Industriel vand- og affaldsbehandling

Omstillingen til mere cirkulære forretningsmodeller er afgørende for at kunne operere på en mere bæredygtig måde. Da industrielle processer bruger betydelige mængder vand, betyder mere cirkularitet først en forståelse af, hvordan dette vand kan behandles, så det kan gemmes og genbruges. Derefter investering i metoder, som giver mulighed for at genbruge, genvinde eller sælge affaldsbiprodukter fra denne vandbehandling, og det kan føre til omkostningsbesparelser og/eller en ekstra indtægtsstrøm.

Waste water treatment plant

Alfa Laval giver dig mulighed for at nå dine mål om klimaneutralitet ved at:

  • Maksimere genbrug af vand
  • Omdanne affald til værdi
  • Minimere energiforbrug
  • Reducere affaldsmængden
  • Reducere fodaftryk 

Alfa_Laval_Raw_Wastewater_treatment_3.jpg

Oversigt over anvendelser

Alfa Laval tilbyder en bred vifte af løsninger inden for vand- og affaldsbehandling til mange industrier og mange anvendelser. Lær, hvordan du kan drage fordel af vand- og affaldsbehandling inden for din specifikke anvendelse. 

Pulp og papir

forest_640x360.jpg

Fremstillingen af pulp og papir kræver store mængder vand til stort set alle de involverede processer. Selv med en vis genvinding kræver pulpforarbejdning og papirfremstilling stadig store mængder ferskvand. Alfa Laval leverer både procesudstyr og knowhow for at hjælpe dig med at minimere vandforbruget og optimere økonomien ved din spildevandsrensning.

Læs mere, og kontakt os

Stål og COG

Steel-640x360.jpg

Dekantercentrifuger bruges i vid udstrækning til at håndtere støv fra højovne, oxygenkonverterovne, sintringsanlæg og andre operationer med smeltet metal. Fjernelse af vand fra vådskrubningslam og genvinding og genanvendelse af de resulterende faste stoffer gør det muligt at generere vigtige ekstra indtægtsstrømme. Alfa Laval dekantercentrifuger bruges også i vid udstrækning til afvandingsslam fra spildevandsrensning før bortskaffelse, så vandet kan genbruges.

Læs mere, og kontakt os

Energi

Thermal-power-640x360p.jpg

Forbrændingen af kul i elproduktionsanlæg producerer SO2, der udledes til atmosfæren. Afsvovling af røggas (FGD) bruges i vid udstrækning af kraftværker til at fjerne SO2 fra røggassen. Vådskrubning med kalksten er den mest almindelige teknologi, der bruges i FGD-systemet, og den genererer gips som et biprodukt og som spildevand, der begge skal behandles før genbrug eller bortskaffelse. Alfa Laval-dekantercentrifuger er en gennemprøvet løsning til afvanding af gips og spildevandsslam.

Læs mere, og kontakt os

Kemikalier

Chemical plant 640x360.jpg

Produktionen af kemikalier genererer en betydelig mængde spildevand, der hovedsageligt kommer fra vandudledninger ved fremstillingsprocesser. Der genereres også udledninger fra vask og rensning af udstyr og produktionsværksted og opsamling af regnvand fra forurenede områder. Dette spildevand indeholder forurenende stoffer, som skal behandles, før de kan udledes til miljøet eller genvindes og genbruges i processen. Alfa Laval-dekantercentrifuger leverer omkostningseffektive løsninger til afvanding af slam genereret fra rensning af spildevand.

Læs mere, og kontakt os

Olie og gas 

Oil and Gas drilling 640x360.jpg

Olie- og gasindustrien genererer en betydelig mængde spildevand fra opstrøms- og nedstrømsaktiviteter, og det skal håndteres. Produceret vand er den største affaldsstrøm, der genereres. Produceret vand og andre affaldsstrømme er forurenet med organiske og uorganiske forurenende stoffer, der skal behandles, før de kan genbruges, genvindes eller frigives til miljøet. Alfa Laval-dekantercentrifuger leverer en omkostningseffektiv løsning til genvinding af olie fra affaldsstrømme såsom slopolie og afvanding af slam genereret fra spildevandsbehandling.

Læs mere, og kontakt os

Tekstiler

textile_640x360.png

Rensning og behandling af plante- og dyrefibre, typisk bomuld og uld, producerer spildevand, især under vask, centrifugering, forarbejdning, blegning og farvning. Affaldsslammet skal afvandes for at reducere bortskaffelsesomkostningerne, og dekantercentrifuger er normalt den mest økonomiske løsning. Alfa Laval-dekantercentrifuger er en gennemprøvet løsning til afvanding af tekstilslam produceret i procesaffaldsstrømmen.

Gødning

cows_640x360.jpg

Dyregødning fra intensive landbrugsaktiviteter, transportklargøringspunkter og vinteropstaldning behandles uden videre med dekantercentrifuger. De giver god genvinding af fosfor i kagen og en strøm af flydende gødning med højt nitrogenindhold, og begge er generelt acceptable til tilførsel i jorden. Alfa Laval-dekantercentrifuger er en gennemprøvet løsning til afvanding af gødningsslam.

Uddybning

case_story_jan_de_nul640x360.jpg

Uddybning af indre farvande for at fjerne spildevandsbortskaffelse eller forbedre sejladsen vil producere forskelligt slam lige fra fint sand til organisk slam svarende til anaerobt nedbrudt kommunalt affald. Disse typer slam afvandes let af dekantercentrifuger før transport og endelig bortskaffelse. Lejlighedsvis vil tidligere industriel brug efterlade sedimenter med betydelig forurening, der kræver specifik affaldsbehandling. Alfa Laval-dekantercentrifuger bruges til at afvande udgravningsslam til bortskaffelse til deponering eller til anvendelse som landgødning afhængigt af kravene.

Bryggeri 

brewery_640x360.jpg

Ølproduktionen har tre store affaldsstrømme: brugt korn, brugt gær og Kieselguhr/Perlite. Afvanding af korn og gær øger værdien af disse to produkter, som hovedsageligt anvendes til dyrefoder. Hvis de er enzymatisk eller kemisk behandlet, vasket, koncentreret og tørret i en hygiejnisk proces, kan de resulterende proteinrige produkter også finde en værdiskabende afsætning i fødevareindustrien. I nogle lande afvander bryggerier Kieselguhr/Perlite for at øge tørstofindholdet for at forberede det til bortskaffelse. Afvanding af bryggeriaffaldsstrømme med dekantere reducerer mængden af affald og kan også resultere i betydelige besparelser i transportomkostninger. Alfa Laval-dekantercentrifuger er en velafprøvet løsning til afvanding af de tre affaldsstrømme på bryggerier

.

Procesoversigt

Med Alfa Laval som partner får du dobbelt fordel, dels adgang til førende spildevandsekspertise, dels et af de bredeste udvalg af udstyr til spildevandsbehandling.

flowchart IWWT

Nul væskeudledning

.

Få en bedre effektivitet og bæredygtighed med verdensførende løsninger fra Alfa Laval

Læs brochuren for at finde ud af, hvordan du kan genvinde værdifuldt materiale i affaldet, som ellers ville være gået tabt, ved at anvende en grundig separationsproces og ved at genbruge vandet. Alfa Laval har sortimentet, viden og ekspertise til at kunne levere den rigtige løsning til dine specifikke krav.

industry 640x360
.
Cleantech Herobanner 1920x480-final

Fremskyndelse af bæredygtige løsninger

Forestil dig en mere bæredygtig verden

.