Ny VecFlow™ spildevandstekologi: Optimerer slamfortykning og -afvanding

Den nye Alfa Laval ALDEC G3 VecFlow™-dekantercentrifuge tilbyder uovertruffen effektivitet i forbindelse med afvanding og fortykning af spildevandsslam. Den unikke VecFlow™-fødezone minimerer turbulensen, hvilket resulterer i fremragende separation og 30 % lavere strømforbrug sammenlignet med traditionelle dekantere. Kombinationen af enestående separationsydelse og driftsfleksibilitet gør det muligt for dig at reducere driftsomkostningerne ved at optimere dine afvandingsprocesser, hvad angår slamkagetørhed, polymerforbrug og kapacitet.

ALDEC G3 VecFlow™ sludge decanter centrifuge

Hvordan dekanteringsteknologi kan hjælpe dig med at sænke omkostninger forbundet med dit spildevandsrensningsanlæg

Lyt til vores webinar om dektanterteknologi, hvor Mikael Eklund, teknisk ekspert inden for spildevandsrensningsanlæg, præsenterer den nyeste teknologi til afvanding og fortykning af spildevandsslam. Få indsigt i, hvordan du kan sænke omkostningerne i dit renseanlæg uden at gå på kompromis med hverken kvalitet eller ydeevne. Du skal registrere dig for at få et link til webinaret, som foregår på svensk.

Vecflow sludge decanter centrifuge
.

Minimal turbulens. Maksimal ydelse.

VecFlow_transparent.png

Den lave turbulens i dekanterkuglen er en forudsætning for den høje separationsydelse og det lave strømforbrug. Alfa Lavals unikke VecFlow™-fødezone reducerer turbulensen med mere end 80 % sammenlignet med traditionelle dekantercentrifuger og nedbringer accelerationen med 40-50 %.

Forsigtig acceleration

En traditionel fødezone sprøjter slammet radialt ind i dekanterkuglen, hvorved det interne flow forstyrres, og der skabes turbulens. En VecFlow™-fødezone giver slamtilførslen en helt anden flowbane, fordi den accelererer slammet tangentielt, når slammet kommer ind i kuglen. Dette betyder, at slammets radiale hastighed er meget lavere, hvilket resulterer i minimal turbulens.

Bedre separationsydelse

Bortset fra en 30 % reduktion i det samlede energiforbrug forbedrer den lave turbulens også separationsydelsen. Separationen er mere effektiv end i en traditionel dekanter med mindre opløsning af flokkuleringsmidlerne. 

Dette gør det muligt at forbedre afvandingsprocesserne på tre forskellige måder (eller som en kombination af de tre måder):

  • Reducere polymerforbruget med op til 10 %
  • Forøge kagetørheden og reducere tørstofindholdet i spildevandet
  • Øge gennemstrømningen

Den minimale turbulens reducerer også slitagen på sneglen, hvorved vedligeholdelsesomkostningerne nedbringes.

.

Reducer OPEX

Alfa Laval ALDEC G3 VecFlow™ giver dig fuld fleksibilitet til at finjustere dine fortyknings- og afvandingsprocesser i overensstemmelse med dine driftsbehov. Afhængigt af dine specifikke forhold ønsker du muligvis at minimere polymerforbruget, øge slamkagetørheden eller booste kapaciteten. Med Alfa Laval ALDEC G3 VecFlow™ kan du nemt opnå den perfekte balance mellem disse faktorer. Den eneste konstant er det lave strømforbrug.

Den høje separationsydelse og det lave strømforbrug resulterer i lave samlede driftsomkostninger og meget korte tilbagebetalingstider. Du opnår ofte fuldt afkast af din investering inden for ét år.

Diagrammet viser et eksempel på tilbagebetalingstider ved forskellige flowhastigheder. De faktiske resultater kan variere alt efter forholdene på stedet samt konfigurationen af dekanteren. I dette eksempel er dekanteren optimeret med henblik på minimalt polymerforbrug. Kontakt Alfa Laval for at få oplysninger om, hvordan du kan spare på driftsomkostningerne med en ALDEC G3 VecFlow™, og få en mere præcis beregning af din tilbagebetalingstid ud fra dine specifikke forhold.

Tilbagebetalingstid VS flow rate sammenlignet med en G3 dekanter

Beregningerne i diagrammet er baseret på følgende forudsætninger:

  • Elektricitetspris på 0,45 kr./kWh
  • 6.000 driftstimer/år
  • 10 % reduktion i polymerforbruget

De faktiske resultater kan variere alt efter forholdene på stedet og leveringsomfanget.

.

Fortykning og afvanding med høj effektivitet

Her kan du høre Taha Suria, Global Sales Manager for Alfa Lavals spildevandsdekantere, forklare, hvordan Alfa Lavals enestående VecFlow™-teknologi reducerer strømforbruget med 30 % og øger separationsydelsen.

.

På forkant hvad angår afvandingsteknologi

ALDEC G3 VecFlow™ er udviklet med gennemtestet Alfa Laval-teknologi, og produktet indeholder de samme innovative funktioner, som har gjort den oprindelige ALDEC G3 til det foretrukne valg for spildevandsanlæg over hele verden:

PowerTubes feature on sludge centrifuge

PowerTubes

PowerTubes-væskeudløbet genopretter den kinetiske energi fra spildevandet. Fordi flowet dirigeres tangentielt, når væsken udledes fra dekanterkuglen, bliver dekanterkuglen skubbet i rotationsretningen, hvilket resulterer i en betydelig reduktion af energiforbruget.

Gearkasse med direkte drev

Sneglen drives af en gearkasse med direkte drev. Dette minimerer energitabet i drivsystemet samt det overordnede strømforbrug, Det sikrer også præcision i kontrollen over sneglehastigheden og separationsprocessen.

Slimline conveyor feature on sludge centrifuge

Slimline-transportørsnegl

Dekantercentrifuger, der er forsynet med Alfa Lavals Slimline-transportørsnegl, har højere kapacitet og lavere strømforbrug end traditionelle dekantere. Slimline-transportørsnegle øger behandlingsvolumenet i dekanteren, hvilket resulterer i større bassindybde. Dette betyder, at der kan behandles mere slam, og at trykket på kuglens inderside er større end i traditionelle dekantere, hvilket resulterer i øget kagetørhed og større kapacitet.

Tilpasset til dine behov

Alfa Laval G3 VecFlow™ er tilgængelig med forskellige transportørsnegledesigns, i forskellige materialer og med en række forskellige muligheder for slitagebeskyttelse. Det er derfor muligt at optimere ydelsen og de samlede driftsomkostninger i overensstemmelse med dine behandlingsforhold og -krav.

.

Miljømæssig bæredygtighed

Alfa Laval ALDEC G3 VecFlow™ er et glimrende værktøj til forbedring af dit anlægs miljømæssige bæredygtighed.

Det lavere strømforbrug fører til reducerede CO2-udledninger.

Det høje tørstofindhold reducerer transportkravene samt de mængder, der skal bortskaffes, alternativt brændstofforbruget i forbrændingsanlæggene.

Takket være den effektive separation bliver der genvundet mere vand, og spildevandet er klarere, end det er tilfældet med traditionelle dekantere.

New plant emerging from soil
VecFlow wastewater decanter 1920x480

IFAT 2020

Kom og oplev, hvordan Alfa Lavals løsninger til en cirkulær økonomi kan hjælpe dig med at reducere dit miljøaftryk, generere mere værdi og minimere livscyklusomkostninger.

.
.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Kontakt os

Produkter du er interesseret i*

Disse oplysninger gemmes og behandles i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.