Optimer til ændringer af medie

Optimize for changes in media

Det er vigtigt at redesigne plade-varmeveksleren, når mediets fysiske egenskaber ændres, for at holde varmeveksleren i perfekt driftstilstand. Det kan skyldes brugen af nye råmaterialer, en modifikation i produktingredienser eller naturlige ændringer i mediet med tiden.

Indholdet af vand i råolie er f.eks. en variabel, der påvirker mediets udløbstemperatur. Det oprindelige temperaturprogram drejede sig om at forøge våd råolie fra 70°C ved indløbet til 101°C ved udløbet. Men da andelen af vand steg, faldt udløbstemperaturen med to grader til 99°C. For at opretholde den ønskede udløbstemperatur føjede anlægsoperatøren brændere til installationen med henblik på at forvarme råolien til en årlig omkostning på lidt over 2,9 mio kr.

Udvidelse af pladestakken i pladevarmeveksleren fjerner behovet for brænderne og genoprettede udløbstemperaturen til det korrekte niveau. I dette tilfælde realiserede anlægsoperatøren fuldt afkast på investeringen i pladestakudvidelsen på mindre end tre måneder. Faktiske tilbagebetalingstider varierer, afhængigt af installationen, mediet samt andre faktorer.

Kontakt din lokale Alfa Laval-repræsentant eller autoriserede Alfa Laval-servicepartner i dag for at realisere dine varmeveksleres fulde potentiale.

Beregnet tilbagebetalingstid

Årlige driftsomkostninger (brænder) kr. 2.925.000
Omkostninger til udvidelse af pladestak kr. 532.500
Årlige besparelser kr.  2.925.000
Tilbagebetalingstid* Mindre end 3 måneder

*  Baseret på 6000 driftstimer pr. år og energiomkostninger på 0,375 kr. pr. kWh.