BRUX

Alfa Laval BRUX, en VLB-godkendt separator, er specielt designet til kontinuerlig intern fjernelse af overskudsgær samt mikroorganismer og celleaffald. Den milde behandling, der ydes af de lave forskydningskræfter i centrifugen, bevarer høj gærvitalitet og høj kvalitet i den genindvundne øl, hvilket reducerer omkostningerne. Unikke designfunktioner sikrer højeffektiv separation i en automatiseret proces, der arbejder under strenge hygiejniske standarder.

阿法拉伐 BRUX尖嘴离心机-Alfa Laval BRUX tip centrifuge

Effektiv genindvinding for at øge afkastet

  • Resultatet af et enkelt effektivt og blidt gennemløb er gær af høj vitalitet og høj kvalitet i det genindvundne øl
  • Ingen ophobning af ilt på grund af hydrohermetisk pakning med tilsat CO2 og afluftet vand
  • Kort tilbagebetalingstid, da et enkelt BRUX-modul kan genindvinde op til fem millioner hl om året pr. bryggerianlæg
  • Let at installere på grund af kompakt, modulbaseret design
  • Lave driftsomkostninger
Alle væskefugtede dele er lavet af rustfrit kvalitetsstål for at opfylde de maksimale hygiejniske standarder. Alle faststoflommer er maskinformet i skålvæggen, hvilket forebygger uønsket akkumulering af faste stoffer og bakteriologisk kontaminering forhindres. Til ølgenindvindingsprocessen tilbyder Alfa Laval en komplet proces med BRUX-dyseseparatoren som kernekomponent, herunder en tank til opsamling af overskydende gær, en tank til genindvundet øl samt en tank til koncentreret gær.
.

Teknologi

BRUX-dysecentrifugen har en unik kombination af designegenskaber, der sikrer effektiv separation i fuldt automatiserede processer. De unikke vortexdyser sikrer automatisk en konstant koncentration af faste stoffer ved dyseudløbet ved en konstant tilførsel af faste stoffer. Denne selvregulerende funktion er baseret på forholdet mellem væskens viskositet i dysekammeret og effekten af ​​dens rotationshastighed på trykfaldet. Strømningshastigheden for faste stoffer kan justeres ved at vælge forskellige dysediametre.

Effektiv separation

BRUX-skålen af skivetypen er udstyret med koncentratrør, der fører til vortexdyserne. Tyngdekraften i skålen tvinger gæren (faststoffasen) udad i faststoflommer langs skålens yderside og derfra gennem koncentratrørene og de indre vortexdyser ind i et renserørkammer. Når koncentratet er nået frem til kammeret, skummes det af skrællerøret og udledes fra separatoren under tryk. I væskefasen renses væsken, når den passerer gennem skivestakken hen imod skålens centrum, hvorfra den udledes under tryk af en renseskivepumpe øverst på rammens hætte.

Højeste gærvitalitet

På grund af konstant udledning af faste stoffer gennem dyserne (et gennemløb) og lave forskydningskræfter i centrifugeskålen er behandlingen af faste stoffer meget forsigtig. Resultatet er den højeste gærvitalitet for alle tilgængelige metoder til ølgenindvinding.

Genvundet øl af høj kvalitet

Den milde behandling bevarer også kvaliteten af ​​det genindvundne øl. Kvaliteten er så høj, at kunderne rapporterer, at det kan doseres som 5 % af det overordnede ølvolumen nedstrøms inden den endelige filtrering uden negativ indvirkning på den endelige ølkvalitet. Genindvundet øl kan også doseres tilbage til den varme urt (før urafkølingsenheden), gæring eller lagring.

Designet til rengøring på stedet (CIP)

BRUX omfatter et komplet CIP-system til forebyggelse af bakteriologisk kontaminering. Under rengøringscyklussen, som udføres med maskinen ved fuld hastighed, føres en ventil midlertidigt ind under skålen, og CIP-ventilerne åbnes, så de faste stoffer og vaskevæsken kan udledes. Systemet er udformet på en sådan måde, at udledningen af de faste stoffer kan udføres med bestemte intervaller. CIP-væske leveres fra den centrale CIP-station og rengøres som et 'rør'. Maskinens design betyder, at modulet renses ved materialetilførsel, og begge udløbsrør (øl og gær) løber helt til tankene i en eneste sløjfe.

.

Genindvind øl fra overskudsgær

Generelt producerer bryggerier et overskud af gær, der svarer til 2-4 % af deres samlede produktionsmængde. Når den overskydende gær opsamles fra gæringskarrene, indeholder den stadig betydelige mængder øl. Du kan læse mere om effektiviteten, anvendeligheden og de tekniske detaljer om BRUX-separatormoduler ved at downloade produktbrochuren.

Brewing a better yeast 640x360

VLB-rapport

Rapport til den teknologiske kvalitetsvalidering af BRUX Yeast Beer Recovery System.

Beer and cider production 640x360
.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Vi tilbyder ikke universalløsninger, så inden vi kommer med anbefalinger, ønsker vi at høre din side af historien og tale med dig personligt om dine mål, ambitioner og krav med hensyn til din specifikke genindvinding af gær og øl og dit bryggeri generelt.

Få et tilbud

Hvilke løsninger er du interesseret i? *

Dine oplysninger gemmes og behandles i overensstemmelse med samt vores privatlivs- og databeskyttelsespolitik.

.

Du er måske også interesseret i ...

Til den sidste dråbe

Førende bryggerier søger mere bæredygtige metoder til at udnytte råmaterialerne bedre og optimere produktionen ved at øge udbyttet og reducere tabene, alt imens ølkvaliteten og ​​produktionskapaciteten styrkes. Alfa Laval tilbyder en række af løsninger.

boston-beer-case 640x360

Kommerciel brygning

Det bedste udstyr til den bedste øl

Commercial brewing tank farm

Ølbrygning som håndværk

Del din passion

Craft brewing solutions