Alfa Laval Aalborg

Selskabet udvikler, producerer, leverer og servicerer kedler, brændere, varmevekslere og inertgasbrændere til skibe og industrier over hele verden. Desuden har selskabet stigende fokus på udviklingen af grønne teknologier til skibsfarten, som f.eks. scrubber-løsninger til rensning af svovlgasser.

 Alfa Laval Ålborg har produktionsfaciliteter såvel som det nyligoprettede testcenter, som giver kunderne en unik mulighed til at teste deres marineprodukter i deres eget miljø forsynet med havvand fra Limfjorden. 

Alfa Laval Aalborg

Kedelteknologi

Alfa Laval Aalborg
Gasvaerksvej 21
9000 Aalborg
Denmark

+45 99 30 40 00
info.aalborg@alfalaval.com