Hvad adskiller Alfa Laval fra de andre?

Det er helt sikkert det faktum, at Alfa Lavals marineseparatorer fjerner katalysatorpartikler fra 150 millioner ton brændstof hvert år. Eller er det energibesparelser og miljøoverholdelse, de sikrer? I et århundrede har Alfa Laval defineret og skubbet grænserne for, hvad en marineseparator kan opnå.

I dag betjener vores separatorer over 50 % af verdensflåden, der håndterer både traditionelle og nye brændstoffer, men også smøreolie, spildolie, lænsevand, krumtapgas og skrubbervand. Kunderne henvender sig til os, fordi vi er ledende inden for applikationer, mens vores globale servicenetværk er det, de stoler på for dele og for ro i sindet.

Her kan du læse mere om vores servicetilbud til marineindustrien

Vi imødekommer branchens udfordringer

Alfa Lavals separationsekspertise dækker langt mere end selve separatorerne.

catfines

Katalysatorpartikler

Centrifugalseparatorerne udgør den bedste forsvarslinje mod katalysatorpartikler, og deres beskyttelse kan gøres endnu mere effektiv. Flowoptimering af separatortilførslen forbedrer separationseffektiviteten, samtidig med at der spares betydelig energi – ikke kun i pumperne, men også i selve separatoren.

Download hvidbog

Vind over katalysatorpartiklerne

Vind over katalysatorpartiklerne med brændstofrensning internt

Det rigtige produkt til din anvendelse

Alfa Laval-separatorer har en nøglerolle i at løse de vigtigste rensningsudfordringer i den marine industri.

Olierensning

Alfa Laval S- og P-separatorer beskytter din motor og andet udstyr mod urenheder såsom katalysatorpartikler.

S- og P-separatorer

MIB 
MAB
MMB

Genvinding af spildbrændstof

Alfa Laval PureDry kan genvinde genanvendeligt brændstof fra spildolie – og eliminere vådt slam til bortskaffelse.

PureDry

Behandling af lænsevand

Alfa Laval PureBilge opfylder kravene til lænsevand under alle forhold – uden filtre og affald.

PureBilge

Rensning af krumtaphusgas

Alfa Laval PureVent fjerner olie og partikler fra krumtaphusgassen og fjerner dermed en overset emissionskilde.

PureVent

EGR-vandbehandling

Alfa Laval PureNOx Prime understøtter recirkulation af udstødningsgasser (EGR) gennem en effektiv rensningsproces og cirkulationsvand.

PureNOx

Rensning af udstødningsgasser

Alfa Laval PureSOx H20-vandbehandlingssystemet er en vigtig del af de hybride PureSOx-skrubbersystemer med lukket kredsløb.

PureSOx