Culturefuge

Culturefuge er en serie af unikke hermetiske cellecentrifuger og biofarma-separatorer (eller komplette separationssystemer) med bundindløb, udviklet specielt til skånsom cellehøstning af pattedyrs-cellekulturer, mikrobielle celler og bundfaldne proteiner. Den resulterende skånsomme og effektive tilførselsacceleration undgår ødelæggelse af forskydningsfølsomme cellevægsmembraner, hvilket gør nedstrømsoprensning af målproteinerne lettere og mere omkostningseffektiv.

Culturefuge cell centrifuge

Faststofudskillende separatorer og cellecentrifuger udviklet til cellekulturer

 • Konsistent produktkvalitet – fuldt hermetiske forhold eliminerer effektivt luft-væske-overgangen inde i separatorskålen
 • Reduceret risiko for forskydning og forurening ¬ unik og hul spindelfremføring sikrer skånsom adskillelse af celler
 • Nem opskalering – kompakt og fleksibelt design, der kan udvides nøjagtigt fra pilotanlæg til produktion
 • Maksimal hygiejne – udstyret med skylledyser, der ikke sprøjter direkte inde i centrifugeskålen og cyklonen, men derimod inde i rammehætten
 • Materialer opfylder lovkrav til forarbejdning – mulighed for automatisk rengøring og desinficering ved brug af CIP- og/eller SIP-systemer

Culturefuge-cellecentrifuge kan leveres på meder og opfylder de vigtigste trykbeholderspecifikationer. Systemerne inkluderer rørføring til service og behandling af væsker og et integreret el-system med PLC, samt en pneumatisk enhed. Designmuligheder inkluderer en superfin elektropoleret produktkontaktflade og dampsteriliserbar pumpe til transport af faststof-fasen. 

Blid produktacceleration

Culturefuge centrifugen er en specialudviklet serie af separatorer til skånsom behandling af cellekulturer og andet forskydningsfølsomt biologisk materiale. Det unikke hule spindelkoncept muliggør en blid acceleration af fødevæsken i henhold til cellecentrifugens rotationshastighed, hvilket minimerer cellelysis. Dette forhindrer frigivelsen af uønskede intracellulære proteiner og minimerer ødelæggelse af skrøbelige proteinpræcipitater. Udbyttet er således forbedret og nedstrømsdriften optimeret.

Skalerbar cellekultur-centrifuge

Culturefuge-cellecentrifugen leverer ensartet produktkvalitet og er ideel til fermentering af cellekulturer og kontinuerlig cellehøstunder hermetiske forhold. Derudover kan den tilpasses og skaleres op fra brug i pilotanlæg til fuldskalaproduktion.

Lufttæt cellekultur-centrifuge og separator

Culturefuge centrifugen er en fuldt hermetisk separator, som effektivt eliminerer enhver luft-væske-overgang inde i separatorskålen. Dette forhindrer luftindtrængning, hvilket kan forårsage problemer i downstream-filtreringsprocessen. Ydermere kan flowstyringsanordninger placeres nedstrøms, hvilket muliggør en forhindringsfri indløbsopsætning, der tillader drift på fuld kraft. 

Hygiejnisk design

Culturefuge cellecentrifuger og separatorer er konstrueret af materialer, der opfylder strenge lovgivningsmæssige krav til forarbejdning. For at opretholde hygiejniske driftsforhold kan denne cellekultur-centrifuge rengøres og desinficeres automatisk uden større demontering eller samling ved hjælp af systemer som Sterilisation In Place (SIP) og Cleaning-in-Place (CIP). Desuden er den udstyret med skylledyser, der ikke sprøjter direkte inde i centrifugeskålen og cyklonen, men derimod inde i rammehætten, hvilket giver maksimal hygiejne.

Komplet separationssystem

Alfa Laval Culturefuge cellecentrifugen leveres som et medemonteret separationssystem bestående af en disk-stack-separator monteret på en fast bundramme med en vandret drivaksel, snekkegear, smøreoliebad og lodret hul skålspindel, samt rør til servicevæsker og procesvæsker. Derudover inkluderer den et integreret elektrisk system med en starter, programmerbar logikkontroller (PLC) og en pneumatisk enhed. 

Designet på cellekultur-separatoren er i overensstemmelse med de fleste større trykbeholder-specifikationer, inklusivt ASME og PED. 

Designmuligheder

  • Superfin elektropoleret produktkontaktflade
  • Dampsteriliserbar pumpe til transport af faststof-fasen
  • Levering af medemonteret enhed til åben drift indesluttet kørsel dampsteriliserbar aseptisk drift eller dampdekontaminering alene.

Sortiment af Culturefuge-cellecentrifuger

 • Culturefuge 100 til pilotanlæg og småskalaproduktion med kapacitet fra 200 til 2.000 l/timen.
 • Culturefuge 200 til produktion i mellemstor målestok med kapacitet fra 1,000 til 5.000 l/timen.
 • Culturefuge 300 til produktion i stor målestok med kapacitet fra 2,000 til 8.000 l/timen.
 • Culturefuge 400 til produktion i stor målestok med kapacitet fra 5.000 til
  20.000 l/t.

Efter anmodning kan Alfa Laval levere valideringssupporttjenester og foretage strenge fabriksgodkendelsestests (FAT) i vores interne testfacilitet.

Culturefuge-cellecentrifuge - Fordele

 • Kompakt og fleksibelt design
 • Steriliserbar
 • CIP-venlig (Rengøring på stedet)
 • Aflukket

Culturefuge-konceptet

Sådan fungerer det

Culturefuge-celleseparatoren tilbyder en skånsom og fuldt hermetisk behandling af cellekulturer og andre forskydningsfølsomme biologiske materialer. Det biologiske materiale kommer ind i cellecentrifugen gennem en hul spindel-tilførselsindgang.  Den accelererer gradvist, mens den bevæger sig op mod skivestablen, hvor separationen finder sted i den roterende centrifugeskål.  Den separerede væskefase forlader væskeudløbet i toppen af skålen. De opsamlede faste stoffer i det lukkede rum udledes periodisk fra skålens rande. Under normal produktion, vil vandet holde den glidende skålbund lukket mod skålens hætte. Under udtømning sænkes den glidende skålbund kortvarigt (i mindre end et sekund), hvor de faste stoffer udstødes gennem udledningsportene. 

Den første premium separationsløsning til single-use biofarmaforarbejdning

Mød Alfa Laval CultureOne: Effektiv og gennemprøvet klarifikation med skånsom håndtering af forskydningsfølsomt biologisk materiale, øget udbytte og forbedret proteingenvinding. Gør dig klar til at opdage nye muligheder for produktion med små batches med enestående ydeevne.

Alfa-Laval-CultureONE-640x360

Separator Innovator

Vil du vide mere om vores innovationer inden for separationsteknologi? Klik på nedenstående link. Alfa Laval opfandt den første skivebaserede separator og har ført an i udviklingen af centrifugeteknologi i over et århundrede. Vi er glade for at dele den ekspertise, vi har fået undervejs, med dig. Besøg vores Separator Innovator-vidensbase for at få mere at vide om fremskridtene inden for separationsteknologi og de skridt, Alfa Laval tager for løbende at revolutionere teknologien.

hss clara separator innovator640x360