Energieffektivisering i råolieraffinaderier

Råolieraffinering står for 6-8 % af det samlede globale industrielle energiforbrug, hvor energiomkostningerne udgør helt op til 50 % af de samlede driftsomkostninger (OPEX) for nogle raffinaderier. Forbedring af energieffektiviteten, med fokus på de vigtigste energiforbrugere, er derfor afgørende for raffinaderier og deres processer. Atmosfærisk og vakuumdestillation af råolie udgør for eksempel oftest helt op til 30 % af et raffinaderis samlede energiforbrug. Korrekt procesoptimering kan dog reducere dette med helt op til 25 %!

Alfa Laval har lang erfaring med at samarbejde med raffinaderier for at optimere disse vitale processer og dermed maksimere besparelsespotentialet for moderne løsninger. Ved at bruge kompakte, svejsede pladevarmevekslere, der er fem gange så effektive som traditionelle plade- og rørvarmevekslere, har vi hjulpet vores kunder med dramatisk at reducere både energiforbrug og CO2-udledning. Dette giver også en lang række sekundære fordele, såsom øget produktionskapacitet, forbedret produktudbytte og kvalitet, mere pålidelig procesoppetid og reducerede projektinvesteringsomkostninger.

cleantech_refinery210108.jpg

 

Crude oil refineries annual emissions reductions calculation

Se tallene: energieffektiviseringspotentiale i raffinaderier

Vidste du, at Alfa Lavals pladevarmevekslere hvert år sparer raffinaderier 54 TWh energi i forhold til, hvad de ville forbruge med konventionelle og mindre effektive varmevekslere? Reduktionen i CO2-emissioner svarer til over 13 millioner tons.

Tænk, hvis hvert raffinaderi skiftede til mere effektive og kompakt svejsede pladevarmevekslere i alle deres processer. Vi ville kunne reducere energiforbruget med 23 %, og de globale kulstofemissioner med 245 millioner tons. Det svarer til, hvad hele Spanien udleder på et helt år!

Vil du vide mere om, hvordan Alfa Laval kan maksimere energieffektiviteten i raffinaderier? Download vores infografik for at se flere tal.


Download vores infografik

Kundecases

crude oil refinery in China

Opfyldelse af miljømål i olieraffineringsindustrien

Hengli Group er et af Kinas største olieraffinaderier, og de har ambitiøse bæredygtighedsmål. Faktisk er deres mål "at opretholde standarder, der er højere end den kinesiske regerings miljøbeskyttelsesbestemmelser". Læs hele historien for at lære, hvordan de reducerede energiforbruget med 30 % efter at have maksimeret effektiviteten i rådestillationsenheden på deres nye topmoderne raffinaderi på Changxing Island.


Lær mere

Oil refinery in Sweden

Raffiner og reducer: Hvordan højere energieffektivitet fører til lavere omkostninger

For Sveriges største brændstofselskab har udskiftningen af fire eksisterende rørvarmevekslere til kun én kompakt pladevarmeveksler fra Alfa Laval resulteret i energibesparelser på 7 MW. Det gjorde dem yderligere i stand til at reducere deres CO2-emissioner med 14.600 tons om året. Lær mere om deres historie for at finde ud af, hvordan de udnyttede Alfa Lavals ekspertise til optimering af energieffektiviteten i raffinaderier.


Lær mere

Oil refinery in the USA

Forbedring af effektiviteten hos USA's førende olieraffinaderi

Valero Energy Corporation begyndte som et lille regionalt olieraffinaderi i det sydvestlige USA. I dag er det førende i branchen, og sætter høje standarder for virksomhedsansvar og miljøfølsomhed. Lær mere om, hvordan deres tætte samarbejde med Alfa Laval har gjort dem i stand til at maksimere energigenvinding gennem termisk effektivisering, med resultater, der ligger langt over traditionelle industristandarder.


Lær mere

Vores løsninger

Alfa Laval Compabloc plate heat exchanger

Alfa laval Compabloc

Alfa Laval Compabloc er mester inden for varmeveksling: En teknisk og højeffektiv løsning ved anvendelse af højt tryk eller høje temperaturer, herunder i forurenende miljøer med hårde medier. Aktuelt er over 2600 Compabloc-varmevekslere installeret i kritiske raffinaderiprocesser. Ud af disse er mere end 1000 i rådestillationsprocesser, hvor deres forbedrede energieffektivitet gør det muligt for raffinaderier at reducere CO2-udledningen med minimum 25 % sammenlignet med traditionelle løsninger.


Lær mere

Alfa Laval welded spiral heat exchanger

Svejsede spiralvarmevekslere

Spiralvarmevekslere fra Alfa Laval er designet til at tackle de mest krævende varmeoverførselsudfordringer. Med deres unikke design eliminerer de fejlfordeling af flow og minimerer derved begroningsaflejring, uanset om en eller begge væsker er højbegroende. Vores spiralvarmevekslere forbliver derved effektive og funktionelle på allerhøjeste niveau. I forbindelse med nogle processer, såsom hydrocracking af rester, kan de endda hjælpe dig med at maksimere konverteringsrater og produktudbytte.


Lær mere

Alfa Laval Packinox plate heat exchanger

Alfa Laval Packinox

En Packinox-varmeveksler er ideel til omfattende og kombinerede varmegenvindingsopgaver med spildevand ved katalytisk reformering og aromatiske produktionsprocesser. Dens enestående termiske ydeevne, overlegne hydrauliske effektivitet og kompakthed giver dig mulighed for at optimere energieffektiviteten og maksimere proceskapaciteten, mens miljøaftrykket holdes på et minimum. Packinox genvinder mere varme ved et lavere cyklustrykfald end traditionelle løsninger, hvilket resulterer i reducerede investeringsbehov for tilførslen og recirkulation af gaskompressorkapaciteten.

Lær mere

Lær mere om samarbejdsfordelene med Alfa Laval

Effektiviteten af dit raffinaderis processer er nøglen til at forblive konkurrencedygtig, og der er ofte store muligheder for forbedringer. Ved at designe dine raffinaderiprocesser til at udnytte de mest effektive løsninger der er tilgængelige, kan du øge både rentabiliteten og bæredygtigheden væsentligt. Med Alfa Laval som din partner får du adgang til verdensførende ekspertise inden for procesoptimering. Involver os tidligt i det grundlæggende procesdesign for at drage fordel af vores unikke knowhow.

oil-refinery-green-grass-plants-sunset


cleantech_symbol_RGB_png.png

Et bæredygtigt partnerskab

Kontakt os for mere information

Kontakt os i dag for mere information om vores bæredygtige løsninger

Kontakt

Dine oplysninger gemmes og behandles i overensstemmelse med samt vores privatlivs- og databeskyttelsespolitik.