Optimer til større energibesparelser

Optimize for greater energy savings

Forøg energieffektiviteten ved at optimere dine pladevarmeveksleres design. Ved at udvide pladevarmevekslerne for at forøge forvarmning af medierne og dermed forhøje udløbstemperaturen med et par grader kan du realisere store omkostningsbesparelser.

Tag f.eks. en stor varmevekslerinstallation, hvor plader blev tilføjet for at øge forvarmningstemperaturen med 5°C. Omkostningerne til denne pladestakudvidelse var lidt over 1 mio. kr.. Men de årlige besparelser på driftsomkostningerne overstiger startinvesteringen i pladestakken med omtrent 10 gange og andrager 11,2 mio. kr. Det betyder, at de ekstra plader betaler sig selv inden for to måneder, og efterfølgende besparelser kan føjes direkte til bundlinjen.

Tilsvarende energibesparelser kan realiseres ved at udvide en varmeveksler, der bruges som dampvarmer. Det gør det muligt at bruge damp med en lavere temperatur til at erstatte dyr damp med en høj temperatur som varmemedie og giver energibesparelser.

Kontakt din lokale Alfa Laval-repræsentant eller autoriserede Alfa Laval-servicepartner i dag for at realisere dine varmeveksleres fulde potentiale.

Beregnet tilbagebetalingstid

Omkostninger til udvidelse af pladestak kr. 1.050.000
Årlige besparelser kr. 11.250.000 
Tilbagebetalingstid* Mindre end to måneder
* Baseret på 6000 driftstimer pr. år, en genvindingsforøgelse på 5000 kW og energiomkostninger på EUR 0,05 pr. kWh