Forskellige separationsteknologier

Der er forskellige metoder til at separere flydende faser og faste stoffer fra væsker. De to mest almindelige teknologier er centrifugalseparation og filtrering. Dekantere og skivebaserede separatorer (også kaldet centrifuger) er begge centrifugalseparatorer. I mange processer anvendes begge skivebaserede separatorer og filtre i forskellige trin i processen – eller endda brugt i serier – for at opnå det krævede separationsresultat.

Dekantercentrifugerne fjerner store partikler fra opslæmninger eller væsker med en høj koncentration af faste stoffer samt separerer to væskefaser med forskellige densiteter ved hjælp af centrifugalkraft.

Skivebaserede centrifuger bruger centrifugalkraft til at separere væsker med en lavere koncentration af faste stoffer og relativt små partikelstørrelser. De er yderst velegnede til separation af to flydende faser såvel som en faststoffase.

Membranfiltre håndterer typisk lave koncentrationer af faststoffer og fanger de mindste partikler. Membranfiltre fjerner typisk partikler op til 1 mikrometer i størrelse i væsker, hvor faststofindholdet er 5 % eller mindre.

Områder for hver teknologi

  • Dekantere (væsker indeholdende 15 % eller flere faststoffer + partikelstørrelse er større end 10 mikron)
  • Filtre (væsker med et faststofindhold på 5 % eller mindre + partikelstørrelse er mindre end 1 mikron)
  • Skivebaserede centrifuger (væsker med faststoffer under 25 % + partikelstørrelse mellem 0,1 mikron og 150 mikron
  • Membranfiltre (væsker med op til 5 % faststofkoncentrationer + partikelstørrelse op til 1 mikron

separation_technologies_illustration.jpg


Sådan fungerer det

Separationsteknologierne er afgørende for en bred vifte af industrier – fra fødevarer, drikkevarer og lægemidler til marine og energi samt vand- og affaldsbehandling. Forskellige teknologier anvendes til at separere væske fra væske og faste stoffer fra væsker med det formål at producere renere stoffer, værdifulde biprodukter og en mindre volumen af affald til bortskaffelse.

separator innovator hiw vignette