Næste generations mad

Alfa Laval arbejder på tværs af alle fødevareindustrier og samarbejder med kunder med henblik på at kunne introducere nye fødevareproduktionsprocesser, der kan opfylde kravet om reduceret miljøpåvirkning fra fremtidens fødevareforarbejdning

Vores udvalg af fødevaregodkendte løsninger gør det muligt for både etablerede fødevareproducenter og nystartede virksomheder at sikre overholdelse af fødevaresikkerhedsreglerne og introducere rentable nye fødevarer på markedet. 

Næste generation af fødevarer omfatter en bred vifte af fødevareprodukter, som alle fremstilles ved brug af forskellige processer. Kultiveret kød samt fermenterede fødevarer og nye typer af plantebaserede proteiner og fødevareingredienser er omdrejningspunkter i Alfa Lavals engagement inden for området 'næste generations fødevarer'. 

film image1

Fra gård til bord - eller?

En væsentlig del af værdikæden, når det drejer sig om næste generations fødevarer, er landbrugssektorens rolle, som enten reduceres væsentligt eller fjernes helt fra ligningen:

next gen info

Den store fødevareforvandling 

Udviklingen inden for fødevareproduktion er præget af voksende bekymringer over påvirkningen fra udledninger, anvendelsen af landarealer, forbruget af vandressourcer og biodiversiteten. 

Landbrugssektoren står i dag for 70 procent af det samlede forbrug af ferskvand, mens verdens fødevareproduktion tegner sig for næsten en tredjedel af alle udledninger af drivhusgasser. Landbrugssektoren menes også at have den største indvirkning på biodiversitet, jordforringelse, ferskvandsressourcer og skovrydning globalt.  

På mindre end en generation skal vi producere op til 70 procent mere mad til en voksende befolkning – og ikke hvilken som helst mad. Efterspørgslen er stigende efter sundere og mere nærende mad. Og det skal produceres med en reduceret påvirkning af miljøet.  

Det er en dobbelt udfordring. Vi skal nedbringe mængden af udledninger for at vende den globale opvarmning, samtidig med at vi tilpasser os til klimaforandringerne ved at optimere fødevareproduktions vandaftryk og beskytte vores dyrkningsarealer, vand- og jordressourcer og biodiversitet.  

Dette er den store fødevaretransformation. 

Kultiveret kød 

Kød kan dyrkes fra dyreceller. På celleniveau er denne slags kød identisk med konventionelt produceret kød. Det er det, der almindeligvis er kendt som kultiveret kød. Sammenlignet med konventionel kødproduktion har processen til kultivering af kød et væsentligt lavere miljøaftryk. Det kræver meget mindre jord og vand og udleder op til 90 procent færre drivhusgasser (FN, 2019).  

Fra et fødevaresikkerhedsperspektiv er kultiveret kød det foretrukne valg. Det vil drastisk mindske risikoen for, at sygdomme overføres fra dyr til mennesker. I dag omfatter dette en stor procentdel af nye og eksisterende sygdomme hos mennesker (WHO, 2020).  

Kulviret kød vil ligeledes reducere risikoen for medicin- og pesticidrester og mikrobiel forurening af fødevarer. Disse kan have akutte eller kroniske helbredseffekter, mens de også fører til fx resistens over for virkningerne af antibiotika i behandlingen af ​​livstruende sygdomme (WHO, 2022).  

 

Læs mere om cellulære landbrugsprocesser

Cultured_meat_2.JPG

fermentation drop

Protein og fødevareingredienser afledt af fermentering 

Fermenteringsprocesser er forankret i gamle kulinariske traditioner. 

Nye måder at anvende biomasse på og præcisionsfermenteringsprocesser er nøglen til radikalt at ændre fødevareproduktionens miljøpåvirkning.  

Med biomasse og præcisionsgæring kan vi udfylde et voksende hul i proteinforsyningerne ved at dyrke og høste proteiner og andre ingredienser, som kan bruges til at berige en række fødevarer og drikkevarer.  

Sammenlignet med konventionelle fødevarer og ingredienser muliggør præcisionsgæring en reduktion af drivhusgasemissioner og vandforbrug med cirka 90 procent (UNEP, 2023).  

Plantebaseret protein  

At give fortrinsret til plantebaseret protein er en veletableret foranstaltning til at forbedre miljøpåvirkningen af ​​en persons kost. Det årlige drivhusgasfodaftryk kan forbedres med så meget som 2,1 ton årligt pr. person (FN, 2019).  

Med tanke på den fremtidige efterspørgsel efter fødevarer og de begrænsninger, der er på tilgængelige og egnede landbrugsjorder og ferskvand, vil produktion af fødevarer og ingredienser med afsæt i plantebaserede råvarer komme til at spille en afgørende rolle i fremtidens fødevarelandskab. Vi ved dog også, at der ikke er tilstrækkelig landbrugsjord til, at dette er en selvstændig løsning. 

 

Læs om plantebaseret proteinbehandling

Nøgleprodukter