Cellulære landbrugssystemer – efterfølgende forarbejdning 

Cell grown processing flowchart

Høst 

Cellehøstning er et vigtigt skridt i al fermenteringsbaseret produktion, og valget af separationssystem påvirker i høj grad produktkvalitet, udbytte og omkostninger til efterfølgende forarbejdning. Tilpasning af høstsystemet til procestypen og de anvendte mikroorganismer er derfor afgørende for en høj planteydelse. 

Cellehøst  

Alfa Laval har leveret separationsudstyr til gæringsindustrien i flere årtier. Vi tilbyder skivebaserede separatorer og dekantere til alle celletyper og plantestørrelser, og vores applikationsspecialister hjælper dig med at vælge det perfekte separationssystem til dig. 

Dekantercentrifuger  

Separationseffektiviteten i høststadiet bestemmer i høj grad processens udbytte. Derfor er valg af separationsudstyr, der matcher din proces og mikroorganisme, afgørende for at opnå optimale resultater. 

Til processer med biomassegæring anses dekantercentrifuger fra Alfa Laval Foodec generelt for at være det bedste valg på grund af deres enestående kapacitet til håndtering af faste stoffer, førsteklasses rengøringsvenlighed, hygiejniske design og lave vedligeholdelseskrav.   

Foodec-enheder fås med en tofaset væskeudledning via tyngdekraft eller en væskeudledning under tryk (skrælleskive), der kan bruges, når skumdannelse er et problem.  

Hvis der er variationer i foderet, kan Foodec-dekantere også udstyres med Alfa Laval PondCtrl, som er et automatiseret system til styring af væskeniveauet i dekantercentrifugen under drift. PondCtrl muliggør hurtige justeringer af separationsprocessen, fremskynder rengøringen og letter start- og stopprocedurer, hvilket resulterer i øget oppetid og udbytte.  

Foodec hygiene plus
Dairy PX 18 D and BB Series

Separatorer  

En Alfa Laval-separator er det perfekte valg til mere krævende høstopgaver. Alfa Laval Bactofuge-separatoren er f.eks. ideel til at fjerne mikrobielle celler fra bouillon med høj densitet i industrielle gæringsapplikationer. Takket være dens kontinuerlige udledning af faste stoffer kan en Bactofuge-separator give enestående gennemstrømning – selv ved høj cellebelastning.  

Med Alfa Lavals unikke hermetiske design giver Bactofuge en meget blid acceleration af bouillonen, og det resulterer i minimal cellelyse og mere effektiv adskillelse. Det hermetiske design reducerer også energiforbruget med op til 40 %. Derudover sikrer det et luftfrit miljø inde i separatoren og minimerer derved skumdannelse og risikoen for kontaminering.

Høstløsninger

Rensning 

Et oprensningstrin, hvor urenheder fjernes, er ofte påkrævet før den endelige blanding af produktet. Udformningen af oprensningsprocessen varierer afhængigt af, om du producerer biomasse eller en specifik ingrediens. 

Fjernelse af urenheder gennem vask 

Ved biomassegæringsprocesser udføres oprensning ofte ved at vaske produktet. Først tilsættes vand til de høstede celler, og derefter fjerner en eller flere separatorer eller dekantere det overskydende vand og urenhederne. 

Oprensning ved hjælp af membraner 

Ved præcisionsgæring er produktet en specifik ingrediens i væsken, og nogle fine opslæmmede urenheder er stadig til stede efter høsten. De kan fjernes i en mikrofiltreringsproces eller åben ultrafiltreringsproces, hvor målproteinet (eller andre molekyler) genvindes i permeatet, mens de opslæmmede urenheder tilbageholdes.  

Det er også muligt at anvende en fin ultrafiltreringsmembran, hvis målmolekylet skal renses for fint opløselige urenheder. I denne proces tilsættes vand lige før filtreringstrinnet, og vandet og forbindelser med lav molekylvægt såsom sukker og salte passerer gennem membranen, mens produktet forbliver i retentatet. 

Oprensningsløsninger

Pro UF Plasma right view LRes 640x452

Koncentrering 

Et af de sidste trin i en gæringsbaseret proteinproduktionsproces er at opkoncentrere produktet ved at fjerne overskydende vand. Dette kan gøres på to måder: ved fordampning eller membranfiltrering. 

AlfaVap evaporators

Koncentrering gennem fordampning 

Alfa Laval tilbyder to forskellige fordampningssystemer, AlfaVap og AlfaFlash. Begge er baseret på pladevarmevekslerteknologi, hvilket resulterer i fordele såsom: 

  • Kompakt størrelse – et Alfa Laval-fordampningssystem er meget mindre end tilsvarende skal/rør-baserede systemer 
  • Skånsom opvarmning og korte retentionstider gør dem særligt velegnede til varmefølsomme produkter, hvor der er risiko for nedbrydning og misfarvning 
  • Minimal vedligeholdelse og lange driftstider takket være den selvrensende effekt i pladevarmevekslerne 
  • Meget høj driftssikkerhed 

AlfaVap er designet til væsker med lav til medium fouling, og AlfaFlash er til væsker med høj fouling.  

Koncentrering via membranfiltrering 

En anden måde at koncentrere det endelige produkt på er at bruge fine membraner til at fjerne overskydende vand. I dette tilfælde koncentreres produktet, efterhånden som vandet fjernes gennem membranen.  

Alfa Lavals membraner med omvendte osmose og nanofiltrering er perfekte til denne applikation. De vigtigste fordele ved at bruge membranfiltrering sammenlignet med fordampning er, at produktet ikke opvarmes, hvilket eliminerer risikoen for degenerering og misfarvning, og energiforbruget er meget lavere.  

Koncentreringsløsninger

Komplette systemer til efterfølgende forarbejdning 

Alfa Laval kan levere komplette systemløsninger, hvor bioreaktorens høst-, oprensnings- og koncentreringsudstyr er integreret i en fungerende proceslinje og forbundet med hygiejnisk væskehåndtering og termisk udvekslingsudstyr såsom ventiler, pumper, rør og varmevekslere. Desuden kan Alfa Laval levere automatiseringsløsninger, der muliggør nøjagtig kontrol og nem overvågning af hele processen. 

Nøgleprodukter