Separatordesign til håndtering af faste stoffer

Hvordan fungerer en skivebaseret centrifuge? Den separerer faste stoffer og en eller to flydende faser fra hinanden ved hjælp af ekstremt store centrifugalkræfter. Den centripetale kraft, der genereres af den roterende skål, skubber faste stoffer mod skålens periferi, mens de mindre tætte flydende faser danner koncentriske indre lag. Separationsprocessen kan være enten diskontinuerlig eller kontinuerlig afhængigt af mængden af separerede faste stoffer.

Skivebaserede centrifuger har forskellige typer mekanismer til at håndtere faste stoffer afhængigt af den relevante separationsopgave. Der er tre typer separatordesign afhængigt af håndteringstype for faste stoffer:

  • Separator med faste vægge, hvor driften skal stoppes for at åbne skålen, så de opsamlede faste stoffer kan fjernes manuelt.
  • Separator med intermitterende udledning af faste stoffer, hvor porte ved skålens periferi automatisk åbnes med kontrollerede intervaller for at fjerne de opsamlede faste stoffer
  • Separator til kontinuerlig udledning af faste stoffer, hvor dyser ved skålens periferi tillader, at faste stoffer og væsker kontinuerligt forlader separatoren under drift.

how_it_works_design_for_solid_handling_operating_range.jpg


Sådan fungerer det

Separationsteknologierne er afgørende for en bred vifte af industrier – fra fødevarer, drikkevarer og lægemidler til marine og energi samt vand- og affaldsbehandling. Forskellige teknologier anvendes til at separere væske fra væske og faste stoffer fra væsker med det formål at producere renere stoffer, værdifulde biprodukter og en mindre volumen af affald til bortskaffelse.

separator innovator hiw vignette