Optimer til større kapacitet

Optimize for increased capacityEfterhånden som din virksomhed vokser, kan det være nødvendigt at forøge produktionskapaciteten. For at opretholde produktionskvaliteten skal plader tilføjes med henblik på at håndtere et større flow, forebygge varmetab og optimere varmeoverførslens virkningsgrad. Ellers risikerer du ændringer i trykfald og væskehastighed, som kan kompromittere produktets integritet

Et behandlingsanlæg til rørsukker planlagde f.eks. at øge produktionskapaciteten med 20%. For at kunne håndtere det større gennemløb var det nødvendigt at forøge overfladearealet til varmeveksling ved at udvide pladestakken til en engangsomkostning på kr. 82.500.

Dermed blev det sikret, at varmeveksleren opnåede måludløbstemperaturer uden energitab, som kan påvirke bundlinjen. Resultatet? Yderligere varmegenvinding på 794 kW, hvilket andrager 1,786 mio. kr. i årlige besparelser.

Kontakt din lokale Alfa Laval-repræsentant eller autoriserede Alfa Laval-servicepartner i dag for at realisere dine varmeveksleres fulde potentiale.

Beregnet tilbagebetalingstid

Omkostning til udvidelse af pladestak kr. 82.500
Årlige besparelser  kr. 1.786.500 
Tilbagebetalingstid* Mindre end en måned

*Baseret på 6000 driftstimer pr. år, en genvindingsforøgelse på 794 kW og energiomkostninger på EUR 0,05 pr. kWh.