Andre kemikalier

Ud over kemiske rengøringsmidler har Alfa Laval også et sortiment af andre kemikalier til at forøge separatoreffektiviteten og kemikalier til håndtering af drikkevand. De er specifikt udviklet til brug sammen med vores centrifuger og anlæg til afsaltning af vand.

Emulsionsbrydere

Alfa Laval leverer disse emulsionsbrydere til brug ved adskillelse af emulsioner af olie, vand og slam

  • Alpacon 009En emulsionsbryder til vandbaseret affedtning, rengøring og køleprocesvæsker. 
  • Alpacon 204 - En vandbaseret demulgeringsformel beregnet til at opdele emulsioner i olie, vand og slam. Produktet giver tør olie og en ren vandfase. 
  • Alpacon 205En vandbaseret demulgeringsformel til at opdele emulsioner i olie, vand og slam, som giver tør olie og en ren vandfase.
  • Alpacon 300 Et vandbaseret forbehandlingsadditiv beregnet til at opdele emulsioner af olie i vand med henblik på at få rent vand med mindre end 15 ppm mineralolie. Bruges altid sammen med Alpacon 302.
  • Alpacon 302Et vandbaseret additiv i form af koagulanter/flokkulanter beregnet til at opdele emulsioner af olie i vand med henblik på at få rent vand med mindre end 15 ppm mineralolie. Bruges altid sammen med Alpacon 300.

Flokkulanter

  • Alpacon 017 - En effektiv flokkulant til rensning af vand, der er forurenet med partikler i genbrugt vand fra bilvaske. Udviklet til optimal ydelse sammen med Alpacon 029.
  • Alpacon 029 - Et ikke-korroderende alkalisk pH-justeringsmiddel til bundfældning af tungmetaller i recirkuleret vand fra bilvask. Udviklet til optimal ydelse sammen med Alpacon 017.

Kalkfjerner til afsaltning

Udviklet til drikkevandsformål

  • Alpacon Altreat 400En belægningsinhibitor for systemer til afsaltning af havvand, som kontrollerer dannelsen af uorganiske belægninger, f.eks. dannelsen af calciumcarbonat og magnesiumhydroxid. Certificeret til drikkevand af KIWA og NSF.

How can we help you?Kontakt os venligst ved forespørgsler eller spørgsmål.

Kontakt os

Sikkerhedsdatablade – Kemiske produkter

Safety data sheetsDrag fordel af kemiske produkter, der øger ydeevnen af vores udstyr. Specialprodukter til:

Smøremidler, rengøringsmidler – afkalkningsmidler, korrosionsinhibitorer, pH-stabilisatorer, flockingsmidler til adskillelse, klæbemidler, overfladeforstærkere – rekonditioneringsmidler.

Find de seneste opdaterede sikkerhedsdatablade