Pakningsforsynede pladevarmevekslere

 

Forskellige typer pakningsforsynede pladevarmevekslere

Industrielle pakningsforsynede pladevarmevekslere

Til standardformål - opvarmning, afkøling, varmegenvinding, fordampning og kondensering

Industrielle pakningsforsynede pladevarmevekslere er meget alsidige og kan designes og konfigureres til alt fra relativt simple formål med lave krav til meget krævende formål med høje krav til både ydelse og dokumentation. Disse modeller bruges til opvarmning, afkøling, varmegenvinding, kondensering og fordampning.

Anvendes typisk til:

 • HVAC
 • Køling
 • Motorkøling
 • Mejeri- og fødevarebranchen
 • Forarbejdning af kemikalier
 • Olieproduktion
 • Energiproduktion
 • ...og meget mere

Læs mere om pakningsforsynede pladevarmevekslere

 

AlfaQ-pakningsforsynede pladevarmevekslere

AHRI-certificerede til HVAC-formål

AlfaQ varmevekslerne er certificeret efter programmet AHRI Liquid to Liquid Heat Exchangers (LLHE), der sikrer termisk ydelse ifølge producentens trykte specifikationer i HVAC-markedet.

Typisk anvendelse inden for HVAC:

 • Fjernvarme
 • Systemer til opbevaring af is
 • Datacentre
 • Frikøling

Læs mere om AlfaQ AHRI-certificerede pakningsforsynede pladevarmevekslere

Industrielle semisvejste pakningsforsynede pladevarmevekslere

Til køling med aggressive medier

Semisvejste pakningsforsynede pladevarmevekslere as

bruges som fordampere og kondensatorer i kølesystemer, når pakninger ikke kan bruges til et af medierne. Semisvejste pladevarmevekslere har både svejsede kanaler og traditionelle pakningsforsynede kanaler og kan klare et højere tryk end almindelige pakningsforsynede pladevarmevekslere.

Anvendes typisk til:

 • Mejeri, bryggeri og vinproduktion
 • Søfart
 • Fiskefartøjer og forarbejdning af fisk
 • Slagterier
 • Kemiske og farmaceutiske virksomheder
 • Isfremstilling, skøjtebaner
 • Køle- og fryselagre 
 • Fødevareudsalg

Læs mere om semisvejste  pakningsforsynede pladevarmevekslere

 

WideGap-pakningsforsynede pladevarmevekslere

For væsker med partikler

WideGap pakningsforsynede pladevarmevekslere - er designet til fibrøse væsker og væsker, der indeholder grove partikler. De store mellemrum mellem pladerne giver mulighed for, at fibre og partikler let kan passere igennem varmeveksleren med et minimum af tilstopning

Anvendes typisk til:

 • Sukker
 • Bioethanol
 • Papir og papirmasse
 • Petrokemiske produkter
 • Kondensatorer til varmegenvinding

Læs mere om WideGap pakningsforsynede pladevarmevekslere

 

AlfaVap-punktsvejsede pladevarmevekslere

Fordampere - når mediers koncentration og viskositet er høj

AlfaVap punktsvejsede pladevarmevekslere 

er skræddersyede, pladefordampere med opstigende film og er beregnet til, når mediers koncentration og viskositet er høj.

 

Fordelen ved AlfaVap er, at den arbejder hurtigt, også når temperaturforskellene mellem de varme og kolde væsker bliver så lave som 15°C. Det betyder, at der kan benyttes damp med en lavere temperatur og flere serielle effekter i fordampningssystemet sammenlignet med systemer med rørvarmevekslere.

 Anvendes typisk til:

 • Fordampningssystemer i sukkerraffinaderier
 • Fordampning af sødestof
 • Bioethanol og kaustisk fordampning 
 • Termosifon-reboiler

Få mere at vide om AlfaVap pladevarmevekslere

 

AlfaCond-pakningsforsynede pladevarmevekslere

Kondensering af damp under vakuum

AlfaCond-pladekondensatorer er specielt udviklet til kondensering af damp under vakuum. De er et alternativ til direkte kondensatorer, når målet er genvinding af kondensat, og der er begrænset plads. Ukondenserbare elementer fjernes fra kondensatudløbsrøret og ledes til vakuumsystemet.   

Anvendes typisk til:

 • Inddampningssystemer
 • Inddampere i bioethanolanlæg
 • Inddampere i sukkerraffinaderier
 • Turbinekondensatorer i små kraftværker

Få mere at vide om AlfaCond pladevarmevekslere

 

Diabon-pakningsforsynede pladevarmevekslere

Til stærkt ætsende medier

Diabon-pladevarmevekslere 

bruges til stærkt ætsende medier, og de kombinerer højeffektiv varmeoverførsel med  grafittens exceptionelle modstandsdygtighed over for de ætsende medier.

Diabon er en tæt, syntetisk harpiks-imprægneret kvalitetsgrafit med en fin, jævnt fordelt porestruktur. Den kan benyttes sammen med ætsende medier op til 200°C.

 Ideel til håndtering af stærkt ætsende medier som:

 • Saltsyre og gas i alle koncentrationer
 • Svovlsyre op til 90%
 • Flussyre op til 60%
 • Alle koncentrationer af fosforsyre
 • Bejdsesyre i anlæg til overfladebehandling
 • Elektrolytter, der benyttes i minedrift
 • Blandede syrer
 • Klorerede hydrocarboner
 • Katalysatorer som aluminiumklorid

Læs mere om Diabon pladevarmevekslere