Optimering af tørafsmeltningsprocesser for at opnå 40 % i energibesparelser og forbedret protein- og fedtkvalitet samt udbytte

Fedt-, kød- og benmelsproducenten Proteg SpA henvendte sig til Alfa Laval med henblik på at forbedre produktkvaliteten og samtidig reducere energiomkostninger og miljøemissioner. Anmodningen? Et højere proteinindhold for at hæve salgsprisen på proteinmel til foder til kæledyr og fedt af højere kvalitet til brug i biobrændstof, hvilket giver sig udslag i højere udbytte. Løsningen? Tilføjelse af Alfa Laval Dry Rendering Optimizer, et meget effektivt og omkostningseffektivt system, til de eksisterende tørafsmeltningsproceslinjer, hvilket øger proteinindholdet i mel med 3-5 % og fedtudbyttet med mere end 10 %, samtidig med at energiomkostningerne reduceres med 40 %

DATO 2023-11-28
Raw red meat

Procesekspertise på arbejdet


Den familieejede virksomhed med base i Napoli i Italien blev grundlagt i 1940'erne og er en førende producent af fremstillede produkter, der omdanner animalske biprodukter og slagteriaffald til værdifulde produkter til dyrefoder og vedvarende brændstoffer. Alfa Laval inviterede Proteg til at besøge sit danske kontor for at drage fordel af sin procesekspertise og afsmeltningsanlæggene hos en multinational amerikansk proteinudbyder for at se Alfa Lavals ekspertise og udstyr i arbejde.

Solidt samarbejde om konvertering til hybrid-afsmeltningsanlæg


Proteg var tilfreds med virksomhedens igangværende samarbejde med Alfa Laval, herunder at idriftsætte et kødafsmeltningsanlæg med vigtige Alfa Laval-komponenter for otte år siden og løbende optimere
driften. "Man skal se det, før man tror det," siger Salvatore Papa, General Manager hos Proteg. "Vi var imponerede over, hvad vi så under vores besøg på stedet i USA, og hvad vi lærte i Danmark, da vi diskuterede vores behov med Alfa Lavals fødevareeksperter."


Reducer driftsomkostningerne med 40 % med optimering og automatisering


Baseret på sin 20-årige forretningsrelation med Alfa Laval besluttede Proteg at forbedre sit tørasfmeltningsanlæg med Alfa Laval Dry Rendering Optimizer, et anlæg til kontinuerlig vådafsmeltning, for at udvinde proteinmel af højere kvalitet og øge produktionen af fedt med høj renhed til vedvarende brændstoffer. Det udvidede anlæg behandler 10 tons kød-biprodukter i timen, typisk bestående af 60 % knogler og 40 % blødt væv.


Introduktionen af Alfa Lavals automationssystemer for at styre tørafsmeltningsprocessen bidrog til en reduktion af driftsudgifterne på 40 %. Automatisering frigør højtuddannede medarbejdere fra de tidskrævende, datatunge opgaver med manuel indstilling og nulstilling af parametre på kritisk udstyr. I stedet drog Proteg nytte af medarbejdernes ekspertise, og lod dem gøre det, de er bedst til, eller sørgede for opkvalificering til mere nyttige funktioner, hvilket øgede medarbejdertilfredsheden.

Meat Rendering Plant ret

Energibesparelser på 40 % og op til 5 % højere proteinindhold i dyrefoder


Konvertering af forarbejdningslinjer fra tør- til vådafsmeltning reducerede energiomkostningerne med 40 % og forbedrede
produktkvaliteten, hvilket gav en forøgelse af proteinindholdet på op til 5 %. Investering i automatisering til vådafsmeltning hjalp med at accelerere produktionen og reducere driftsomkostningerne, hvilket øgede både udbytte og indtjening.


Bedre stabilitet af proteinmel og en stigning i fedtudbyttet på mere end 10 %


At omdanne kød-biprodukter til værdifuldt fedt- og proteinmel med høj renhed genererer mere omsætning for Proteg og bidrager til at nå deres bæredygtighedsmål. Konvertering af tørafsmeltningsanlægget til et vådafsmeltningsanlæg forbedrede udbyttet med mere end 10 %.

99,8 % rent fedt med optimal farve og fugtindhold


Højt fedtindhold i melet udgør en risiko for forringelse af produktet og en ubehagelig smag eller lugt. Alfa Lavals vådafsmeltningssystem øgede proteinmelets stabilitet ved at fjerne omkring 50 % af det resterende fedt sammenlignet med konventionelt afsmeltet kød- og benmel. Det energieffektive, ikke-forurenende Alfa Laval-fordampningssystem anvender desuden nedstrøms spildvarme til at koncentrere det vandopløselige protein i pressevandsfasen. Koncentrering af pressevandet før tørring reducerer behovet for at generere frisk procesdamp.


Ved at kombinere den faste fase fra dekanteren med det koncentrerede pressevand og tørre det i en skivetørrer for at generere spildvarmedamp reduceres den varme, der kræves til processystemet. Efter tørreren reducerer en køler melets temperatur til omgivelsestemperaturen for at sikre stabilitet. Proteinmelets kvalitet har en højere markedsværdi på grund af melets høje proteinindhold og meget lave fedtindhold. Det er også muligt at øge fugtindholdet i proteinmelet efter behov.

dry rendering optimizer option1

90 % besparelse i omkostninger til fedtraffinering og fedt med højere renhed


Alfa Laval Dry Rendering Optimizer gør det muligt at opnå fedtstof med høj renhed til brug i biobrændstof uden kemiske raffineringsbehandlinger, såsom neutro-afkogning, der kræves til typisk tørafsmeltning af fedt. Ifølge Proteg er der derfor opnået besparelser på op til 90 % i omkostningerne til fedtraffinering. Det producerede fedt er så godt som fosforfrit. Ligesom højkvalitetsproteinet i det producerede mel har det udvundne fedt også en højere markedsværdi, hvilket genererer mere omsætning til Proteg. 

Vi samarbejder altid med Alfa Laval for at finjustere driften. Vi ser frem til at fortsætte vores tætte og konstruktive partnerskab og bruge Alfa Lavals knowhow til at skræddersy løsninger, der opfylder vores krav.


Global ekspertise, lokal support


Med årtiers erfaring med raffinering af fedtstoffer og olier har Alfa Laval i årtier håndteret olie- og fedtraffinering for fødevareindustrien. Som en global leverandør af varmeoverførsels-, separations- og væskehåndteringsløsninger er Alfa Laval dedikeret til at levere løbende procesteknisk ekspertise og support til Proteg, efterhånden som deres behandlingskrav udvikler sig for at holde trit med efterspørgslen.