AHRI-certificering

Når leverandører af varmevekslere anvender store tolerancer, skaber det usikkerhed med hensyn til varmevekslernes ydelse. Men der findes en løsning, som kan fjerne denne usikkerhed – AHRI-certificering – den eneste globale tredjepartscertificering af pladevarmeveksleres ydelse.

Hvordan elimineres usikkerheden vedrørende pladevarmeveksleres termiske ydelse?

I mange år har det været almindelig praksis i pladevarmevekslerindustrien at “justere” eller fin-tune beregninger af varmeeffekten. Producenterne manipulerer beregningerne, så komponentomkostningerne kan minimeres, hvorefter kunden kan tilbydes en mindre pladevarmeveksler til en attraktiv pris. Men resultatet er, at slutkunderne får underdimensionerede varmevekslere, hvilket fører til et større energiforbrug på tværs af systemerne, højere driftsomkostninger og øget miljøpåvirkning. 

Disse “genberegninger” gør det vanskeligere at vælge en varmeveksler, der leverer den ønskede ydelse, og det øger risikoen for dårligere præstationer. Dette skaber usikkerhed for alle, der er involveret i at anbefale, udvælge og benytte varmevekslere – konsulenter og de personer, der er ansvarlige for specifikationerne, samt slutkunderne – og det underminerer tilliden i branchen som helhed. Graden af underdimensionering er vokset fra år til år, og det er blevet varmevekslerindustriens største problem. 

Certificering giver sikkerhed omkring ydeevnen

Der er kun én måde at skabe sikkerhed på helt fra begyndelsen – AHRI-certificering. 

AHRI (Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute) er den eneste uafhængige organisation, der certificerer ydelsen for væske-væske-varmevekslere på verdensplan. AHRI er en nonprofit-organisation. 

AHRI Liquid to Liquid Heat Exchangers (LLHE)-certificeringsprogrammet giver tredjeparts-verificering af termisk ydelse – af en uafhængig kilde får du sikkerhed for, at din pladevarmeveksler vil yde i overensstemmelse med producentens offentliggjorte klassificeringer. 

Fordelene ved certificering

Den bredere anvendelse af AHRI-certificering giver mening for alle involverede parter:

  • Sænker energiforbruget og reducerer driftsomkostningerne betydeligt i hele produktets levetid ved at sikre et mere energieffektivt system.
  • Sikrer, at du får fuld valuta for din investering ved at reducere omkostningerne i forbindelse med test hos kunden og sikrer yderligere ydelsesmargin for komponenterne.
  • Muliggør fair sammenligninger af termisk ydelse samt  pris-/ydelsesforholdet, fordi beregningerne er blevet verificeret.
  • Sikrer, at målsætningerne for strømforbrug og klimakontrol kan opfyldes via en fyldestgørende dimensionering af varmevekslerkapaciteten.
  • Giver fred i sindet for dem, der er afhængige af systemets ydelse – leverandører, konsulenter, entreprenører og slutbrugere.
  • Sætter fokus på energieffektiviteten, hvilket fremmer innovation og inspirerer producenterne til at udvikle mere effektive produkter.
  • Eliminerer snyderi i forbindelse med termisk ydelse, hvilket skaber mere tillid i branchen. 

Alfa Laval har valgt at spille en aktiv rolle med hensyn til promoveringen af AHRI-certificering.

Ud fra ethvert perspektiv er AHRI-certificeringen bedre for alle, der er involveret i processen med at udvikle, fremstille, udvælge og anvende pladevarmevekslere. 

Vi tror på, at certificering er et vigtigt skridt i retning af at skabe et sundt marked for pladevarmevekslere, og at det vil gavne branchen som helhed. 

Du kan få yderligere oplysninger om AHRI-certificering ved at læse  The case for thermal performance certification og besøge den officielle AHRI-hjemmeside.

AHRI kort fortalt

AHRI (Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute) Product Performance Certification Programme er et frivilligt program, der administreres og styres af AHRI, hvilket sikrer, at forskellige typer varme-, ventilations-, aircondition-, kølings- og vandopvarmningsprodukter yder i overensstemmelse med producenternes offentliggjorte klassificeringer. 

De produkter, der certificeres via AHRI Product Performance Certification Programme, bliver testet kontinuerligt efter AHRIs retningslinjer af et uafhængigt tredjepartslaboratorium, der har kontrakt med AHRI, med henblik på at bestemme, om produktet yder i henhold til en eller flere produktstandarder eller -specifikationer.