Cellulært landbrug

Menneskeheden har brugt gæring til at behandle fødevarer i mere end 10.000 år. De tidligste eksempler omfatter fermenterede mejeriprodukter og drikkevarer. Gennem årtusinder har folk opfundet en bred vifte af gæringsbaserede produkter – alt fra rødvin til surkål og øl. I dag udvikles nye fermenteringsprocesser for at yde bæredygtige proteinkilder til en voksende befolkning, og Alfa Laval tager aktivt del i denne udvikling med vores cellulære landbrugssystemer.

Cultured meat processing
Growing sprout

Øget interesse i alternative proteinkilder

Udviklingen af nye gæringsprocesser til fødevareproduktion er accelereret i de seneste årtier. Disse nye processer producerer nye proteiner og er et vigtigt skridt i det igangværende skift væk fra traditionelle animalske proteinkilder.  

De vigtigste drivkræfter bag den voksende interesse for alternativt protein er: 

 • Et krav om mere bæredygtige proteinkilder 
 • Krav til billigere fødevareprodukter og -ingredienser 
 • En voksende befolkning 
 • Mange steder i verden skifter folk til en kost med mere protein, og samtidig indtager mange ikke nok protein 
 • Massive bæredygtighedsproblemer i animalsk proteinproduktion, f.eks. med hensyn til vand- og arealanvendelse, skovrydning, drivhusgasemissioner og affald  

Investeringer i proteinproduktionsmetoder baseret på gæring og cellekultur er steget voldsomt de seneste år, og i 2021 beløb det sig til mere end USD 3 mia., og det er et tal, der forventes at stige væsentligt de kommende år. 

.

Processer til cellulære fødevareløsninger 

 • Biomassegæring – I biomassegæring er mikroorganismen det endelige produkt, og den hurtige vækst og det høje proteinindhold udnyttes til at producere store mængder protein effektivt. 
 • Præcisionsgæring – Præcisionsgæringsteknologi bruger specialdesignede mikrobielle værter, der producerer funktionelle ingredienser såsom proteiner, olier/fedtstoffer og kulhydrater. Den største forskel i forhold til biomassegæring er, at cellerne ikke er det egentlige produkt og fjernes i processen. 
 • Kødproduktion ved hjælp af cellekulturer – Denne proces ligner biomassegæring, men med den forskel, at der bruges dyreceller fra grise, kvæg, fjerkræ og fisk i stedet for mikroorganismer såsom bakterier eller svampe. Dette er en mere udfordrende proces, da den kræver et højere niveau af hygiejne og et mere komplekst foder, og desuden er væksten af dyreceller langsommere end for bakterier eller svampe. Resultatet af denne type proces vil være det som vi kalder kultiveret kød (også kendt som kunstigt kød, syntetisk kød eller dyrket kød).
Cultured meat production in lab

Alfa Laval leverer udstyr og komplette produktionslinjer til alle tre typer af cellulært landbrug. Kontakt os tidligt i dit projekt for fuldt ud at udnytte støtten fra vores protein- og gæringseksperter. De kan bistå dig med værdifulde råd under designfasen og hjælpe dig med at vælge det rigtige udstyr baseret på dine driftsforhold. 

At bruge Alfa Laval som systemleverandør gør indkøb lettere, og det giver vores ingeniører mulighed for at finjustere ydelsen af hele proceslinjen på systemniveau, hvilket resulterer i fordele, som er svære at opnå, når der bruges forskellige leverandører til forskellige dele. 

Løsninger til biomasse- og præcisionsgæring og produktion af kultiveret kød

.
Cell grown processing flowchart

Kapacitetsområde: fra produktion i pilot- til fuldskala med et bioreaktorvolumen på 1 til 200 m3 (44.000 gallon). 

Bioreaktion/gæring

 • Bioreaktorer og fermentorer til alle typer processer og mikroorganismer 

Lær mere

Høst 

 • Separatorer 
 • Dekantere 
 • Membranfiltreringssystemer 

Lær mere

Rensning 

 • Vaskesystemer med separatorer eller dekantere 
 • Membranfiltreringssystemer 

Lær mere

Koncentrering 

 • Fordampningssystemer 
 • Membranfiltreringssystemer 

Lær mere

Hos Alfa Laval har vi arbejdet med kunder inden for en bred vifte af gæringsapplikationer i mere end et århundrede og kan støtte dig med både applikationsknowhow og førsteklasses udstyr. Vi tilbyder et komplet udvalg af højeffektivt upstream- og downstreamudstyr til alle typer cellulære landbrugssystemer – biomasse- og præcisionsgæring samt produktion af kultiveret kød – altid fuldt tilpasset til dine krav. Vi leverer komponenter, moduler og komplette systemløsninger til både pilotskalasystemer og produktionslinjer i fuld skala.  

Alle vores produkter har fremragende rengøringsvenlighed og hygiejnisk design, og vores gennemprøvede CIP-løsninger sikrer effektiv rengøring af hele systemet.  

 

Vi kan også levere alle nødvendige hjælpesystemer såsom: 

 • Væskehåndteringsudstyr, f.eks. ventiler, pumper og rørføring 
 • Varmevekslere til opvarmning og køling 
 • Automatiseringssystemer til nem betjening og overvågning 

Dine oplysninger gemmes og behandles i overensstemmelse med vores privatlivs- og databeskyttelsespolitik.

. .
Hand of business man step up to a toy staircase to success target
Jan Moller Testcenter Nakskov

Opskalering? Intet problem.

Vi er her til at støtte din vækst og udvikling, og vores applikationseksperter er klar til at rådgive dig om de bedste måder til at industrialisere din proces på, når du går fra pilotanlæg til fuldskalaproduktion.  

Takket være et modulært design er vores cellulære landbrugssystemer nemme at skalere op, når din virksomhed udvider. 

Vi er en one-stop-shop til alle dine udstyrsbehov, og i samarbejde med vores partnere kan vi levere komplette produktionslinjer. 

Kontakt os for at booke et møde, hvor vi kan gennemgå din proces. Vi deler mere end gerne ud af vores erfaringer fra tidligere projekter, som vi har gennemført.

Start nu

Velkommen til vores testcenter

Vi byder dig velkommen til at lave testkørsler i fuld skala på vores testanlæg i Danmark. Her har vi et komplet setup, der dækker alle processtadier, så du kan afprøve nye ideer og bekræfte ydelsen af forskelligt udstyr.

Hvis du foretrækker at lave test på din egen lokalitet, kan vi levere testenheder, så du kan teste Alfa Laval-produkter sammen med dit eksisterende udstyr før køb.

Klik her for at få flere oplysninger 

.
Woman holding in hands green sprout seedling on black soil

Bæredygtige løsninger med lavt energiforbrug

Minimering af energiforbruget i din produktionslinje styrker de iboende bæredygtighedskvaliteter i dit gæringsaktiverede alternative proteinprodukt, hvilket giver dig mulighed for at etablere en mere attraktiv markedsposition. 

At bruge et Alfa Laval-fordampningssystem til koncentrering er en ukompliceret måde at spare energi på. Disse systemer er baseret på højeffektiv pladevarmevekslerteknologi, hvilket gør dem meget mere energieffektive og kompakte end skal/rør-baserede systemer. 

Derudover er Alfa Lavals fordampningssystemer designet med flere trin, hvilket gør det muligt at genbruge varmen flere gange i systemet og derved minimere energiforbruget.  

AlfaVap-fordampningssystemer  AlfaFlash-fordampningssystemer

Vidste du … 

 • … at investeringer i gæringsvirksomheder steg næsten 40 gange mellem 2017 og 2021? 
 • … at investeringer i kultiveret kødproduktion steg næsten 70 gange mellem 2017 og 2021? 
 • … at størstedelen af investeringerne er foretaget i Nordamerika? 
 • ... at den første burger lavet af kultiveret kød var klar i 2013 og havde taget to år at producere? 
Lab grown cultured meat
.

Komplette serviceløsninger 

Ved at kombinere en systemtilgang til service med omfattende procesekspertise optimerer vi ydelsen af ​​hele din proces ved at identificere og adressere de grundlæggende årsager til dine problemer.

Vi tilbyder et komplet udvalg af services, der dækker hele dit anlægs levetid. Vores globale servicenetværk dækker næsten 100 lande, hvilket betyder, at hurtig og professionel support altid er tæt på.

For at få maksimalt afkast af din investering anbefaler vi, at du indgår en Alfa Laval-serviceaftale. Denne fuldt tilpassede serviceløsning forenkler din budgetlægning og sikrer maksimal ydeevne og oppetid. Mens du fokuserer på din daglige drift, klarer vi planlægning, indkøb og udførelse af de nødvendige serviceforanstaltninger.

Find ud af, hvordan vi kan hjælpe med service

MF 1044413 adjusted XL
.

Nøgleprodukter