkondensatorer, vakuumkondensatorer og aftrækskondensatorer
.

Mød vores eksperter

Forbedring af bæredygtigheden med svejsede spiralvarmevekslere

Unikt design og fremstillingsekspertise

Gør din proces mere bæredygtig

Den ultimative problemløser

Bæredygtigheden forbedres med svejste løsninger

Improving sustainability with welded solutions from Alfa Laval

Alfa Laval welded heat exchangers maximize energy efficiency and heat recovery, with innovations that deliver exceptional thermal performance and reliability, for a wide range of duties. But it’s more than technology. It’s also the people: experienced experts with deep process knowledge and a global service presence. Combined, that’s how you improve sustainability.

.

Sådan fungerer det

Arbejdsprincip

Alfa Laval spiral heat exchangersSpiralvarmevekslere fra Alfa Laval er cirkulære enheder indeholdende to koncentriske spiral-flowkanaler, en for hver væske. De forskellige mediers flow er modsatrettede: én væske kommer ind i midten af enheden og strømmer mod periferien, den anden kommer ind i enheden ved periferien og bevæger sig mod midten. Kanalerne er buede og har et ensartet tværsnit. Der er ingen risiko for sammenblanding.

Produktkanalen er normalt åben på den ene side og lukket på den anden. Kanalen til varme/køle-mediet kan undertiden lukkes på begge sider, afhængigt af varme/køle-mediets renlighed. Hver kanal har en forbindelse i midten og en på periferien af varmeveksleren.

Design

Spiralgeometrien, med en enkelt kanal til hvert medium og som er kontinuerligt buende, er meget velegnet til væsker, som har tendens til at forårsage fouling. Dette design resulterer i høj flow-turbulens med resulterende høj forskydningsspænding, hvilket dramatisk reducerer risikoen for fouling.

Enkelt-kanalgeometrien skaber også en skrubbeeffekt, som vi betegner som SelfClean™-designet. Hvis der forekommer fouling i varmeoverførselskanalen, reduceres tværsnittet af denne del af kanalen. Da hele flowet imidlertid stadig skal passere gennem kanalen, øges hastigheden, hvorefter den resulterende væskekraft skyller eventuelle akkumuleringer af aflejringer bort, efterhånden som de dannes.

Sammenlign dette design med rørvarmevekslere, hvor flowet kommer ind i forskellige rør parallelt. Når der begynder at ske fouling i et rør øges trykfaldet, hvilket tvinger væsken til at finde alternative strømningsveje. Resultatet er, at fouling og tilstopning af rørene sker meget hurtigt. Med spiraler fra Alfa Laval er fouling og tilstopning derimod nærmest elimineret.

SpiralPro

SpiralCond

.

Hyppig rengøring er en ting fra fortiden

Mexichem, en global leder inden for plastrørsystemer og i den kemiske/petrokemiske industri, havde brug for at øge sin produktionskapacitet for at imødekomme markedets efterspørgsel.

Happy customers at Mexichem in front of an installed Alfa Laval spiral heat exchanger

Den ultimative løsning på fouling-problemer

Leuna Tysklands MIDER-raffinaderi, der ejes af Total S.A., installerede oprindeligt to rørvarmevekslere til afkøling af bundprodukt i deres væskekatalytiske cracking-enhed.

Installed Alfa Laval welded spiral heat exchanger at Mider refinery.

En af verdens største zinkproducenter

"Vi bruger disse enheder, fordi de er meget stærke og meget nemme at rengøre, og selvfølgelig fordi den termiske effektivitet er høj." - Francisco Tarmago, teknologichef, Asturiana de Zinc

Asturiana zinc production in Spain
.

Unikke funktioner

Sammenlignet med andre varmevekslere, der anvendes i lignende applikationer, tilbyder spiraldesign fra Alfa Laval et mere kompakt fodaftryk med øget termisk effektivitet.
De er også bygget med unikke funktioner, der sikrer den mest pålidelige ydeevne:

Alfa Laval welded spirals with SelfClean
SelfClean™

Overlegen rengøring og udvidet ydeevne

En enkelt kanal til hver væske sikrer pålidelig selvrengøring af enheden.

Find ud af mere 

Alfa Laval welded spirals with RollWeld
RollWeld™

Automatiserede, pålidelige kanallukning

En automatiseret bøje- og svejseproces til lukning af hver kanal sikrer ensartet kvalitet og pålidelighed.

Find ud af mere 

Alfa Laval welded spirals with HighP
HighP™

En brugerdefineret løsning til højtryksopgaver

Cirkulært skaldesign og en selvbærende intern spole forbedrer mekanisk styrke under højt tryk.

Find ud af mere 

.

Tal med en ekspert

Vi vil med glæde drøfte de fordele, som en svejset spiralvarmeveksler kan give dig, og vise, hvordan vi kan forbedre din drift.

Man wearing hard hat and safety glasses with crossed arms infront of an installed Alfa Laval welded spiral heat exchanger.

Alfa Laval energinyheder på LinkedIn

Vores showcase-side med de løsninger du behøver for at holde dig foran.

Blue sky white cloulds Linkedin logo