Insektbaseret proteinproduktion

Opnå maksimal værdi fra dit råmateriale med et wet rendering-system for insektprotein og lipider. Minimal opvarmning af råmaterialet og fremragende hygiejne giver dine produkter suveræn kvalitet og førsteklasses smag, hvilket sikrer en høj markedspris. Uanset om du lige er startet i pilotskala eller driver et forarbejdningsanlæg i fuld skala, opfordrer vi dig til at kontakte os for at få en samtale med vores eksperter om opskalering og procesoptimering som støtte for din udvikling.

Insect meal processing

I modsætning til andre kan vi levere hele løsninger fra opdræt til slutprodukter

  • Lavtemperaturproces, der resulterer i proteinmel og lipider i foder- og levnedsmiddelklasse af højeste kvalitet
  • Lavt energi- og vandforbrug sikrer lav OPEX og et bæredygtigt slutprodukt
  • Hygiejnisk design og gennemprøvede CIP-løsninger gør det nemt for dig at overholde strenge hygiejniske standarder
  • Pålidelige procesløsninger med højt udbytte og et modulært design giver maksimal fleksibilitet og nem opskalering
  • Prøv nye ideer, lav testbatches, og valider ydeevnen i vores fuldt udstyrede testcenter eller på din egen lokalitet

Alfa Laval er unik ved at tilbyde komplette skalerbare løsninger til insektbaseret proteinforarbejdning, der bygger på Alfa Lavals kerneteknologier, og som spænder over hele produktionskæden fra opdræt til slutprodukter. Sammen med vores partnere kan vi levere komplette produktionslinjer inklusive stadierne før og efter rendering. Hvis du foretrækker det, kan vi også levere individuelle moduler eller komponenter.

Når du kun har en enkelt leverandør til din insektforarbejdningslinje minimeres risici, og det bliver muligt at optimere hele anlægget.

Vores kompakte wet rendering-systemer er modulære og skalerbare og kan behandle en bred vifte af insektarter, så du nemt kan udvide din forretning og få overskud på nye markeder.

Vi var pionerer inden for insektforarbejdning, og vi har årtiers erfaring i proteinindustrien. Lad os guide dig på din rejse og skabe den optimale løsning.

Kontakt os

Oversigt over forarbejdning af insektprotein

.
Insect processing flowchart

Alfa Lavals wet rendering-systemer er ideelle til fremstilling af proteiner og lipider i foder- og levnedsmiddelklasse fra insektråmateriale. I samarbejde med udvalgte partnere kan vi levere hele produktionslinjer, inklusive upstream- og downstreamudstyr såsom tørreanlæg, melhåndteringssystemer og opdrætsløsninger.  

Alle vores systemer til forarbejdning af insektbaseret protein leveres med vores ydeevnegaranti for hele processen, og det giver ro i sindet og forventet afkast af investeringen. 

Vores forarbejdningssystemer til insektprotein ekstraherer al protein fra råmaterialet og adskiller de fleste lipider fra proteinmelet. De nøjagtige output afhænger af din insektart, kvaliteten af råmaterialet og den ernæringsmæssige sammensætning. Kontakt os for at drøfte yderligere.

Vidste du, at

  • … efterspørgslen på insektprotein kan nå op på en halv million metriske tons inden 2030?
  • … insektprotein er kendetegnet ved meget stor smagfuldhed og fordøjelighed? 
  • … værdien af protein i levnedsmiddelklasse er højere end i foderklasse? 
  • … dyrefoder i øjeblikket er det største marked for insektprotein?

Læs om de seneste tendenser inden for insektprotein

 

Bamboo edible worm insects in wooden spoon on green colour background
.
Insect larvae

Sammenligning af dry og wet rendering

To forskellige processer kan bruges til forarbejdning af insektprotein: dry rendering og wet rendering. Alfa Laval leverer udstyr til begge processer og komplette produktionslinjer til wet rendering. 

En af de vigtigste fordele ved wet rendering er, at råmaterialet opvarmes i meget kortere tid end i et dry rendering-system, hvilket resulterer i markant bedre smag, visuelt udseende og næringsværdi for lipidfraktionen. 

En anden stor fordel er, at et wet rendering-system kan rengøres mere effektivt, hvilket gør det muligt at fremstille produkter i levnedsmiddelklasse, der opfylder de højeste hygiejniske standarder.

Klik her for at få flere oplysninger 

.

Udnyt mulighederne i vores testcenter

Vi er glade for at kunne levere testudstyr, som du kan evaluere på din lokalitet, så du kan teste vores produkter sammen med dit eksisterende udstyr og råmateriale før køb.  

Vi opfordrer dig også til at udføre test på vores testanlæg i Danmark. Her har vi en komplet udstyrsopsætning, der dækker alle processtadier, så du kan afprøve nye idéer, producere testbatches eller validere ydeevnen af Alfa Laval-udstyr – alt sammen med fuld støtte fra vores proceseksperter. 

Kontakt os

Jan Moller Testcenter Nakskov
.
Hand stepping up to success

Opskalering af din virksomhed

Vores applikationseksperter er klar til at støtte din udvikling og rådgive dig om de bedste måder til at industrialisere din proces på, når du går fra laboratorium til pilotanlæg og endelig til fuldskalaproduktion. De hjælper dig med at optimere din proces med hensyn til rentabilitet, oppetid, udbytte, smag, hygiejne og produktkvalitet, efterhånden som din virksomhed vokser. 

Alfa Lavals systemer til forarbejdning af insektbaseret protein er baseret på et modulært design for at maksimere fleksibiliteten og fremtidssikre din investering, og det gør skalering let.  

Kontakt os for at booke et møde, hvor vi drøfter, hvordan vi kan hjælpe dig med din udvidelse. 

Start nu

.

Maksimer bæredygtigheden ved at minimere energiforbruget

En væsentlig fordel ved et Alfa Laval wet rendering-system er det lave energiforbrug, der skyldes måden, som afvandingen udføres på. 

Det første afvandingstrin i et Alfa Laval wet rendering-system er mekanisk afvanding i en dekantercentrifuge. I et dry rendering-system sker dette i stedet i en kedel. Fjernelse af vand ved hjælp af G-kræfter i en dekanter bruger langt mindre energi end at koge vandet af i en kedel, hvilket reducerer energiforbruget betydeligt.  

Det andet afvandingstrin er fordampningssystemet, hvor pressevandet koncentreres. Alfa Lavals fordampningssystemer er bygget på vores højeffektive pladevarmevekslerteknologi og bruger en flertrinskonfiguration, der genbruger varme flere gange. Genbrug af varmen gør kogeprocessen meget mere effektiv i en fordamper end i en kedel. 

Derudover er et pladefordampersystem en meget mere modulær og kompakt løsning end et skal/rør-baseret system og har en væsentlig lavere installationsomkostning. 

Sammenligner man det samlede energiforbrug, bruger et Alfa Laval wet rendering-system omtrent 50 % mindre energi end et dry rendering-system

AlfaVap-fordampningssystem       AlfaFlash-fordampningssystem

Insect farming in egg tray
.
Hands holding vegetables

Omdannelse af madaffald til værdifuldt larvefoder

Fremstilling af insektprotein er en af de mest cirkulære måder at producere mad på. En nøglefaktor er, at larverne lever af affald fra landbrug, bryggerier, fødevareproduktion og køkkener. Før foderet gives til larverne, behandles det ofte for at optimere næringsværdien og maksimere larvernes vækst.  

Alfa Laval tilbyder løsninger til opkvalificering af dit affald til værdifuldt insektfoder, inklusive fordampere og dekantere til at finjustere vand- og lipidindholdet i foderet. 

Kontakt vores applikationsspecialister i dag

.

Komplette serviceløsninger 

Regelmæssig service er nøglen til høj anlægsydelse og produktkvalitet. Med Alfa Laval som din servicepartner sikrer du førsteklasses hygiejne, udbytte og driftssikkerhed. Vi kan hjælpe dig med alle former for service- og vedligeholdelsesforanstaltninger, lige fra regelmæssige rengøringer og reparationer til optimeringstjenester og opgraderinger.  

For at få maksimalt afkast af din investering anbefaler vi, at du indgår en Alfa Laval-serviceaftale. Denne fuldt tilpassede serviceløsning sikrer maksimal ydeevne og oppetid og gør budgetteringen nem. 

Lær mere om vores servicetilbud

MF 1044413 adjusted XL
.

Nøgleprodukter