separation technology hero3

Hvordan centrifugalseparation fungerer

Separationsteknologierne er afgørende for en bred vifte af industrier – fra fødevarer, drikkevarer og lægemidler til marine og energi samt vand- og affaldsbehandling. Forskellige teknologier anvendes til at separere væske fra væske og faste stoffer fra væsker med det formål at forvandle dem til renere stoffer, værdifulde biprodukter og en mindre volumen af affald til bortskaffelse. For fødevareindustrien separeres f.eks. olivenolie fra olivenpasta. Til farmaceutisk brug anvendes separatorer til klaring af cellehøstning. Til brug for marineindustrien fjerner brændstofbehandling og brændstofrensning urenheder fra brændselsolien for at beskytte skibsmotorerne, hvilket sikrer, at de kører mere effektivt. Til brug for energiindustrien kan biodiesel og biobrændstoffer udvindes fra vedvarende plantebaserede kilder. I dette kapitel vil du få mere at vide om, hvordan forskellige typer centrifugalseparatorer fungerer, og hvilke teknologier der bruges til at separere væske fra væske og faste stoffer fra væsker

Forskellige separationsteknologier

Der er forskellige måder at separere flydende faser og faste stoffer fra væsker. De to mest almindelige teknologier er centrifugalseparation og filtrering. Dekantere og skivebaserede separatorer (også kaldet centrifuger) er begge centrifugalseparatorer. I mange processer anvendes begge skivebaserede separatorer og filtre i forskellige trin i processen – eller endda brugt i serier – for at opnå det krævede separationsresultat.

Dekantercentrifuger

Dekantercentrifugerne fjerner store partikler fra opslæmninger eller væsker med en høj koncentration af faste stoffer samt separerer to væskefaser med forskellige densiteter ved hjælp af centrifugalkraft.

how it works decanter centrifuges

Skivebaserede centrifuger

Skivebaserede centrifuger bruger centrifugalkraft til at separere væsker med en lavere koncentration af faste stoffer og relativt små partikelstørrelser. De er yderst velegnede til separation af to flydende faser såvel som en faststoffase.

how it works discstack centrifuges

Membranfiltre

Membranfiltre håndterer typisk lave koncentrationer af faststoffer og fanger de mindste partikler. Membranfiltre fjerner typisk partikler op til 1 mikrometer i størrelse i væsker, hvor faststofindholdet er 5 % eller mindre.

how it works membrane filters

Sådan fungerer en skivebaseret centrifuge

Som kan ses ovenfor, er der forskellige typer separationsteknologier til rådighed. Separationsteknologi, der involverer en skivebaseret separator/centrifuge, anvendes til centrifugering, hvor forskellige faser af faste stoffer og væsker er isoleret fra hinanden baseret på forskellen i densiteter.

how it works how disc stack works

Separatordesign til håndtering af faste stoffer

En skivebaseret separator separerer faste stoffer og en eller to væskefaser fra hinanden ved hjælp af ekstremt høje centrifugalkræfter. Den centripetale kraft, der genereres af den roterende skål, skubber faste stoffer mod skålens periferi, mens de mindre tætte flydende faser danner koncentriske indre lag. Separationsprocessen kan være enten diskontinuerlig eller kontinuerlig afhængigt af mængden af separerede faste stoffer.

HiW separator designs illustration

Design til forskellige separationsopgaver

Generelt er der tre typer separatorer afhængigt af typen af separationsopgave: klaringsenheder, renseapparater, koncentratorer.

Klaringsenhed

En klaringsenhed er en centrifugalseparator til fast-væske-separation, der fjerner faste stoffer som partikler, sedimenter, olie, naturligt organisk materiale og farve fra procesvæsker. Derved bliver procesvæsken klar.

HiW clarifier illustration

Renseapparat

Et renseapparat er en centrifugalseparator til separation af væske - væske - fast stof, der separerer to væsker med forskellige densiteter og et fast stof, f.eks. vand, olie og finstoffer, fra hinanden. Ved hjælp af et renseapparat er den lette flydende fase typisk den store del, der er beregnet til at blive renset.

HiW purifier illustration

Koncentrator

Alfa Laval-koncentratoren er en centrifugalseparator designet til at separere tre forskellige faser, en fast fase og to væskefaser med forskellige densiteter og rense den tætteste/tungeste væskefase.

HiW concentrator illustration

Separator components

An Alfa Laval separator consists of a number of proven functions and high-quality components. Click on the hot-spots to learn more about each.

HiW hotspot separator

Udforsk vores innovationer

Vil du vide mere om vores innovationer inden for separationsteknologi? Klik på nedenstående link. Alfa Laval opfandt den første skivebaserede separator og har ført an i udviklingen af centrifugeteknologi i over et århundrede. Vi er glade for at dele den ekspertise, vi har fået undervejs, med dig. Besøg vores Separator Innovator-vidensbase for at få mere at vide om fremskridtene inden for separationsteknologi og de skridt, Alfa Laval tager for løbende at revolutionere teknologien.

Separator Innovator 640x360