Omdannelse af spildevand

Uden vand er der intet liv, og med kun 1 % af umiddelbart tilgængeligt ferskvand er vandressourcerne under stigende pres, efterhånden som efterspørgslen på vand vokser inden for landbrug, energi, fødevarer og sundhed og hygiejne. Hos Alfa Laval ved vi, at rensning af verdens 380 milliarder kubikmeter spildevand er centralt for at forvalte rent ferskvand, og at den mest bæredygtige måde at bevare vandet på er at efterligne naturens egen cirkulære brug af vand, som har holdt liv på kloden siden tidernes morgen.

 

Mod et energineutralt anlæg til ressourcegenvinding

blobid1.png

.

Wastewater

Find værdierne ved spildevandsrensning

En kommune i Norge ser på spildevandsbehandling fra et helt nyt perspektiv – med et stærkt fokus på driftsmæssig bæredygtighed og som en mulighed for at opfange vigtige råstoffer til genbrug og genvinding.

Læs hele historien

 

 

Ressourcegenvindingsanlægget 

Ifølge FN er der omkring 109.000 kommunale spildevandsrensningsanlæg rundt om i verden. Kun 20 % af alt spildevand er tilstrækkeligt renset. Hos Alfa Laval kender vi risici og tabte muligheder ved ikke at rense spildevand tilstrækkeligt og derefter udlede det med farlige forurenende stoffer – f.eks. PFAS, medicinske rester, phthalater, pesticider og mikroplast. Efterhånden som de mikroforurenende stoffer passerer til overfladevand og grundvandskilder, kan de risikere at ende på nogens madtallerken. Andre begrænsede ressourcer såsom fosfor og nitrogen bliver forurenende, men kan i stedet genvindes og bruges i f.eks. gødning til at dyrke mere mad. 

 

Kontakt os

.

Det energineutrale anlæg 

Spildevandsrensning er en meget energikrævende aktivitet, og ifølge FN bruger verdens kommunale spildevandsanlæg 4 % af den tilgængelige energi. Drivhusgasser udledes som følge af dette energiforbrug og fra selve behandlingen, hvor der f.eks. udledes metan under slamhåndtering. Hos Alfa Laval er vi klar over, at kommunerne ved at bruge de mest energieffektive løsninger kan optimere deres energiforbrug. Der er også mange muligheder for at genvinde varme fra flere procestrin som energikilde. Metan kan også genvindes og bruges til energiproduktion, mens installationerne kan give mulighed for at inkorporere vandkraft.

Hong kong22.jpg

Renseanlæg øger energieffektiviteten

Et skarpt fokus på energieffektivitet var centralt for Hongkongs dræningsafdelings beslutning om at opgradere sin dekantercentrifugeteknologi på Sha Tin-værket til spildevandsbehandling. Det var nøglen i valget af Alfa Lavals ALDEC G3 VecFlow™ for at opnå dette mål.

Læs hele historien

 

 

.

MicrosoftTeams-image (4).png

Slamhåndteringseffektivitet på Ruhrverband-anlægget

Spildevandsrensningsanlægget Arnsberg-Wildshausen udskiftede for nylig en forældet tromlefortykker med en AS-H bæltefortykker med container fra Alfa Laval. Denne avancerede slamafvandingsløsning opfylder alle anlæggets krav, hvad angår kapacitet, pålidelighed og ydelse. Den er også nem at betjene, kræver minimal vedligeholdelse, og polymerforbruget er lavt.

Læs hele historien

 

 

Slam – fra affald til ressource 

Slam blev engang anset som et dyrt affaldsprodukt, som kommuner med pladsmangel skulle kæmpe for at bortskaffe på en omkostningseffektiv og miljørigtig måde. Hos Alfa Laval muliggør vi genvinding af ressourcer fra slam, f.eks. fosfor, og det kan påvirke prisen på rent ferskvand positivt. Vores kommunale spildevandsløsninger muliggør den bedste afvanding og kagetørhed, og det vil optimere bortskaffelsen af den endelige kage med hensyn til omkostninger og energiforbrug.  

Det rigtige valg af afvandingsteknologi

 

Alfa Lavals MBR-membraner giver høj spildevandkvalitet

 

.

Nøgleprodukter