2021-03-08 Product News

Storskalatest med metanol i Aalborg kan skabe genvej til CO2-neutral søfart

Alfa Lavals verdensførende testcenter i Aalborg bliver snart centrum for storskalatest af metanol som skibsbrændstof. Her skal Alfa Laval sammen med blandt andre motorproducenten MAN Energy Solutions, DTI, DTU Mekanik og biobrændstofproducenten Nordic Green undersøge muligheden for at få en almindelig skibsmotor til at køre på metanol i stedet for diesel uden tilpasninger eller hjælp fra andre brændsler. Lykkes det, vil det åbne for en væsentlig genvej til CO2-neutral søfart.

Den globale maritime industri tegner sig ifølge den internationale maritime organisation IMO for omkring tre procent af den globale CO2-udledning, og når søfarten frem mod 2050 skal forsøge at leve op til IMO’s målsætning om en CO2-reduktion på 50 procent, er det afgørende, at branchen formår at erstatte diesel med nye og grønnere drivmidler.

Metanol anses som et af flere lovende bud på fremtidens brændsler, og snart skal et storskala testforsøg afdække, om metanol kan erstatte diesel i en almindelig dieselskibsmotor uden hjælp fra hverken modifikationer eller pilotbrændstof, som tidligere har været nødvendigt for at starte forbrændingen. Testen vil finde sted hos Alfa Lavals verdensførende testcenter for miljø- og forbrændingsteknologi til skibe i Aalborg med centrets firetakts dieselmotor på 2 MW som omdrejningspunktet.

- Indtil nu har afbrænding af metanol krævet en pilottænding med brændselsolie. Det kræver to brændstofledninger og forskellige typer brændstoftanke ombord. Hvis metanol fra vedvarende kilder kunne brændes direkte i standardkompressionsmotorer, ville det være en væsentlig genvej til CO2-neutral søfart, forklarer Lars Skytte Jørgensen, Vice President for Technology Development hos Alfa Lavals marinedivision.

Testen hos Alfa Laval er den foreløbige kulmination på et forskningsprojekt, som blev indledt for to år siden med Alfa Laval og MAN Energy Solutions som partnere, og som er finansieret af Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) under Energistyrelsen. Projektets fokus er at udvikle et metanolbrændstofsystem, der kan tilpasses nuværende dieselmotorer i søfarten.

- Vejen mod ren forbrænding af metanol bliver et afgørende skridt i dekarboniseringen af skibsfarten. Gennem vores samarbejde med Alfa Laval og de øvrige partnere håber vi at kunne gøre det markant lettere at tage dette skridt for hele søfartsbranchen, siger Klaus Petersen, motorspecialist i Performance & Optimization hos MAN Energy Solutions.

Tidligere tests af projektet på mindre motorer på først Danmarks Tekniske Universitet og senere på Danmarks Teknologiske Institut har vist lovende resultater.

 

Stort potentiale ved brug biometanol

Alfa Lavals testcenter i Aalborg har netop modtaget 5.000 liter biometanol fra biobrændstofproducenten Nordic Green, og brugen af lige præcis biometanol rummer en række fordele, fortæller administrerende direktør i Nordic Green, Bo Gleerup:

- Skal vi lykkes med den grønne omstilling af skibsfarten og hele transportsektoren, kræver det ikke alene, at vi lykkes med at introducere nye grønne brændsler, der virker. Det er lige så afgørende, at vi får styr på forsyningskæderne, så branchen kan få den mængde brændstof, den har brug for, forklarer han og fortsætter:

 

- Vi producerer vores metanol fra affaldskilder i stedet for ny biomasse, og det rummer en række fordele i den forbindelse. Vi kan i princippet producere metanol ved brug af alle typer organisk materiale – lige fra kartoffelskræller og gamle træmøbler til gylle, som er det, vi har brugt til dette projekt. Dermed bliver de kommende forbrændingstests hos Alfa Laval CO2-neutrale, præcis som fremtidens søfart skal være, forklarer han.

Methanol delivery 640x360px

Kontakt

Lars Skytte Jørgensen

Vice President Technology Development, Alfa Laval Marine Division

+45 40254426
larss.jorgensen@alfalaval.com

Kontakt

Adina Usiewicz

Marketing Communication Manager

Food & Water Division, Alfa Laval Nordic A/S

Danmark

2844 8608
adina.usiewicz@alfalaval.com

Relateret indhold: