Dry Rendering Optimizer

Få et mere proteinrigt mel og højere fedtudbytte med Alfa Laval Dry Rendering Optimizer. At omdanne den eksisterende forarbejdningslinje for tørafsmeltning af animalske biprodukter til et højeffektivt hybridsystem eller et komplet, automatiseret vådafsmeltningssystem bidrager til op til 40 % besparelser i energi- og driftsudgifter. Det kan også øge proteinindholdet i melet med op til 5 % og udbyttet af fedt med høj renhed med mere end 10 %.

Dry rendering optimizer - meat rendering plant

Energieffektiv afsmeltning øger kvaliteten og udbyttet af proteinrigt mel og fedt med høj renhed

 • Øg proteinindholdet i melet med op til 5 %, samtidig med at melets stabilitet forbedres
 • Øg fedtudbyttet med mere end 10 % med animalsk fedt af højere kvalitet til brug i biobrændstofproduktion
 • Reducer drifts- og energiomkostningerne med omkring 40 % på grund af automatisering og genbrug af spildvarme
 • Reducer kulstofemissioner gennem energieffektiv genbrug af animalske biprodukter, naturressourcer og spildvarme

Alfa Laval Dry Rendering Optimizer forøger værdien af din slutprodukt-stream, samtidig med at du styrker din bæredygtighedsprofil. Minimal investering i væsentligt udstyr resulterer i betydelige omkostningsbesparelser. Desuden opvarmer afsmeltningssystemet animalske biprodukter med mindre energi end konventionelle systemer og genbruger spildvarme fra tørring, hvilket reducerer din elregning.

Den ansvarlige genbrug af ressourcer fra animalsk landbrug og spildvarme hjælper med at reducere kulstofemissioner, fossilt brændstofforbrug og forbrugsomkostninger – hvilket gør Dry Rendering Optimizer til en klog investering.

Vi samarbejder altid med Alfa Laval for at finjustere driften. Vi ser frem til at fortsætte vores tætte og konstruktive partnerskab og bruge Alfa Lavals knowhow til at skræddersy løsninger, der opfylder vores krav."

–Salvatore Papa, General Manager, Proteg SpA
.

Kundehistorier

Optimering af tørafsmeltningsprocesser for at opnå 40 % i energibesparelser og forbedret protein- og fedtkvalitet samt udbytte

Fedt-, kød- og benmelsproducenten Proteg SpA henvendte sig til Alfa Laval med henblik på at forbedre produktkvaliteten og samtidig reducere energiomkostninger og miljøemissioner. Anmodningen? Et højere proteinindhold for at hæve salgsprisen på proteinmel til foder til kæledyr og fedt af højere kvalitet til brug i biobrændstof, hvilket giver sig udslag i højere udbytte.

Raw red meat
.

Service

Service til fødevaresystemer

Alfa Lavals service til fødevaresystemer hjælper med at øge ydeevnen for dine fødevaresystemer ved at maksimere dine processers ydeevne. Dette giver dig mulighed for:

 • Løbende at forbedre din drift for at kunne opnå konkurrencefordele
 • Fokusere på oppetid, optimering og tilgængelighed
 • At maksimere investeringsafkastet gennem hele dine fødevaresystemers livscyklus

Lær mere om vores servicetilbud

service men with ipad

.

Relaterede produkter og industrier

.

Hvordan fungerer Alfa Laval Dry Rendering Optimizer?

Meat Rendering Plant.png

 

Alfa Laval Dry Rendering Optimizer giver to opgraderingsmuligheder: (1) konvertering af en konventionel tørafsmeltningslinje til et hybridafsmeltningssystem eller (2) konvertering af en konventionel tørafsmeltningslinje til et komplet vådafsmeltningssystem. Opgradering kræver investering i let integrerede komponenter, herunder kværne, en direkte dampindsprøjtningsvarmer, pumper, dekantere, højhastighedsseparatorer, fordampere og en tørrer/kedel.

 

Opgraderingsmulighed 1: Alfa Laval Dry Rendering Optimizer Hybrid

Opgrader en konventionel tørafsmeltningslinje til et hybridafsmeltningssystem.

Typical hybrid dry rendering process_Flowchart-Option1.png

Alfa Laval Dry Rendering Optimizer Hybrid giver energibesparelser. Det forvandler et eksisterende tørafsmeltningsanlæg til et hybridsystem med minimal investering, samtidig med at energiforbruget reduceres med omkring 40 %. Reduktion af energiomkostninger og kulstofemissioner kræver tilføjelse af disse komponenter:

 • Råmaterialeslibning, herunder kraftige pumper
 • En direkte dampinjektorvarmer for at sikre hurtig og effektiv
 • En to- eller trefasedekanter til at afvande det behandlede produkt, og
 • En spildvarmefordamper (WHE) til at opfange og genbruge varme fra afsmeltningssystemet

Kvaliteten og mængden af mel og fedt svarer til den, der produceres ved konventionel tørafsmeltning. Tilsætning af en valgfri trefase-dekanter gør det dog muligt at udvinde en del af fedtet som fedtstof med høj renhed, der i kvalitet kan sammenlignes med vådafsmeltet fedt.

 

Opgraderingsmulighed 2: Alfa Laval Dry Rendering Optimizer

Opgrader en konventionel tørafsmeltningslinje til et komplet vådafsmeltningssystem med lavt fedtindhold.

Alfa Laval Dry rendering optimizer_Flowchart.png

Alfa Laval Dry Rendering Optimizer forvandler en eksisterende tørafsmeltninglinje for animalske biprodukter til et komplet, automatiseret Alfa Laval-vådafsmeltningssystem. Dette system optimerer energiforbruget og forbedrer slutproduktets kvalitet og udbyttet.

Konverter en konventionel tørafsmeltningslinje til et komplet vådafsmeltningssystem. Udover tilføjelse af udstyret til råmaterialehåndtering til det ovenfor nævnte hybridsystem kræver Alfa Laval Dry Rendering Optimizer tilføjelse af en Alfa Laval fedtstripnings-dekanter til indledende fedtekstraktion før tofase-dekanteren samt en højhastigheds-separatorskimmer til at fjerne alt letfase-materiale fra vandfasen, inden vandfasen koncentreres i spildvarmefordamperen.

Fjernelse af letfasematerialet fra vandfasen ændrer tørreprofilen og kræver omhyggelig vurdering af den eksisterende kedels samlede kapacitet. Alfa Laval kan analysere krav til tørrekapacitet og om nødvendigt anbefale løsninger, hvis der er behov for yderligere kapacitet.

Et lavere fedtindhold i kød- og benmel gør det muligt for producenterne at markedsføre et produkt med op til 5 % højere proteinindhold end tørafsmeltet mel eller mel med tilsvarende proteinniveauer som tørafsmeltet kød- og benmel. Optimering af fugtindholdet i mel reducerer termisk skade på det tørrede kød- og benmelsprotein, hvilket giver meludbytter, der kan sammenlignes med tørafsmeltet mel.