Skær ned på driftsomkostningerne med Alfa Lavals IoT-tjenester

Alfa Lavals IoT-tjenester giver nye muligheder til din Alfa Laval-spildevandsdekanter som f.eks. fjernsupport og overvågning, tilstandsovervågning, forebyggende vedligeholdelse og procesoptimering. Resultatet er lavere serviceomkostninger, maksimal driftssikkerhed, højere proceseffektivitet og mere oppetid. Få mere at vide om Alfa Lavals IoT-tjenester til dekantere i spildevandsanlæg i afsnittene nedenfor, og kontakt os for at få en snak om den bedste kombination til dit anlæg.

IoT Services

Fjernsupport og overvågning

Hurtigere, mere præcis fejlfinding og hurtigere returnering til service.

Omkostnings- beregner

Lavere driftsomkostninger og umiddelbar feedback om effekten af ændringer.

ConditionAlert

Tilstandsovervågningssystem, der muliggør forudsigelig vedligeholdelse og optimale serviceintervaller.

Faststof -belastning og adaptiv polymerkontrol

Optimeret proces og polymerforbrug.

阿法拉伐专家进行检测设备 Alfa Laval experts conduct testing equipment

Udnyttelse af fordelene ved IoT i spildevandsindustrien

Gennem de sidste 30 år har internettet revolutioneret, hvordan vi interagerer med hinanden. Det næste trin i udviklingen af digital kommunikation er forbindelsen mellem maskiner, sensorer og forskellige digitale systemer. Dette omtales generelt som Internet of Things (IoT) og indfører fuldstændig nye muligheder for at øge effektiviteten og skabe værdi for kunderne.

Alfa Laval tager aktivt del i denne udvikling. Med vores IoT-tjenester til spildevandsanlæg får vores kunder nye muligheder for at reducere service- og polymeromkostningerne, styrke pålideligheden og hæve det samlede effektivitetsniveau. Vi investerer kraftigt i forskning og udvikling og vil løbende udbyde nye IoT-tjenester, i takt med at teknologien udvikler sig.

Fjernsupport og overvågning

Alfa Lavals Fjernsupport og overvågning giver dig den hurtigste og bedste support fra Alfa Laval. Vores serviceeksperter vil give dig værdifuld rådgivning om vedligeholdelse, serviceplanlægning, procesoptimering og fejlfinding. Din spildevandsdekanteringscentrifuge er tilsluttet Alfa Lavals overvågningssystem via internettet, så vores medarbejdere kan få fjernadgang til dataene og støtte dig på bedste mulige måde.

Hurtig og præcis hjælp

Med Fjernsupport og overvågning kan vores serviceteknikere fjernovervåge dine dekantercentrifugers driftsparametre, når du ringer til dem for at få support. Dette minimerer ventetiden for diagnosticering af problemerne og levering af reservedele, når din dekanter kræver service eller reparation.

Fjernadgang

Fjernsupport og overvågning giver dig også fjernadgang til dine dekantercentrifuger gennem Alfa Lavals servicenetværk. Tekniske data kan analyseres gennem en grænseflade på internettet, hvilket gør det let at sammenligne forskellige dekantere og optimere driften. Der er også mulighed for at sende alarmer via SMS og e-mail.

Fordele

 • Support fra Alfa Lavals eksperter 
 • Hurtigere og mere præcis fejlfinding
 • Hurtigere returnering til service i tilfælde af problemer
 • Fjernadgang til dit udstyr for at se driftsdata
remote support 320x180

Omkostningsberegner

Omkostningsberegneren er en tilføjelse til Fjernsupport & overvågning, som bidrager til at optimere driftsomkostningerne. Omkostningsberegnerens algoritmer foretager en realtidsberegning af dine driftsomkostninger baseret på "live" driftsdata og faktorer som f.eks. prisen på polymer og strøm. Omkostningsberegneren klarlægger den effekt, de forskellige tiltag vil have på driftsomkostningerne, og øger opmærksomheden blandt medarbejderne.

Fordele

 • Lavere driftsomkostninger i kraft af øget opmærksomhed på omkostninger 
 • Information med det samme om, hvordan forskellige indstillinger af dekanteren kan påvirke omkostningerne 
 • Identifikation og deling af bedste praksisser mellem anlæg og forskellige dekantere 
 • Bedre forudsigelse af polymerforbruget 

ConditionAlertTM

ConditionAlertTM er et system til tilstandsovervågning, som anvendes til din Alfa Laval-dekantercentrifuge for at kunne foretage forebyggende vedligeholdelse og optimere serviceintervallerne. I de fleste tilfælde reducerer dette serviceomkostningerne og øger driftssikkerheden.

En sæt af sensorer holder øje med status for dekanterens centrale komponenter. Dataene sendes til analyse på en central server, og hvis der registreres unormale forhold, advarer systemet Alfa Lavals serviceteknikere, så de kan vurdere situationen og kontakte dig. På den måde kan I planlægge et serviceeftersyn, inden der opstår problemer.

Fordele

  • Optimerede serviceintervaller fører for det meste til længere intervaller og lavere serviceomkostninger
  • Maksimal driftssikkerhed

 

condition audit 320x180

Faststofbelastning og adaptiv polymerkontrol

Dette er et system til procesoptimering, hvor spildevandsanlæg får hjælp til at reducere driftsomkostningerne for deres Alfa Laval-dekantercentrifuger ved at optimere doseringen af flokkuleringsmidler. Dette system har to konfigurationsmuligheder: tilstanden Konstant belastning eller Adaptiv polymerkontrol.

Konstant belastning

Ved optimering af processen for konstant belastning sørger systemet for, at den mængde af faststoffer, som passerer gennem dekanteren, er konstant. Det foregår gennem måling af faststoffernes koncentration i tilførslen og løbende justering af gennemløbshastigheden, så faststofbelastningen er konstant.

Stabilisering af faststofbelastningen i dekanteren på denne måde gør det lettere at optimere driften, eksempelvis gennem dosering af flokkuleringsmidler, og dermed reducere driftsomkostningerne.

Adaptiv polymerkontrol

Den anden mulighed for procesoptimering består i at holde tilførselshastigheden konstant, mens den tilsatte mængde af flokkuleringsmidler justeres løbende. I dette tilfælde måler systemet koncentrationen af faststof i tilførslen og justerer doseringen af flokkuleringsmidler tilsvarende. Dette optimerer forbruget af flokkuleringsmidler og reducerer driftsomkostningerne.

Fordele

 • Optimeret proces og polymerforbrug
 • Lavere driftsomkostninger
performance audit 640x360
.

Del af en serviceaftale

Vi tilbyder vores tilknyttede tjenester som en del af din serviceaftale. Disse skræddersyede servicepakker kan inkludere service fra vores brede udvalg og leveres mod et fast årligt gebyr. Baseret på vores prioriteringer og betingelser vil vi hjælpe dig med at finde den ideelle serviceløsning.

service
.
.

Lad os hjælpe dig

Oplysningerne gemmes og behandles i overensstemmelse med vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger.

Relaterede produkter