Rengøringskemikalier

Cleaning chemicals

Med henblik på sikkert at kunne fjerne uønskede forurenende stoffer fra udstyrets overflader anbefaler Alfa Laval specialudviklede ugiftige rengøringsmidler med lav miljøpåvirkning. De er grundigt testet i vores eget laboratorium for at sikre, at pak- og varmefladematerialer ikke påvirkes.

Vores sortiment omfatter meget effektive produkter baseret på syre og ætsemidler til fjernelse af de fleste typer tilsmudsning, herunder både bløde og hårde aflejringer. Kan også fås i pulverform af hensyn til nem håndtering.

Alpacon-rengøringsmidler 

Et sortiment af rengøringsmidler baseret på organiske syrer og valle, som har særlig lav miljøpåvirkning.

  • Alpacon Multi CIP Super - En koncentreret rengøringsopløsning, som fjerner genstridige aflejringer, der kan dannes i smøre- og fuelolieseparatorer.
  • Alpacon Degreaser – Et meget effektivt ikke-skadeligt vandbaseret universalrengøringsmiddel, der indeholder BIOGEN ACTIVE®, en biologisk blanding fremstillet af fornybare materialer, som en aktiv ingrediens.
  • Alpacon Descalant - Et meget effektivt ikke-skadeligt vandbaseret rengøringsmiddel til at fjerne belægning, magnetit, alger, humus, muslinger, skaldyr, kalk, rust og andre aflejringer  i vandsystemer, f.eks. pladevarmevekslere, rør og      centrifugalseparatorer. 

AlfaPhos

En syreholdig rengøringsvæske med en fosforsyrebase, der er specifikt udviklet til fjernelse af metaloxider, rust, calciumcarbonat og andre uorganiske belægninger.

AlfaNeutra

En stærkt alkalisk rengøringsvæske, der er udviklet specielt til neutralisering af brugt AlfaPhos før bortskaffelse.

AlfaCaus

En stærkt alkalisk rengøringsvæske med en base af kaustisk soda, der er udviklet specielt til fjernelse af biologisk stof, fedt, olie og andre organiske aflejringer fra varmevekslere og relateret udstyr.

Alfa P-Scale

Et syreholdigt rengøringspulver med en sulfaminsyrebase og en korrosionsinhibitor, der er særlig effektiv til fjernelse af calciumcarbonat og andre uorganiske belægninger.

Alfa P-Neutra

Et alkalisk pulver, der er udviklet specielt til at neutralisere brugt Alfa P-Scale før bortskaffelse.

AlfaAdd

En neutral rengøringsforstærker fremstillet af en avanceret formel af forskellige overfladeaktive stoffer. Udviklet til brug sammen med AlfaPhos, AlfaCaus og Alfa P-Scale.

   

How can we help you?Kontakt os venligst ved forespørgsler eller spørgsmål.

Kontakt os

Sikkerhedsdatablade – Kemiske produkter

Safety data sheetsDrag fordel af kemiske produkter, der øger ydeevnen af vores udstyr. Specialprodukter til:

Smøremidler, rengøringsmidler – afkalkningsmidler, korrosionsinhibitorer, pH-stabilisatorer, flockingsmidler til adskillelse, klæbemidler, overfladeforstærkere – rekonditioneringsmidler.

Find de seneste opdaterede sikkerhedsdatablade