Køling af datacenter

Millioner af servere i datacentre i hele verden udvikler store mængder varme, når de håndterer og behandler data. Sammenlignet med almindelig serverkølingsteknologi kan Alfa Laval reducere de kølerelaterede energiomkostninger ved at udnytte fri kølingskilder og anvende nyskabende kølingsbegreber som f.eks. lavhastighedsventilation med markedets laveste strømforbrugseffektivitet: 1,07 sammenlignet med markedsgennemsnittet på 1,5.

Integrerede kølesystemer

Alfa Laval tilbyder pakningsforsynede varmevekslere, luftkølede kølere, adiabatiske kølere og vandfiltre, der kan bruges i luft- og vandbaserede fri kølesystemer, og specialudviklede luftkølere til lavhastighedsventilation for køling af servere. Disse produkter kan kombineres i optimerede, integrerede systemer, der passer til de særlige kølebehov i et datacenter. 

Overblik over lavhastighedsventilering

Lavhastighedsventileringskølere, der er opstillet uden for serverrummet, er typisk forbundet til en køler om sommeren og til fri køleudstyr i de koldere perioder.

Reduktion af lufthastigheden og levering af optimal luftgennemstrømning minimerer trykforskelle i det hvide område og forebygger dermed problemer som ‘varme pletter’. Når der ikke er behov for airconditionenheder i computerrum, reduceres vedligeholdelsen i serverrummet. Med den laveste strømforbrugseffektivitet blandt konkurrerende løsninger – en effektivitet på 1,07 sammenlignet med et gennemsnit på 1,5 for globale datacentre – reducerer lavhastighedsventilation den kølingsrelaterede elektricitetsregning med op til 30 %, afhængigt af datacentrets størrelse, type og placering.

Low speed ventilation for data center cooling - Watch the video!

Discover Alfa Laval Abatigo

Find out more about Alfa Lavals closed-chamber adiabatic cooler optimized for different applications to deliver long-term savings in water, energy, chemicals and maintenance time.

Alfa Lavals 360° Serviceportefølje

For at holde dit udstyr i perfekt driftsstand tilbyder Alfa Laval en omfattende portefølje af serviceydelser.

Kontakt os for at få oplysninger om, hvordan vi kan forlænge dine produkters ydelse.

 

Tag komplikationerne ud af afkøling

Datacenter kølingsudstyr og -service fra Alfa Laval tilbyder avancerede løsninger, der sparer dig for tid og penge, og gør dit liv lettere.

Find ud af hvordan her 

Omdefinering af adiabatisk køling

Alfa Laval Abatigo skubber grænserne for innovation for at bringe i fremtidens alternativ inden for køling baseret på adiabatisk teknologi.

Find ud af mere 

Anmod om oplysninger

Anmod om tilbud på Køling af datacenter

Kontaktemne