Kvalitetssystem

For at imødekomme kundernes forventninger har vi valgt at kvalitetssikre og certificere vores processer.

Alfa Laval Nordic A/S -  dansk salgs- og serviceselskab, en del af et nordisk set-up

Alfa Laval Copenhagen A/S -  globalt center for procesteknologi såvel som for dekanterteknologi

Alfa Laval Kolding A/S -  globalt center for flowteknisk udstyr og for udstyr til tankrensning

Alfa Laval Nakskov A/S - globalt center for membranfiltrering

Alfa Laval Aalborg A/S - globalt center for kedelteknologi og globalt produktionscenter for miljøproduktet PureBallast