Typer af separationsopgaver

Skivebaserede separatorer bruges generelt til kommercielle og industrielle separationsopgaver, der involverer væske-væske-separation og væske-faststof-separation.

 • Væske-væske-separation involverer to ikke-blandbare væsker med forskellige densiteter.
 • Separation af faststof-væske involverer:
  - fjernelse af faste stoffer fra en væske for at genvinde værdifulde biprodukter og udledning af væsken til behandling som spildevand
  - genvinding af en værdifuld væske fra faste stoffer og udledning af faste stoffer til behandling som affald
  - genvinding af både faste stoffer og væsker som værdifulde produkter eller
  - fjernelse af faste stoffer fra en væske inden rengøring af væsken forud for udledning for at forhindre forurening til miljøet.
 • Væske-væske-faststof-separation involverer separation af tre forskellige faser, hvilket er den mest udfordrende separationsopgave. Her kan ingen anden teknologi konkurrere med den skivebaserede separationsteknologi.

typeofseparationduties_big.jpg

Design til forskellige separationsopgaver

Generelt er der tre typer separatorer afhængigt af typen af separationsopgave: klaringsenheder, renseapparater, koncentratorer.

separation_duties_illustration_final.jpg


 

how_it_works_clarifier.jpg

Clara 450 er et eksempel på et separationssystem med en klaringsenhed – anvendes i fødevare-, drikkevare- og farmaceutisk industri.

Klaringsenhed

En klaringsenhed er en centrifugalseparator til fast-væske-separation, der fjerner faste stoffer som partikler, sedimenter, olie, naturligt organisk materiale og farve fra procesvæsker. Derved bliver procesvæsken klar.

Anvendelsesformål

Alfa Laval-klaringsenheder er konstrueret til brug til forskellige applikationer inden for fødevare- og drikkevarer, marine og industrielle gæringsindustrier. For eksempel anvendes klaringsenheder til drikkevareapplikationer til forarbejdning af frugtsaft, vin, te og kaffe. I industriel gæring er klaringsenheder en nøglekomponent i fermenteringsprocesser for mikroalger, bakterier og gær. I marineindustrien anvendes klaringsenheder til rengøring af skrubbervand i systemet til rensning af udstødningsgasser.


Renseapparat

Et renseapparat er en centrifugalseparator til separation af væske - væske - fast stof, der separerer to væsker med forskellige densiteter og et fast stof, f.eks. vand, olie og finstoffer, fra hinanden. Ved hjælp af et renseapparat er den lette flydende fase typisk den store del, der er beregnet til at blive renset.

Anvendelsesformål

Alfa Laval-renseapparater er konstrueret til flere anvendelser på tværs af industrier såsom føde- og drikkevarer, marine og energi. Disse førsteklasses centrifugalseparatorer er velegnede til forarbejdningsanlæg af enhver størrelse. I fødevareindustrien anvendes de typisk til forarbejdning af fedt og spiselig olie såsom vegetabilske olier, svinefedt, talg og fiskeolie. Inden for marine bruges renseapparater hovedsageligt til rengøring af motorolier. 

 

how_it_works_purifier.jpg

Et Flex-modul inkluderer typisk et renseapparat til fjernelse af vand fra dieselolie eller
smøreolier.


 

how_it_works_concentrator.jpg

Et AFPX-system kan konfigureres som en koncentrator og anvendes til fisk- og kødudvindingsprocesser.

Koncentrator

Alfa Laval-koncentratoren er en centrifugalseparator designet til at separere tre forskellige faser, en fast fase og to væskefaser med forskellige densiteter og rense den tætteste/tungeste væskefase.

Anvendelsesformål

Alfa Laval-koncentratorer anvendes i vid udstrækning i forskellige industrier såsom føde- og drikkevareforarbejdning og marineapplikationer. I raffineringsindustrier for vegetabilsk olie og animalsk fedt anvendes koncentratorer til kontinuerlig afkogning, neutralisering, afvoksning og vask. Ved forarbejdning af drikkevarer anvendes de til afolierings- og olieudvindingsapplikationer såsom citronsaftafoliering og koldpresset skræloliekoncentration og polering. I marineindustrien anvendes Alfa Lavals koncentratorer til rengøring af lænsevand. 


Sådan fungerer det

Separationsteknologierne er afgørende for en bred vifte af industrier – fra fødevarer, drikkevarer og lægemidler til marine og energi samt vand- og affaldsbehandling. Forskellige teknologier anvendes til at separere væske fra væske og faste stoffer fra væsker med det formål at producere renere stoffer, værdifulde biprodukter og en mindre volumen af affald til bortskaffelse.

separator innovator hiw vignette