Pakningsforsynede pladevarmevekslere

Pakningsforsynede pladevarmevekslere -downloads

Efter produkt

Pladeteknologi

En forklaring om pladevarmevekslere og deres unikke pladedesign og teknologi.

Varmeoverførsel

Teorien bag varmeoverførsel, beregninger og konstruktion af varmevekslere.

AHRI-certificerede pakningsforsynede pladevarmevekslere

Pakningsforsynede pladevarmevekslere er certificeret i henhold til
AHRI Liquid to Liquid Heat Exchanger-certificeringsprogrammet.

Diabon pakningsforsynede pladevarmevekslere

Bruges til stærkt ætsende medier, og kombinerer højeffektiv varmeoverførsel med grafittens modstandsdygtighed over for de ætsende medier

Fordampere og kondensatorer

Pladsbesparende AlfaCond- og AlfaVap-kondenserings- og fordampningsløsninger.

WideGap-pladevarmevekslere

Designet til fibrøse væsker og væsker, der indeholder grove partikler.

Efter branche

Bioteknologi

Varmevekslere, fordampningssystemer, højhastighedsseparatorer og dekantercentrifuger til bioteknologi.

Motor og transport

Sørger for at motorer og køretøjer fungerer effektivt med de lavest mulige omkostninger i levetiden og minimal miljøpåvirkning.

Motoreffekt

Systemer, udstyr og tjenester til oliebehandling, opvarmning og nedkøling, genindvinding af overskudsvarme samt afsaltning.

Kunstgødning

Sådan kan pladevarmevekslere øge ydelsen i gødningsindustrien.

Hydraulik

Energibesparende, kompakte varmevekslere til køling og opvarmning af hydraulikkomponenter.

Ethanolbrændstof 

Varmeoverførsel og separationsløsninger til fremstilling af ethanolbrændstof.

HVAC

Opvarmnings- og nedkølingsløsninger inden for opvarmning, ventilation og aircondition.

Søfart 

Et bredt udvalg af løsninger, der dækker de mest kritiske operationer om bordd.

Atomkraft

Effektiv og pålidelig opvarmning, køling, rensning og separation af væsker og gasser.

Olie og gas

Et bredt spektrum af onshore- og offshore-løsninger, der kan forbedre langt de fleste olie- og gasprocesser.

Petrokemiske produkter

Fem metoder til at få en konkurrencefordel inden for petrokemiske produkter.

Papir og papirmasse

Løsninger inden for energigenvinding og håndtering af vand til papirindustrien.

Stål

Øget effektivitet i driften og lavere omkostninger med optimeret varmeoverførsels -og separationsteknologi.

Service

360° Serviceportefølje

Alfa Lavals globale servicenetværk og komplette udbud af tjenester.

.

Evaluering af ydeevnen

Kontroller tilstanden på jeres varmevekslere og maksimer ydelsen.