Equipment Upgrades Separators

Ved at opgradere de eksisterende separatorer kan man øge kapaciteten og spare på energien. Alfa Laval tilbyder separatoropgraderinger til alle industrier, som f.eks. stivelses- og etanolindustrien:

Stivelsesindustrien

  • Kapacitetsforøgelse – Ejere af Merco 36 separatorer kan øge deres kapacitet med op til 33% og samtidig spare op til 25% på deres elregning ved at opgradere til en ny roterende enhed med E-25 dyse.
  • Energibesparelse – Ejere af Merco 30 og 36 separatorer med Alfa Laval smedet roterende enhed kan spare op til 25% på deres elregning ved at opdgradere til en roterende enhed og erstatte de nuværende dyser med en ny E-25 model.

    Alfa Laval Merco H36 og H36B opgraderingsmuligheder

Etanol-industrien

  • Kapacitetsforøgelse – Ejere af FESX 512 separatorer kan opgradere disse til FESX 712 specifikationer for øget kapacitet og større energibesparelser. Opgraderingen inkluderer en komplet afmontering for at reformere og rekonfigurere enheden, at erstatte den øverste del af strukturen og sliddele, samt genmale maskinen.

    Alfa Laval high speed separator-opgradering forøger kapaciteten på et braziliansk raffinaderi

Andre industrier

For at øge den overordnede præstationen af dine processer kan Alfa Laval Service udføre et tjek af dine separatorer og anbefale tiltag, der vil forbedre din produktivitet, forøge kapaciteten og spare på energien

How can we help you?Kontakt os venligst ved forespørgsler eller spørgsmål.

Kontakt os

   

separator 200x250