2021-01-19 Product News

Stærke maritime aktører går sammen om at realisere brændselscellers grønne potentiale i søfarten

Alfa Laval i Aalborg skal lede et nyt projekt, hvor virksomheden sammen med DTU Energy, Haldor Topsoe, Svitzer og Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping skal forsøge at accelerere udviklingen af keramiske brændselsceller (SOFC-teknologi). Projektet er finansieret af Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) og har til formål at understøtte den grønne omstilling af søfartindustrien.

Søfartens søgen efter nul- og lavemissionsbrændstoffer, der kan bidrage til at imødekomme den internationale søfartsorganisation IMO’s målsætning om at reducere branchens samlede udledning af drivhusgasser med mindst 50 procent i 2050, er i fuld gang i disse år.

For at understøtte den målsætning har Alfa Laval i Aalborg, DTU Energy, Haldor Topsoe, Svitzer og Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping netop igangsat det fælles projekt SOFC4Maritime med støtte fra EUDP. Projektet har til formål at sikre optimal udnyttelse af fremtidens grønne brændstoffer til søfarten gennem anvendelse af såkaldte keramiske brændselsceller, der – når de baseres på brændstoffer som ammoniak, brint eller biometan– rummer et lovende potentiale som erstatning for fossile brændsler.

Alfa Laval i Aalborg skal lede projektet og i øvrigt bidrage ved at stille sit verdensførende testcenter for miljø- og forbrændingsteknologi til skibe til rådighed.

- I Alfa Laval har vi gennem mange år beskæftiget os med udviklingen af maritime miljøteknologier. Konkret i forhold til netop drivmidler har vi siden 2016 blandt andet kunnet teste anvendelsen af flydende naturgas (LNG) i vores testcenter, som desuden netop er blevet udvidet, så vi nu har mulighed for at køre test med endnu flere af fremtidens potentielle brændsler. Vi ser meget frem til, at vi sammen med nogle andre stærke aktører fra branchen nu får mulighed for at søsætte endnu et ambitiøst projekt, der forhåbentligt kan bidrage med ny viden og ny teknologi til gavn for den grønne omstilling af søfarten, udtaler Søren Hjort Krarup, direktør, Alfa Laval i Aalborg.

Ved at konvertere brændstof til elektricitet gennem elektrokemi kan keramiske brændselsceller potentielt producere strøm med højere effektivitet end en forbrændingsmotor, der kører på samme brændstof – vel at mærke uden at udlede forurenende partikler. Ammoniakbaserede brændselsceller er særligt attraktive, da ammoniak kan produceres i stor skala ved at bruge genanvendelig elektricitet uden biomasseressourcer. Forskningen vil derfor tage udgangspunkt i ammoniakbaserede brændselsceller.

Haldor Topsoe vil levere den underliggende brændselscelleteknologi, mens DTU Energy vil understøtte med systemlayout og komponenttest. 

- Vi er stolte over at bidrage med vores kompetencer inden for brændselscelleteknologien og ammoniak som skibsbrændsel, som er nødvendig for at nedbringe CO2-udslippet i søfartsindustrien. Det er et vigtigt og presserende mål i kampen for klimaet, siger

Kim Grøn Knudsen, Chief Strategy & Innovation Officer, Haldor Topsoe.

- Vores viden om performance og test af brændselscelleteknologi og komponenter vil for alvor blive bragt i spil og komme til sin ret i et vigtigt projekt, som sigter mod en CO2-fri skibsindustri, udtaler Søren Linderoth, Head of Department, DTU Energy.

Svitzer vil bidrage til projektet med et skibsejerperspektiv, og Mærsk McKinney Møller Center for Zero Carbon Shipping vil sikre et bredt overblik over branchen og foretage end to end-analyse af forskellige energibaner samt detaljeret teknoøkonomisk analyse.

- Vi er ivrige efter at forfølge projektet, som vil give vigtig information og forstærke mulighederne for fremtidige veje mod CO2-fri shipping basereret på keramiske brændselsceller, siger Bo Cerup-Simonsen, CEO, Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping.

Den globale shippingindustri står ifølge et IMO-studie for cirka tre procent af den globale CO2-udledning – en andel, som med stor sandsynlighed vil stige i takt med, at andre industrier forsøger at håndtere klimapåvirkningen i de kommende årtier.

 

For at opnå en længerevarende CO2-reduktion kræves der nye typer af brændstof og systematiske ændringer i branchen. Skibsindustrien er reguleret globalt, hvilket giver anledning til at sikre en bredt forankret inkorporering af ny teknologi og brændstoffer. Der vil dog være behov for ny lovgivning for at sikre omstillingen.

 

For desuden at accelerere udviklingen af gangbare teknologier er der brug for en koordineret indsats inden for anvendt forskning på tværs af hele værdikæden. Førende aktører i industrien spiller her en vigtig rolle i forhold til at sikre, at laboratorieforskningen udvikler sig til skalerbare løsninger, der matcher søfartens behov.

 

Aalborg Test and Training Centre 640x360px

Kontakt

Søren Hjorth Krarup

Business Unit President, Boiler Systems

+45 28 95 22 17
soren.krarup@alfalaval.com

Kontakt

Adina Usiewicz

Marketing Communication Manager

Food & Water Division, Alfa Laval Nordic A/S

Danmark

2844 8608
adina.usiewicz@alfalaval.com

Relateret indhold: