Alfa Laval Nordic

Selskabet forestår Alfa Laval koncernens salg og markedsføring af produkter og systemer samt salg af reservedele og service inden for separation, varmeveksling og væskehåndtering i Danmark. Alfa Lavals kunder er hovedsageligt inden for områderne føde- og drikkevarer-, spildevands-, energi- og marineindustrierne. Selskabet er en del af den nordiske salgsregion indenfor Alfa Laval, hvilket indebærer et integreret samarbejde på tværs af salgsorganisationerne i Danmark, Finland, Norge og Sverige, som også dækker aktiviteter på Island og Færøerne. På Island samarbejder vi med distributører.

ISO Certificeret

For at imødekomme kundernes forventninger har vi valgt at kvalitetssikre og certificere vores processer.

Alfa Laval Nordic har etableret, dokumenteret, implementeret, og vil kontinuerligt videreudvikle et DNV certificeret kvalitetssystem i henhold til ISO 9001-2015 standard. Det er vores ambition, at systemet skal være en naturlig integreret del i vores daglige arbejde.

Vi skal ikke kun tænke på kvalitet som et behov for at tilfredsstille en international standard. For Alfa Laval Nordic er kvalitet meget mere en ledelsesholdning om at sikre og søge fortsatte forbedringer i vores processer, værktøjer, services og færdigheder, som munder ud i et firma med tilfredse kunder, ejere og medarbejdere.

Kontrolrapporter - Fødevarestyrelsen

Alfa Laval Nordic A/S har et kvalitetsledelsessystem og er certificeret af Bureau Veritas Certification iht gældende udgave af ISO 9001.


Dele af Alfa Laval Nordic A/S er desuden underlagt fødevarestyrelsens regulativer – De seneste kontrolrapporter kan ses ved klik på ”Kontrolrapporter – Alfa Laval Nordic A/S”.

> Kontrolrapporter - Alfa Laval Nordic A/S

Alfa laval Nordic map

Kontakt os

For mere information angående kvalitet i Alfa Laval Nordic kan du kontakte os her.

ISO 9001 DNV logo 250x240