Energibesparelser til kobbersmelteværk

Rönnskär-smelteværket underskrev en treårig serviceaftale med Alfa Laval, hvilket medførte reducerede energiomkostninger for pladevarmeveksleren, reduceret vandforbrug og øget oppetid.

DATO 2023-11-28

I 2006 underskrev Boliden en treårig serviceaftale med Alfa Laval. Hvad var deres mål? At sænke PHE-energiomkostningerne med 15 til 20 procent, reducere vandforbruget og øge oppetiden på Rönnskär-smelteværket. Rönnskär-smelteværket bruger dagligt store mængder brakvand fra Østersøen til pladevarmevekslere, der afkøler de forskellige kobber- og zinksmeltningsprocesser på virksomhedens 1,5 kvadratkilometer store faciliteter. De fleste varmevekslere er udstyret med titaniumplader for at forhindre korrosion, da der anvendes havvand.

For at bevare naturressourcer og spare penge ledte folk på Rönnskär efter smarte metoder til at reducere vandforbruget, realisere energibesparelser ved reducerede pumpeomkostninger samt opfylde strengere miljøregler. "Så længe jeg kan huske, har Alfa Laval været en vigtig forretningspartner for Rönnskär," siger Anders Wikström, produktionsingeniør i energiafdelingen, der har arbejdet hos Boliden i 30 år. ”Vi har talt med Alfa Laval i årevis om, hvordan vi kan forbedre driften. Formalisering af vores partnerskab var det naturlige næste skridt. " 

Reduktion af vandforbrug og energiomkostninger

Vandstyring er en kritisk del af enhver smeltningsproces. Det daglige vandforbrug er højt, ligesom de tilhørende pumpeomkostninger. Ved at forbedre kontrollen over den mængde vand, der pumpes ind i Rönnskär-anlægget, håber Boliden at opnå betydelige energibesparelser. Reduktion af vandforbrug gør også anlægget mere miljøvenligt, da spildevand indeholder tungmetaller og skal behandles kemisk.

”Dette er andet år af vores partnerskab med Alfa Laval, så vi har endnu ikke nogen hårde tal om omkostningsbesparelser. Men da vi pumper meget vand ind i vores faciliteter, vil finjustering af vores pladevarmevekslerdrift med rutinemæssig rengøring sandsynligvis have en positiv indvirkning på rentabiliteten. " - Anders Wikström, produktionsingeniør, Boliden

 En Alfa Laval Serviceaftale var svaret

Via Alfa Laval-serviceaftalen stoler Rönnskär på, at Alfa Laval leverer maksimal oppetid og minimalt vand- og energiforbrug ved at drage fordel af disse serviceaftaletjenester:

 • Evaluering af ydeevnen – Denne service giver intern viden om de faktiske driftsforhold for Rönnskärs pladevarmevekslere. Ved hjælp af Alfa Laval-software og pladevarmeveksler-sensorer måler Alfa Laval varmeoverførselsværdier og kan forudsige, nøjagtig hvornår vedligeholdelse er påkrævet for at optimere ydeevnen.
  De pladevarmevekslere, der brugte mest vand, var de første, som Alfa Laval kiggede på. Når indikatorlampen lyser rødt, udføres rengøringen i forbindelse med det næste mindre arbejdsstop, der er planlagt. Gul betyder, at rengøring snart skal planlægges, og grøn betyder, at pladevarmeveksleren fungerer som den skal. Indikatorer signalerer, hvornår rengøringen skal planlægges
 • Rengøring på stedet – Alfa Laval renser Rönnskärs pladevarmevekslere baseret på resultaterne af Alfa Lavals evaluering af ydeevnen. Med den rigtige koncentration af godkendte rengøringsmidler ved de rigtige temperaturer sikres optimal pladevarmevekslerdrift.
  Wikström er tilfreds med Alfa Lavals rengøring på stedet samt de anvendte rengøringsløsninger. Han siger, at Alfa Lavals rengøringsløsninger tager sig af de mest almindelige former for kobber- og zinkforurening samt problemer forårsaget af forurening af havet, såsom alger, i det kølende havvand.
 • Renovering ogReparation – Alfa Laval udmærker sig også her ifølge Wikström. Alfa Laval udskifter pakninger efter behov for at genoprette den optimale tætningsfunktion.
 • Tilstandskontrol – Alfa Laval leverer kontroller og konsulentservices med henblik på optimeret ydeevne for varmevekslere

Service af alle pladevarmeveksler-mærker

Hos Rönnskär er der varmevekslere i forskellige aldre, mærker og størrelser. Nogle har veldokumenterede servicehistorikker, mens det for andre slet ikke findes. Alfa Laval bygger gradvist en servicehistorikdatabase, som dækker alle pladevarmevekslere, der aktuelt er i drift.

"Denne proces er en nødvendig foranstaltning for at optimere pladevarmeveksler-ydelsen. Til at starte med fokuserer vi på processerne, hvor pladevarmevekslere – hvad enten de er vores eller en anden producents – bruger mest vand. Denne tilgang stiller Boliden reelle energibesparelser i udsigt. "- Lars Nilsson, salgsingeniør, Alfa Laval Nordic

Win-win partnerskab

Uanset hvad udfordringen er, er Boliden overbevist om, at samarbejdet med Alfa Laval er en win-win-situation, der vil føre til målbare energibesparelser og konkurrencemæssige fordele for Rönnskär-smelteværkerne.

I årenes løb har Wikström set Alfa Laval udvikle flere og flere services rettet mod at optimere kundernes processer – og Boliden har draget fordel af disse services. Alfa Laval identificerede f.eks. pladevarmevekslere, der var overdimensionerede eller underdimensionerede til en bestemt opgave, og kom med forslag til forbedring af driften. Overdimensionering eller underdimensionering af pladevarmevekslere påvirker vandstrømmen direkte. For lavt flow har en negativ indvirkning på enhedens køleeffektivitet. For højt flow øger pumpeomkostningerne unødigt. Ved at optimere strømmen afkøles smeltningsprocesser effektivt uden spild af energi.

”Vi har et solidt forretningsforhold med Alfa Laval. Jeg kan når som helst tage telefonen og ringe til Lars med ethvert spørgsmål,” siger Wikström. ”Desuden lærer vi af hinanden hele tiden,” tilføjer han med et smil.

Da vi pumper meget vand ind i vores faciliteter, vil finjustering af vores pladevarmeveksler-drift med rutinemæssig rengøring sandsynligvis have en positiv indvirkning på rentabiliteten. " ANDERS WIKSTRÖM, PRODUKTIONSINGENIØR, BOLIDEN

Kunden

Det Boliden-ejede Rönnskär-smelteværk ved Skelleftehamn ved Østersøen er en af verdens mest effektive kobberproducenter. Her er hundredvis af Alfa Laval og andre producenters pladevarmevekslere på arbejde for at afkøle forskellige kobber- og zinksmeltningsprocesser. De fleste varmevekslere er udstyret med titaniumplader for at forhindre korrosion, da der anvendes havvand.

Fordele

 • Reduceret vandforbrug
 • Lavere energiomkostninger
 • Mere miljøvenlig ydeevne
 • Højere produktivitet på grund af mere oppetid og mindre nedetid
 • Længere levetid for pladevarmevekslere