Alfa Laval - Ofte stillede spørgsmål

heating-cooling-hub-heat-exchangers-1200x400

Ofte stillede spørgsmål om opvarmning og køling

Nedenfor finder du en række almindelige spørgsmål sammen med svarene fra Alfa Lavals eksperter. Kan du ikke se dit spørgsmål her? Kontakt os for at få et personligt svar fra vores erfarne team. Du kan også kigge nærmere i vores produktguide for hurtigt og let at vælge et standardprodukt.


.

Generelle spørgsmål

Hvad bestemmer størrelsen på en varmeveksler?

Ved generel opvarmning er det ikke kW, der bestemmer varmevekslerens størrelse, men det tilladte trykfald. Dette skyldes, at anlæggene har lav NTU. Andre faktorer, der bestemmer størrelse, omfatter tilgangstemperaturen og det plademateriale, der er valgt til varmeveksleren.

 

Hvilken type produkter kan Alfa Laval tilbyde til dampvarmeanlæg?

Alfa Laval har flere produkter, der er egnede til dampvarmeanlæg, men de foretrukne er af pakningstypen med en høj trykdybde. TS- og M-typerne med plader med lav theta passer bedst til disse formål.

Loddede varmevekslere og fusionssvejsningstypen kan også anvendes, da de er ekstremt kompakte. Disse kan dog være mere følsomme over for termisk træthed. Sådanne enheder bør derfor undgås til anlæg, som udsættes for store, pludselige og hyppige temperaturændringer.

 

Hvordan vælger jeg den rette malingsstandard til mit anlæg, og hvilke malingstyper tilbyder Alfa Laval?

Vi maler også vores produkter af æstetiske årsager, men det primære formål er korrosionsbeskyttelse. At vælge det korrekte malingssystem er vigtigt for at beskytte enheden mod korrosion.

Der er mange aspekter at overveje ved valget af malingssystem. De miljømæssige forhold på det sted, hvor enheden skal anvendes, er særligt vigtige. Er der en specifik korrosionsklasse? Skal enheden placeres indendørs eller udendørs? Vil den blive udsat for alvorlig forurening? Sprøjt af syreholdige eller alkaliske væsker? Skal den anvendes offshore eller i et miljø i nærheden af hav eller kyst? Vil enheden være isoleret eller uisoleret? Er der risiko for kontinuerlig kondensering eller ej? Alle disse parametre kræver forskellige malingssystemer.

Alfa Laval har 14 forskellige malingssystemer opdelt i de forskellige korrosionskategorier C2, C3 og C5. Nogle af disse er til specifikke formål. Kontakt din Alfa Laval-salgsrepræsentant for at få vejledning.

 

Hvorfor er asymmetri så vigtig i varmevekslere, der anvendes som kondensatorer i varmepumper?

De smalle kanaler i kølemiddelsiden giver mulighed for højere intern hastighed, hvilket øger varmevekslingen selv ved delvis belastning. Samtidig reducerer de større kanaler i vandsiden trykfaldet i hele enheden. Samlet har dette en positiv effekt på varmepumpens ydelseskoefficient, hvilket øger ydeevnen for hele systemet.


.

Spørgsmål om pladevarmevekslere af lodnings- og fusionssvejsningstypen

Hvorfor er et vand-sidefilter så vigtigt i loddede varmevekslere og fusionssvejsningstypen?

I vandkredsløbet er der mange små dele og snavs i omløb. De fleste af disse er svejserester, som kan sætte sig fast i enhedens små kanaler. Dette kan forårsage en række problemer, lige fra højere trykfald til uregelmæssig væskedistribution over pladerne og jævn korrosion, der fører til lækage mellem kredsløbene.

 

Hvorfor kan trykfaldet for kølemiddel være særdeles højt i loddede varmevekslere, som anvendes som fordampere?

Loddede varmevekslere i endnu længere eller højere modeller opererer med et internt distributionssystem, som distribuerer kølemidlet rundt i alle kanaler. Disse distributører skal have en dedikeret geometri, ofte med små passager og kamre. Dette kan igen føre til trykfald i mange tilfælde. Det er imidlertid ikke et problem i sig selv, så længe ekspansionsventilen er udformet i overensstemmelse hermed (i de fleste tilfælde er lidt større).

 

Hvorfor er AlfaNova-varmevekslere af fusionssvejsningstypen mere modstandsdygtige over for korrosion end loddede varmevekslere?

AlfaNova-varmevekslere er kobberfrie og bygget af 100 % rustfrit stål i kvalitet 316. I design af lodningstypen er kobber det materiale, der holder rustfrie stålkanalplader sammen. Desværre er kobber mindre modstandsdygtigt over for visse typer korrosion som f.eks. i anlæg, hvor der anvendes ammoniak som kølemiddel, eller hvor der er aggressivt vand f.eks. på grund af højere kloridindhold. I disse anlæg anbefales derfor den 100 % kobberfrie AlfaNova-model.

 

Hvorfor er kølemiddelindløbet så vigtigt for 2-fasede fordampere?

S3-kølemiddelindløbets tilslutning er mere end en samling til lodning af kobberrørene. Den er en fordistributør, og dens geometri påvirker fordelingen af kølemiddel rundt i enheden. Den indre diameter på S3-forbindelsen påvirker væskens hastighed og turbulens, så kølemidlet fordeles ens i hver enkelt kanal. Med hver ekstra plade i en enhed bliver S3-geometrien mere og mere vigtig. Alfa Lavals fordampere optimeres med dedikerede tilslutninger for at opnå den bedste ydeevne i forhold til kølemiddel, antal plader og formål.

 

Kan den loddede varmeveksler og fusionssvejsningstypen anvendes både som kondensator og som fordamper?

Ja. Dette er muligt og er gjort til mange forskellige anvendelsesformål. Distributionssystemet i fordampere forringer ikke ydeevnen, når det anvendes som kondensatorer, og det ekstra trykfald er generelt ubetydeligt. Kondenseringen skal dog være fuld af underkølet væske ved kondensatorudgangen, da en delvis kondensering kan give problemer. I reversible systemer anbefales det, at kondensatoren har et distributionssystem for at sikre en tilstrækkelig ydeevne også som fordamper.

 

Hvordan sikrer jeg oliens tilbageløb i fordampere?

Designet af både distributionssystemet og kanalpladerne i Alfa Laval-fordampere sikrer, at olien løber tilbage til kompressoren. Det er især relevant for vekselretterdrevne kompressorer, fordi mængden af kølemiddel og hastighed kan variere meget i løbet af brugen. Software, der verificerer fordamperens ydeevne ved minimal belastning, er obligatorisk for at opnå sikker drift.

 

Kan den loddede varmeveksler og fusionssvejsningstypen anvendes sammen med forskellige kølemidler i 2-fasede anlæg?

Ja. Alfa Lavals varmevekslere kan bruges sammen med mange forskellige kølemidler. I den indledende designfase kan en varmeveksler optimeres for et eller to hovedkølemidler. Alfa Lavals nyeste teknologi er yderst fleksibel både med hensyn til vekselretterdrevne kompressorer (med højkapacitetsvariationer under brugen) og det stigende antal nye kølemidler, der kommer ind på markedet af miljømæssige årsager. I kraft af de innovative distributionssystemers og det nye kanalpladedesigns fleksibilitet kan enhederne anvendes med mange forskellige kølemidler ved høj ydeevne.

 

Hvad er vigtigt at overveje, når det gælder frysning i varmepumper?

Frysning er et af de vigtigste problemer, der skal tages højde for i brugen af varmepumper. Alfa Lavals varmevekslere er specielt designet til at undgå frysning under afrimning i luft-til-vand-varmepumper. Ikke desto mindre afhænger forebyggelsen frysning af de driftsbetingelser, du har konfigureret systemet til, især med hensyn til kompressorkapacitet, saltvandsgennemløb og temperaturer.

Alfa Laval udfører regelmæssigt simuleringer, både i laboratorium og gennem software, som kan hjælpe dig med at identificere grænserne for sikker drift.

 

Hvad er den maksimale og minimale tilladte kapacitet for en bestemt varmeveksler af lodnings- eller fusionssvejsningstypen?

Maksimal og minimal kapacitet bestemmes begge ifølge niveauerne for acceptabel ydeevne. Efterhånden som kapaciteten øges, kan apparatet opleve lavere fordampningstemperatur, højere kondenseringstemperatur i 2-fasede anlæg, højere temperaturforskelle i 1-fasede anlæg samt fald i vand- eller saltvandstrykket. Alle disse reducerer systemets samlede ydeevne. Omvendt begrænses den lavest mulige kapacitet af olietilbageløbet til kompressoren og det mulige fald på grund af den reducerede hastighed i kanalerne.


.

Spørgsmål om pladevarmevekslere af pakningstypen

Hvad er den minimale temperaturforskel, der kan være mellem de to sider af en pladevarmeveksler af pakningstypen?

Nutidens kunder fokuserer på at spare mere energi, og udviklingen inden for opgaver med varmegenvinding er at minimere yderligere køling/opvarmning for at genvinde mere energi. Det betyder, at enhederne kan fungere med en mindre temperaturforskel.

Ved væskebaserede opgaver kan Alfa Laval-pladevarmevekslerne fungere ned til en temperaturforskel på ca. 1° C. Sammenlign dette med shell-and-tubes, hvor grænsen er omkring 5° C. Grunden til, at vi kan arbejde med en sådan lav temperaturforskel, er, at vores enheder har en konstruktion, der næsten fungerer modstrøms.

 

Hvad er den maksimale temperaturforskel, der kan være mellem de to sider af en pladevarmeveksler af pakningstypen?

Hvis man ser på væskebaserede opgaver fra et termisk synspunkt, er der ingen maksimumsgrænse. Hvis du har meget høje temperaturforskelle, som også omfatter meget høje temperaturer, bør du tage højde for strålingseffekten. Da Alfa Laval har en maksimal designtemperatur på omkring 180° C for pladevarmevekslere af pakningstypen, er dette ikke et problem.

Når du har en stor temperaturforskel, kan det være en stor temperaturforskel mellem bulktemperaturen og vægtemperaturen. Du bør kontrollere vægtemperaturen for at undgå kogning eller frysning samt overdreven forurening.

 

Hvilket pakningsmateriale skal jeg bruge?

Afhængigt af mediet er forskellige pakningsmaterialer mere eller mindre egnede. I HVAC-anlæg, hvor medierne ofte er vand/vand, er det anbefalede pakningsmateriale NBR, som fås i flere forskellige kvaliteter.

 

Hvad er pakningens levetid?

Pakningens levetid afhænger af mange forskellige faktorer, men især driftstemperaturen, trykket og det anvendte medie. Livstiden bestemmes dog også af de anvendte rengøringsmidler, hvor ofte pladens varmeveksler er blevet åbnet og lukket, om varmeveksleren anvendes i kontinuerlig drift eller ej, og hvordan pakningerne er blevet opbevaret.

Hvis pladevarmeveksleren kører ved den maksimale anbefalede temperatur, er pakningens levetid et år. Levetiden vil være længere ved en lavere temperatur, men alle ovennævnte faktorer skal overvejes ved en omtrentlig estimering af levetiden.

 

Hvordan ved jeg, hvilken type pakning jeg har i min varmeveksler?

Der er tre måder at identificere pakningerne på. Begynd med at finde den dokumentation, der blev leveret sammenmed enheden på købstidspunktet. Se efter et mærke på pakningen med artikelnummeret, som du kan finde på vores nye T-serie. Hvis dine pakninger ikke har dette mærke, kan du søge efter en farvekode, som typisk er placeret på pakningen. I nogle tilfælde sidder farvekoden på indersiden af pakningen, og den kan endda nogle gange ses udefra. Kontakt Alfa Laval med disse oplysninger og oplysningerne på din enheds navneplade, så vores repræsentanter kan hjælpe dig med at bestemme din model og pakningstype.


.

Spørgsmål om AHRI-certificering af ydeevne

Er det obligatorisk at anvende en ASME-trykbeholderkode ved specifikation af AHRI-certificerede pladevarmevekslere?

Nej. Enhver trykbeholderkode kan bruges. Certificeringen vedrører kun termisk ydeevne og har intet at gøre med mekanisk ydeevne og kvalitet generelt.

 

Er AHRI LLHE-certificeringsprogrammet kun gyldigt i Nordamerika?

Nej. Kunderne kan frit angive AHRI LLHE-certificering overalt i verden. I Nordamerika skal medlemmerne af certificeringsprogrammet dog tilbyde certificerede modeller til kunderne, hvis opgaven ligger inden for rammerne af programmet, uanset om AHRI-certificeringen er angivet i buddokumenterne.

 

Hvordan kan kunder få bekræftelse af, at producenten har dimensioneret pladevarmeveksleren i overensstemmelse med AHRI LLHE-certificeringsprogrammet?

Dette er meget enkelt. Kunderne kan sende producentens specifikationsark til AHRI, og AHRI-personalet vil derefter kontrollere størrelsen – gratis!

 

Er det kompliceret at specificere AHRI-certificerede pladevarmevekslere?

Slet ikke! Du skal blot tilføje kun en sætning i dit buddokument, hvor du angiver varmeopgaven: "Pladevarmeveksleren skal certificeres i overensstemmelse med AHRI LLHE-certificeringsprogrammet."

 

Kan AHRI-certificeringsprogrammet anvendes i andre brancher end HVAC?

Ja. Kunder i enhver branche kan bruge AHRI LLHE-certificeringsprogrammet til enhver opgave, der er omfattet af certificeringsprogrammets anvendelsesområde.

Hurtig valgguide

Alfa Lavals produktguide er et brugervejligt værktøj, når du skal vælge den bedste løsning til dit formål. Den indeholder også en liste over lokale Alfa Laval-partnere, og du kan bede om et tilbud på det valgte produkt.

product-guide-640x360-B

Center for seneste nyt inden for opvarmning og afkøling

I kraft af årtiers erfaring med varmeudveksling tilbyder Alfa Laval ekspertviden til håndtering af nutidens udfordrende opgaver med opvarmning og afkøling. Find svar på komplekse spørgsmål om alt fra energieffektivitet til naturlige kølemidler sammen med nyttige værktøjer, der gør det lettere at finde den rette teknologi til dit formål.

heating cooling-hub-vignette-2021